OBZOR ke stažení

Představit se a hlavně členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo přiblížit své vize budoucího fungování společnosti ČD Cargo. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo zavítal nově jmenovaný výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth (na snímku). „Na ČD Cargo, a. s., jsem od jeho vzniku, tedy od roku 2007,“ naťukl své stručné curriculum vitae.

V minulosti měl Tomáš Tóth na Cargu na starosti ekonomiku, finanční řízení, ale i nákup a plánování, teď se jeho kompetence rozšiřují a jako výkonný ředitel se bude snažit optimalizovat všechny zdroje společnosti (primárně vozy, hnací vozidla, ale i zdroje lidské), a jak také uvedl, bude se snažit zajistit vyšší informovanost a obecně komunikaci mezi úseky obchodu, provozu a ekonomiky. A také bude mimo jiné s představenstvem společnosti tvořit dlouhodobou strategii a dále rozvíjet celou Skupinu ČD Cargo. Do jeho kompetencí totiž nyní patří i rozvoj dceřiných společností. „Zjistili jsme, že nelze říci, že je chyba pouze v jednom odboru či jiné JOS, individuálně tyto jednotky pracují dobře, jen jako celek nám to v některých případech nefunguje na 100 procent – a to se pokusíme změnit. Dle mého názoru je to o tom, aby se kolegové poslouchali, respektovali a hlavně spolupracovali,“ řekl mimo jiné Tomáš Tóth, když přibližoval důvody vzniku nové funkce výkonného ředitele, která je přímo podřízena představenstvu společnosti.

V jeho přímé působnosti jsou pak takové obory jako hospodaření s kolejovými vozidly, lidské zdroje či bezpečnost. Jako výkonný ředitel má však kompetence v úseku ekonomiky, provozu a obchodu. „Můj hlavní úkol je, abychom to, co nasmlouváme, skutečně odvozili a odvezli co možná nejefektivněji,“ uvedl s tím, že „vozů je sice mnoho, ale aktuálně bojujeme s jejich razantními propady do revizních oprav“.

„Pro tento rok je v plánu realizovat přibližně 2800 revizních oprav vozů, nicméně jsme ve stavu, kdy máme všechny vozy pokryté smlouvami celkem u čtyř opravců; samozřejmě opravárenské kapacity nejsou nafukovací a v období ekonomického růstu v celé Evropě mají všechny práce dost,“ konstatoval. I proto se bude Tomáš Tóth soustředit především na provoz a plán údržby a obnovy vozového parku. „Liberalizací trhu železniční nákladní dopravy společnost ČD Cargo v průběhu let ztratila své monopolní postavení a aktuálně se mezi cca 90 dopravci její tržní podíl pohybuje kolem 64,5 % (v hrtkm). Na tuzemském trhu je tak primární snahou udržet tržní postavení a nové přepravy hledat v zahraničí (v roce 2017 například polská dcera realizovala přepravy v rozsahu 3 mil. tun). Čím dál častěji tak od nás uslyšíte, že je třeba vnímat ČD Cargo jako skupinu, nikoliv jako izolovanou společnost působící na tuzemském dopravním trhu,“ uvedl Tomáš Tóth dále a dodal: „Získali jsme licenci v Rakousku, budujeme zázemí pro slovenskou dceru a další expanzivní kroky ještě chystáme.“

V rámci diskuse se Tomáš Tóth dočkal vesměs podpory. Například Radek Nekola lobboval za lepší komunikaci a kooperaci v rámci jednotlivých provozních jednotek. „Někteří ředitelé už nám zase upadají do letargie a celé nastartování vzájemné kooperace se nám postupně vytrácí. Sázím na vás, že to ´usnutí´ nedopustíte,“ řekl Nekola. „Neslyšela jsem nic o zaměstnancích, je třeba věnovat se i zaměstnancům,“ podotkla Blanka Lomnančíková s odkazem například na vlekoucí se výběrové řízení u některých typů OOPP. („Zavnímejte, co se za poslední tři roky stalo: máme oblečení a to velmi kvalitní, společně jsme dokázali vyměnit kvantitu za kvalitu. Jsem velmi rád, že v této oblasti nacházíme čím dál častěji shodu,“ zareagoval Tomáš Tóth). Také Jindřich Nohal, člen PV OSŽ ČD Cargo a končící člen Dozorčí rady ČD Cargo, se zapojil do diskuse: „Přeji vám hlavně pevné zdraví!“

S odkazem na pravidla kapitálového trhu Tomáš Tóth v části věnované hospodaření společnosti za loňský rok neuvedl žádná konkrétní čísla, nicméně prozradil, že loňský výsledek „byl pozitivní, a hospodaření dopadlo tak, jak jsme očekávali“. „Část hospodářského výsledku bude nasměřována do zákonného rezervního fondu, dále do Sociálního fondu, a také na investice. Těch bude i v roce 2018 razantně přibývat. Pozitivní je, že se nám podařilo (v roce 2017) zastavit pokles u jednotlivých vozových zásilek. Vloni jsme měli nejlepší výsledek v historii společnosti. Ztratili jsme část tun v produktu ucelených vlaků, ale to jsme kompenzovali novými tunami v zahraničí.“

Ostatně právě jednotlivé vozové zásilky jsou podle Tomáše Tótha nedílnou součástí společnosti ČD Cargo: „Bez nich tato společnost ve stávajícím uspořádání nedává smysl. Bez jednotlivých vozových zásilek by jednak musela výrazně zeštíhlit, a jednak bychom tím ničemu nepomohli. Podnikali bychom pouze ve vysoce konkurenčním prostředí produktu ucelených vlaků, kde ostrá konkurence stlačila významným způsobem marže, v některých případech až na hranici profitability. I proto se zaměřujeme v produktu ucelených vlaků na zahraničí. Výsledky hlavního podnikání jsou tak čím dál více závislé právě na jednotlivých vozových zásilkách. I proto pokračujeme v optimalizaci.“

K výše uvedenému internímu opravárenství pak Tomáš Tóth v závěru dodal: „Budujeme v SOKV Ústí nad Labem novou halu, smluvně se podařilo získat dobrou cenu a zkrátit termín o dva měsíce, a tak na přelomu roku budeme mít novou halu. Už teď ale musíme řešit vybavení lidskými zdroji,“ uzavřel.

Michael Mareš

Právě přítomno: 183 hostů a žádný gestor