OBZOR ke stažení

Soutěžit regionální železniční dopravu jako jeden celek, nebo kraj „rozdělit“ a soutěžit jednotlivé celky, takové rozhodnutí stojí před Karlovarským krajem. Říká v rozhovoru pro Obzor hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová. Dozvíte se také, že za České dráhy lobboval předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása.

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Českých drah Pavla Krtka je třetina krajů Českým drahám „nakloněna“, třetina krajů naopak není, a ta zbývající třetina krajů zatím teprve řeší svoji dopravní koncepci. Do které kategorie byste jako hejtmanka zařadila „svůj“ Karlovarský kraj?
Jako kraj musíme mít základní dopravní obslužnost ze zákona vysoutěženou od 1. 1. 2019, ale pokud se v rámci investičních dotačních programů ROP v minulosti čerpaly evropské peníze, tak je možnost odkladu. A protože u nás, v Karlovarském kraji, byla většina vlaků pořízena z evropských fondů, tak ten odklad možný je a tedy i to finální rozhodnutí – jakou cestou se vydáme - z naší strany ještě nepadlo. Lze ale předpokládat, že půjdeme, podobně jako u autobusové dopravní obslužnosti, cestou výběrových řízení. Otázkou však je, zda zvolíme cestu výběrového řízení na dopravní obslužnost v kraji jako jeden celek, nebo zda to rozdělíme na více bloků. Když jsme teď měli jednání Asociace krajů, tak tam přijeli zástupci RegioJetu a byli tam, myslím si, i zástupci Arrivy, a z jejich strany byla učiněna prosba, aby došlo k rozdělení výběrového řízení v krajích na více bloků. Takto podobně totiž soutěžíme autobusovou dopravu. Tu jsme v Karlovarském kraji rozdělili na čtyři oblasti, tzn., že budeme soutěžit čtyři dopravce. A nám dnes v Karlovarském kraji také nejezdí (v železniční dopravě) jenom České dráhy (některé linky provozuje GW Train Regio, poznámka autora), takže i když neznám úplně detaily, tak můžeme vlastně vyhlásit výběrové řízení buď na všechny tratě v kraji jako jeden celek, nebo výběrové řízení rozdělit, tedy rozsegmentovat na více bloků…

Lze tedy říct, že uvažujete i o tom, že byste železniční dopravu v kraji rozdělili na několik menších částí a každou z nich soutěžili zvlášť…?
Na to zatím nedokáži opravdu odpovědět, protože my jsme tu diskusi s kolegy ještě nevedli, protože v karlovarském kraji, jak už jsem řekla, je možnost prodloužení. Naopak u autobusové dopravy už to máme rozhodnuté. Tam už teď v červnu budeme vyhlašovat výběrové řízení, už se na tom pracuje, ale u železniční dopravy tím, že máme možnost posunu, tak se ta detailní diskuse k tomu ještě nevedla a nepadlo definitivní rozhodnutí.

A vyslechnete i názory jiných subjektů, než jen soukromých dopravců?
Ano, třeba vám řeknu, že nás, na Asociaci krajů, přišel navštívit předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása, který říkal, že má strašně dobrou zkušenost s Českými dráhami ohledně přepravy hendikepovaných lidí, i ohledně podmínek na Českých drahách, kde si koupíte jízdenku a České dráhy zajistí veškerou bezbariérovost, včetně toho, že pro toho cestujícího připojí speciální vagon, který splňuje úplně všechny ty parametry. Pan Krása apeloval na to, abychom vzali v potaz, že dlouho jednali s Českými dráhami, které to teď mají jakoby vyšperkované z hlediska hendikepovaných osob úplně do detailu. Takže pan Krása i z tohoto hlediska nás prosil, aby kraje braly i na toto zřetel. Vnímala jsem jeho vystoupení a slova jako přátelskou velkou prosbu.

A vyslyšíte ji? Myslíte si, že kraje jsou ochotné naslouchat i takovýmto argumentům?
Předně musím znát parametry výběrového řízení, tedy co a jak můžeme nastavit. A další věc je, že dnes od státu, respektive od ministerstva dopravy, dostáváme pouze příspěvek na železniční regionální dopravu, kdežto na autobusovou dopravu v kraji nedostáváme nic….
Nechala jsem si zpracovat analýzu, kolik stojí železniční kilometr a kolik kilometr autobusový, a jsou tam i velké rozdíly. Abych to uzavřela, řeknu to takhle: budeme postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, budeme postupovat v souladu s tím, abychom hospodařili účelně a efektivně, nic jiného vám k tomu teď neřeknu. Taková jsou moje kritéria, budu k tomu každopádně požadovat předložení veškerých dokumentů a teprve až poté padne rozhodnutí.

Jak se k tomuto problému stavíte jako předsedkyně Asociace krajů?
To je věc každého kraje, každý kraj bude železniční dopravu soutěžit sám…

Dobře, ale nevydáte jako Asociace nějaké doporučení krajům, jak by měly postupovat?
To určitě ne, to je na každém kraji. Každý kraj si musí zajistit dopravní obslužnost, jak regionální železniční, tak i autobusovou, sám. Každý kraj bude postupovat podle toho, jak rozhodne jeho krajské vedení.
Nás ale teď spíše trápí něco jiného - kolejová vozidla, respektive nedostatek finančních prostředků, protože, jak víte, tak prakticky se obnoví kolejová vozidla pouze v Jihomoravském kraji a na ostatní kraje nezbydou finanční prostředky. A to nás třeba teď trápí. Ano, my tady léta voláme po modernizaci nádraží, ale zároveň potřebujeme obnovovat i kolejová vozidla. Domluvili jsme se aspoň na tom, že zatím bude kolejová vozidla obnovovat stávající dopravce a pokud se na základě vyhlášení ve věstníku přihlásí další společnost, tak po pěti letech se to vlastně bude soutěžit znovu. A to je dobře, to je správný pohled…

To jste jako předsedkyně Asociace krajů nezvedla prst a nevytkla Jihomoravskému kraji, co to jeho představitelé dělají?
Oni už se projektově v rámci OPD 2 připravují dlouho, ještě za předsednictví Michala Haška, který byl zároveň hejtmanem Jihomoravského kraje. Projekty, které čerpají peníze z evropských fondů, tak jsou nastavené tak, že přednost má ten, kdo je projektově dobře připraven, a oni ty informace měli a byli dobře připraveni – a ten projekt mají za 4,5 miliardy korun. Jenže my jsme měli (jako kraje) původně přislíbeno, že dostaneme nějakých 17 miliard korun, ale nakonec z toho bylo jen osm, nebo deset miliard, teď přesně nevím, ale každopádně to není ta částka, která nám byla přislíbena. Pokud vím, tak kromě Jihomoravského si podal žádost ještě kraj Plzeňský kraj, ostatně Plzeňský kraj má podávat i společný projekt s námi (s Karlovarským krajem), a pak vím, že i Středočeský kraj a Praha měly zájem, ale kde jsou další kraje? Teď bylo dojednáno, že bychom měli jednat s Evropskou investiční bankou, jenže Evropské investiční bance se ty peníze budou muset vracet, zatímco prostředky z evropských fondů - když to bude pokračovat podle stávajících pravidel - se vracet nebudu muset, pouze tam budeme mít spoluúčast. Něco se ale změnit musí, protože cestující chtějí cestovat komfortně a my přece chceme ty lidi na železnici dostat. Takže z naší strany, ze strany Asociace krajů, určitě ještě apel na pana ministra dopravy ohledně navýšení finančních prostředků do Operačního programu Doprava určitě bude. V této věci jsem poslala dopis panu premiérovi, v kopii panu ministrovi, a zatím je odpověď pana premiéra taková, že on vidí tu příležitost v jednání s Evropskou investiční bankou. Od té doby jsme ale ještě jednání Rady Asociace krajů neměli, to máme až 7. června ve Zlínském kraji, kde se o tom pobavíme.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 184 hostů a žádný gestor