OBZOR ke stažení

Dílny pro opravu vozidel (DPOV, a. s.) jsou dceřinou společností Českých drah a zajišťují opravy vozového parku své mateřské společnosti. Jak se vyvíjí ekonomika DPOV, a. s., jaká je struktura této společnosti, jak se její vedení vyrovnává s nedostatkem pracovníků a co dělá pro to, aby si je udrželo a aby stoupala produktivita práce? Na tyto a další otázky odpovídá pro časopis Obzor předseda představenstva této společnosti Ing. Roman Kott.

V letošním roce si připomínáte dvanácté výročí vzniku Dílen pro opravu vozidel (DPOV, a. s.), které zajišťují „dvorní“ servis pro mateřskou společnost České dráhy v oblasti oprav kolejových vozidel – prakticky všech řad lokomotiv, osobních vozů, motorových i elektrických jednotek a dalších vozidel, které České dráhy v provozu využívají. Jak se vaše společnost za uplynulých dvanáct let vyvíjela?
Před dvěma lety, kdy jsme oslavovali deset let činnosti, jsme se přirovnávali k desetiletému dítěti, které je hodně závislé na svých „rodičích“. Dnes jsme obrazně ve věku „teenagerů“, kdy se již dokážeme sami prosadit, jsme zkušenější a rozumnější. Dá se to ilustrovat například i na faktu, že oproti roku 2007, kdy jsme měli tržby 750 milionů korun, dosahujeme v současné době tržby blížící se dvěma miliardám korun. Samozřejmě jsme se museli hodně naučit a pokračujeme v tom i nadále. Naší hlavní devízou je vysoká provozuschopnost po našich opravách.

Vaše provozní střediska se nacházejí v Přerově (kde je i sídlo společnosti), v Nymburku a ve Veselí nad Moravou. Čím se jednotlivá provozní střediska zabývají?
V Přerově opravujeme elektrické lokomotivy všech řad, stejnosměrné i střídavé, včetně elektrických jednotek, v Nymburce se zaměřujeme na opravy osobních a motorových vozů, a ve Veselí nad Moravou opravujeme motorové vozy téměř všech řad v provozu Českých drah.

Veškeré opravy, které provádíte, si vyžadují vysoce kvalifikované pracovní síly. Jak jste na tom v současné době se zaměstnaností?
Podobně jako ve všech podobných podnicích, i nám chybí pracovníci s potřebnou kvalifikací. Jedná se především o elektromechaniky, svářeče, soustružníky a lakýrníky. Protože na českém pracovním trhu je o tyto nedostatkové profese velký zájem, snažíme se sehnat potřebné pracovní síly i v zahraničí – v současné době především v Srbsku. Přes personální agenturu se nám podařilo sehnat deset pracovníků, jejichž kvalifikaci a schopnosti si ověřujeme zkouškami a testy přímo v jejich domovské zemi. Ty, co tímto sítem projdou, zaměstnáme v naší společnosti, přičemž zde získají veškeré potřebné zázemí, včetně například bydlení.

Nemáte obavy z fluktuace těchto pracovníků, například do jiné západní země, kde by našli ještě lepší platové podmínky?
Takovou zkušenost jsme získali s pracovníky, kteří k nám přišli v minulosti z Bulharska, či z Rumunska. Srbsko však není součástí EU, takže jeho obyvatelé podléhají vízové povinnosti. To by je mělo u nás udržet. Ostatně, pokud se týká platů a dalších benefitů, nebudou u nás na tom vůbec špatně, hodnoceni jsou podobně jako kmenoví zaměstnanci. Výhodou Srbska je i menší jazyková bariéra.

Vzpomenul jste platy a benefity. Jak jsou na tom zaměstnanci vaší společnosti, pokud se této oblasti týká?
Pokud se týká výše mezd, ty za poslední rok vzrostly o 13 procent a naši zaměstnanci tak mají platy převyšující republikový průměr. Máme zaveden také stabilizační a motivační program, který je jakousi obdobou retenčního programu Českých drah. V loňském roce při sloučení provozní údržby byly poskytnuty peněžní příspěvky i těm zaměstnancům, kteří přešli z OCÚ Východ. Mezi další benefity se dají zahrnout například příspěvky na dopravu (a to i těm, kteří mají režijní výhody ČD), včetně dopravy městské, přispíváme rovněž na penzijní připojištění ve výši 2000 Kč měsíčně. Naši zaměstnanci sice zatím nemají šest týdnů dovolené, mají však týdnů pět a k tomu ještě dva dny tzv. sick days, které mohou využít v případě, že se cítí nemocní. Tyto dva dny v roce jsou placeny stejně jako dovolená. V rámci stabilizačního motivačního programu rozdělujeme motivační odměny na pevnou a pohyblivou částku, jejichž přidělení závisí na výkonech konkrétního zaměstnance.

Jak vlastně zajišťujete, aby vaši zaměstnanci měli co nejvyšší produktivitu práce?
V tomto roce začínáme zavádět systém čárových kódů (na pracovišti kolovka v Nymburce již běží třetím rokem), kterým budeme zjišťovat aktivní práci a prostoje. Současně vše budeme analyzovat a vyhodnocovat včetně připravenosti náhradních dílů a technologií pro vlastní práci. Tím postupně odstraníme hlavní ztrátové časy, čímž vzroste produktivita. Jsme sice v této oblasti zatím v začátcích, ale je to věc, kterou chceme dotáhnout do konce, podobně to ostatně funguje ve všech vyspělých společnostech. Naši pracovníci jsou s tímto systémem průběžně seznamování na pravidelných poradách s vedením podniku, během kterých jsou konzultovány jejich dotazy.

Jaké jsou poslední novinky v práci vaší společnosti?
V Olomouci vzniká zárodek nového pracoviště DPOV, a. s., které se zabývá opravou podvozků kolejových vozidel. Naše dosavadní kapacity jsou omezené, takže se snažíme získat potřebné prostory právě v Olomouci a tak dále rozšířit objem naší práce. Stáváme se tak stále větší konkurencí například pro soukromé opravny (někdejší ŽOS) a chceme v tomto trendu pokračovat.

Děkuji za rozhovor
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor