OBZOR ke stažení

V Kraji Vysočina dojde od prosince ke změně celého systému dopravní obslužnosti kraje. Jízdní řády železnice se tedy změní do určitých taktů a na ně budou v přestupních místech navazovat regionální autobusy. A to hlavní: České dráhy se stanou páteřním dopravcem. Jak jsou na to České dráhy připraveny jsme se zeptali Ing. Jiřího Ješety, ředitele odboru regionální dopravy GŘ ČD.

„Nesmírně si vážím toho, že zřizujeme integraci dopravy, říkáme tomu Veřejná doprava Vysočiny, děláme na tom už jedenáct let. České dráhy nám podpisem (desetileté) smlouvy vyšly maximálně vstříc v tom, aby byly páteřním dopravcem, ke kterému budeme svážet cestující i autobusy, aby se nestávalo to, že autobus nebo vlak si vzájemně ujedou,“ to jsou slova hejtmana Běhounka na Regionálním dni železnice v Jihlavě (1. 6. 2019). Takže svým způsobem je to pro České dráhy veřejná pochvala…
Ano, je pravda, že Kraj Vysočina zavádí od prosince tzv. systém Veřejná Doprava Vysočiny (zkratka VDV), což je změna jízdních řádů v kraji tak, že železnice bude páteří dopravy v kraji. Jízdní řády železnice se tedy změní do určitých taktů, a na ně budou v přestupních místech navazovat regionální autobusy. Takže se vlastně změní obslužnost jednotlivých obcí. Ten stav, který platí dnes, už od prosince platit nebude. Někde se bude jezdit v jiných časech, nebo jinak často, prostě dojde ke změně celého systému dopravní obslužnosti kraje.
V Jihomoravském kraji to ostatně obdobně funguje už delší dobu - autobusy jsou navázané do železničních stanic na přípoje a tady to bude fungovat podobně.

Slyšel jsem, že změna konceptu dopravy s sebou přinese i nárůst potřeby zaměstnanců v profesích strojvedoucí a vlakvedoucí, jak jste na to připraveni?
Ano, dochází tady k nárůstu rozsahu vlakové dopravy o cca 7 procent. Dělá se to proto, aby vlaky jezdily v taktech, v přehledném a jasném systému. V Kraji Vysočina nedochází tedy k žádné redukci, naopak k rozšíření vlakové dopravy asi o 7 procent. A zda jsme na to připraveni? Ano, realizaci našich závazků zajistíme, intenzivně se připravujeme, přesuneme na Vysočinu některá vozidla a také upravíme turnusy zaměstnanců tak, aby byly nové smluvní závazky řádně a včas splněny.

České dráhy se také zavázaly, že v kraji nasadí RegioPantery, kdy začnou jezdit?
Na RegioPantery pro Vysočinu jsme již uzavřeli kupní smlouvu a po jejich dodání dle schváleného harmonogramu budou v kraji nasazeny v běžném provozu. Rámcová zakázka byla uzavřena na 50 dvouvozových, elektrických jednotek s kapacitou zhruba 150 míst, z nichž 31 se kupuje přímo na kupní smlouvu a šest z nich půjde do Kraje Vysočina. Budou od roku 2023 jezdit z Jihlavy směrem na Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou a na hlavních tratích v okolí Jihlavy.
Smlouva je uzavřena, výroba trvá zhruba dva roky, tzn. 2020 a 2021, a od roku 2023 začnou tyto jednotky do Kraje Vysočina najíždět. Z těch 31 jednotek jsou čtyři určeny pro společný projekt kraje Plzeňského a Karlovarského v rámci dotačního programu (tzn. Karlovy Vary – Cheb, Mariánské Lázně – Plzeň), ty musí být nasazeny jako první, protože jsou z dotace. A pak je na řadě 11 jednotek pro Plzeňský kraj, kde máme uzavřenou smlouvu na linku P2 Beroun – Plzeň – Klatovy. Těchto celkem 15 kusů by mělo být uvedeno do provozu již v roce 2021. Následuje deset jednotek pro Jihočeský kraj (v roce 2022) a pak šest jednotek pro Kraj Vysočina, které budou jezdit od roku 2023.
A pokud jde o těch 10 jednotek pro Jihočeský kraj, tak tato vozidla budou nasazena na elektrické výkony v Jihočeském kraji a doplní stávající jednotky RegioPanter, které již v jižních Čechách provozujeme. Nasazena budou prakticky na všech hlavních tratích v regionu, tedy z Českých Budějovic směrem na Tábor, Písek, Strakonice apod.

Není zbytečné nakupovat tolik dvousystémových jednotek, když v budoucnu bude všude střídavá trakce?
Ale to bude až v letech 2035 až 2045, do té doby bychom nemohli v některých krajích jezdit, takže to musí mít dva systémy. Jde navíc o jednu zakázku a unifikace s sebou nese určité synergie, úspory z rozsahu apod. Naopak tříštění řad, například i podle systému, s sebou nese spíše komplikace - provozní omezení redislokací či vozidlových výpomocí apod.

Prý se oslavy Mezinárodního dne železnice v Jihlavě (1. 6. 2019) konaly právě z důvodu nedávno uzavřené desetileté smlouvy kraje s Českými dráhami?
Ano, je to i díky tomu, že máme důvod oslavovat nejenom den dětí, ale i uzavření dlouhodobého desetiletého kontraktu, který přináší jistotu jak kraji Vysočina, tak i nám. Díky dlouhodobé smlouvě můžeme investovat do rozvoje a modernizací vozového parku, ale zároveň jsme chtěli trošku rozložit ty oslavy v průběhu roku tak, aby nebylo všechno v září, aby něco proběhlo v měsících květnu a červnu, kdy není tolik akcí ve stejných dnech po celé republice, jako je tomu pak v září. Pro unikátní vozidla, např. Kyklop, který byl v Jihlavě vystaven, pak musíme velmi pečlivě vybírat místa, kde budou vystavena a při konání této akce až v září by pravděpodobně v Jihlavě nemohl být vystaven. A nejen on, podobně musíme řešit oblíbený VláčekHráček, kinematovlak a další unikátní vozidla. Při rozložení akcí do delšího časového období pak můžeme tato vozidla nabídnout širšímu okruhu zájemců a na více místech v republice.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor