OBZOR ke stažení

Podobně jako česká společnost ČD Cargo je na tom v mnoha ohledech i její slovenský protějšek – největší nákladní přepravce na slovenské železnici – ZSSK Cargo. Jak se v této společnosti vyvíjí situace, týkající se technického vybavení a jak je na tom tato společnost se zaměstnaností? Jsou zaměstnanci ZSSK Cargo dostatečně finančně motivováni? Na tyto a další otázky odpověděl místopředseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK Cargo a předseda PV OZŽ ZSSK Cargo Peter Pikna.

Jaká je v současné době výkonnost společnosti ZSSK Cargo, která je hlavním nákladním dopravcem po slovenské železnici?
Uvedu několik čísel: V roce 2018 přepravila společnost ZSSK Cargo po železnici více než 34 milionů tun zboží a celkovým výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 121 tisíc euro. V letošním roce tento trend pokračuje a výkony odpovídají zhruba výkonům za loňský rok ve srovnatelném období. Dá se tedy říci, že ZSSK Cargo je stabilizovanou společností. V letošním roce budou přepravy hodně záviset na politické situaci na Ukrajině, která je naším hlavním obchodním partnerem.
Pokud se týká dceřiné společnosti ZSSK Cargo, jíž je ZSSK Cargo Intermodal, a. s., ta nevykonávala v roce 2018 žádnou činnost.

Jaká je situace v oblasti vozového parku?
Společnost ZSSK Cargo disponuje v současné době s 12 477 nákladními vozy a k jejich efektivnímu hospodaření využívá systém WMS, což je on-line systém monitoringu vozů S pomocí tohoto systému očekává společnost snížení násilného poškození vozů, neboť dojde ke zvýšení identifikace poškozovatelů a zefektivnění úhrad nákladů za poškození. Systém současně umožňuje lepší identifikaci znečišťovatelů vozů a s tím i určení úhrad za jejich vyčištění. Zlepší se i identifikace volných kapacit vozů zlepšením oběhů a snížení prostojů. Současně je tímto systémem umožněno přehodnocení provádění periodických prohlídek vozů v závislosti na jejich skutečném kilometrickém proběhu. Nezanedbatelné jsou i informace pro úsek obchodu, provozu a úseku služeb ŽKV zákazníkům.

Jaké další technické vylepšení má ZSSK Cargo k dispozici?
Od 1. července 2018 je k dispozici reporting o vozech v nástroji Power BI, který poskytuje komplexní informace o výkonnosti vozů a to nejen z pohledu nákladů a tržeb, ale také výkonnost prostřednictvím tzv. „vozodnů“, které se dělí na produktivní a neproduktivní. Díky tomu je možné zjistit i poměr krytí nákladů na vozy z hlediska vygenerovaných tržeb. Nástroj Power BI se využívá především na řízení a rozhodování a lze jej použít i při rozhodování o vybraných pronájmech vozů, jakož i při tvorbě návrhu nové koncepce nákladních vozů.

Technika nepochybně přispívá k lepšímu hospodaření společnosti a k přesné evidenci využívání vozového parku. Jak je na tom ale společnost, pokud se týká zaměstnanosti?
Podobně jako u ČD Cargo i ZSSK Cargo trpí nedostatkem pracovníků zejména v profesích strojvedoucí, vozmistr, průvodčí nákladních vlaků, elektromechanik, elektronik, svářeč a další. Průměrný věk zaměstnanců ZSSK Cargo činí 48 let a protože nefunguje duální vzdělávání, bude v budoucnosti problém zaměstnat nové mladé odborníky ve specifických železničních profesích.

Jsou zaměstnanci ZSSK Cargo dostatečně finančně motivováni?
Odbory, působící v ZSSK Cargo vytvořili šestičlennou pracovní skupinu, která spolupracuje se zástupci zaměstnavatele na vytvoření systému, který umožní přerozdělování variabilní složky mzdy, čímž by měla být posílena motivace k práci. Pro tyto odměny je plánováno k rozdělení v roce 2020 minimálně 2,6 milionů eur. Kromě toho jsme vyjednali zvýšení tarifní mzdy zaměstnancům ZSSK Cargo o 50 euro.

Angažuje se nějak stát na podpoře nákladní železniční dopravy z hlediska posílení ekologie?
Jedinou finanční podporou státu je sleva poplatku za dopravní cestu, jak pro hromadné, tak i pro jednotlivé vozové zásilky. Na rok 2019 však stát hodlal tuto slevu snížit zhruba o čtyři miliony eur. Díky tlaku železničních odborů se však tomuto uvažovanému snížení podpory podařilo zabránit.

Děkuji za rozhovor
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor