OBZOR ke stažení

Chystané rozdělení činností v Depech kolejových vozidel na část provozní (strojvedoucí) a část opravárenskou přináší zaměstnancům pocit nejistoty. „Rozhodně z toho nejsou nijak nadšeni, i když se personálně asi nic nezmění,“ říká Jiří Zeman, předseda ZV OSŽ DKV Liberec.

V rámci jednání V. podnikové konference OSŽ při ČD, a. s., přijali z rukou I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna ocenění za dlouholetou práci v OSŽ Jiří Arnold, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Horní Heršpice, Josef Gazárek, dlouholetý vedoucí SKŽ Brno, Pavel Střihavka, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Ústí nad Labem, vozové depo, a Jaroslav Vavřík, vedoucí rekreačního zařízení OSŽ Prudká u Tišnova. Další dva ocenění, na konferenci nepřítomní a omluvení Petr Hána, někdejší předseda ZO OSŽ Valašské Meziříčí a Josef Holec, někdejší předseda ZO OSŽ Jihlava, poděkování za svoji dlouholetou obětavou práci v OSŽ přijmou při jiné vhodné příležitosti.

Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD, to byl jeden ze dvou bodů, které byly na programu úterního (28. 3. 2017) jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, tzv. „malé tripartity“. Zástupci zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy a České dráhy) a zaměstnanců (za OSŽ se jednání zúčastnil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun) se mimo jiné seznámili s harmonogramem uzavírání smluv ve veřejných službách po roce 2019, kdy skončí dosavadní desetileté smlouvy a většinu spojů budou muset ministerstvo dopravy i kraje znovu objednat.

„Po sjezdu nás čekají čtyři perné roky, které začnou již na podzim letošního roku, a to končícím memorandem na jízdní výhody. Tady by se měla projevit síla a jednota OSŽ bez ohledu na příslušnost k jednotlivým firmám - jízdní výhody by měly být zachovány v přijatelné podobě pro všechny i pro další období,“ říká v rozhovoru Milan Blažek, předseda ZO OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n. a předseda výboru OSŽ při SŽDC, s. o., OŘ Olomouc.

Jako každým rokem i letos v průběhu prvního pololetí proběhnou školení inspektorů BOZP ZO OSŽ, tentokrát dvě: první v březnu (v termínu 27. až 31. března 2017) v Hotelu Lesní chata v Kořenově a druhé ve dnech 24. až 26. května v hotelu Oddech v Krkonoších. Školení jsou primárně určena pro nově zvolené funkcionáře ZO OSŽ, respektive pro ty funkcionáře, kteří si chtějí po delší době zopakovat základní problematiku BOZP. Na podrobnosti jsme se zeptali JUDr. Petra Kožmína, vedoucího oddělení BOZP OSŽ-ústředí.

Na aktuální témata jsme hovořili s JIŘÍM BLÁHOU, předsedou Závodního výboru OSŽ ČD železniční stanice Brno hl. n.
 

Oddělení BOZP OSŽ je opět kompletní, 1. 12. 2016 na Ústředí OSŽ nastoupila Dana Žáková, nová oblastní inspektorka BOZP pro oblast Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj. Dana Žáková „vyrostla“ v infrastruktuře, od roku 1985 prošla v podstatě vším, co souviselo se „sdělovačinou“ či „zabezpečovačinou“. A přitom tato původem rodačka z Brna až do své svatby o dráhu nezavadila. „Jsem absolventkou střední průmyslové školy (elektro) v Brně, po škole jsem začínala v Brně u telekomunikací a na dráhu jsem se dostala vlastně náhodou,“ říká a vzpomíná, jak ji tchýně před více než třiceti lety po svatbě sháněla místo v Čechách, aby mohla takzvaně následovat manžela. A tak nakonec skutečně nastoupila jako administrativní síla na „traťovku“ v Českém Brodě. „Byla to v podstatě náhoda, protože manžel nepochází z nádražácké rodiny,“ dodává.

Od 1. 4. 2017 se kvůli novele Zákona o drahách změní poměry na železnici. České dráhy se budou muset přizpůsobit nové legislativě a některé své provozy otevřít konkurenci. Mluví se o tom, že například opravny či čerpací stanice budou muset České dráhy nově zpřístupnit soukromníkům. Toto opatření vychází z evropské směrnice, která ukládá dominantním dopravcům s fungujícím zázemím, aby k některým svým zařízením nediskriminačně umožnili přístup.

„Rádi bychom našli cestu, která bude co možná nejvhodnější jak pro kraje, tak i pro stát," uvedl ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 5. 1. 2017 v podvečer na brífinku po skončení jednání ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové s vedením Asociace krajů ČR (kromě předsedkyně Rady Asociace krajů Jany Vildumetzové se jednání zúčastnili i hejtman Jihočeského kraje a 1. místopředseda Rady Jiří Zimola, hejtman Libereckého kraje a místopředseda Rady Martin Půta a hejtman Plzeňského kraje a člen Rady Josef Bernard.).

Když se s Mi­ro­sla­vem Zikmundem, synem známého cestovatele, ba­ví­te o že­lez­ni­ci, za­ujme vás ne­jen svým pře­hle­dem, ale ta­ké za­jí­ma­vý­mi po­stře­hy a myš­len­ka­mi. Čas­to vás i pře­kva­pí až vyhra­ně­ný­mi názory, kte­ré tak úpl­ně ne­za­pa­da­jí do me­di­ál­ní kam­pa­ně ná­rod­ní­ho do­prav­ce, spí­še na­opak. Přečtěte si rozhovor, který ve zkrácené podobě vyšel v Obzoru č. 25/2016.

V době vrcholícího kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo jsme požádali místopředsedu OSŽ a předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu o rozhovor k aktuálnímu dění ve společnosti ČD Cargo.

Není to tak dlouho, co proběhly volby do krajských zastupitelství, v Ústeckém kraji i do Senátu. Jedním z kandidátů do krajského zastupitelstva byl Alois Malý, místopředseda Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ a také místopředseda Rady seniorů ČR. Sešli jsme se spolu na jednání rady seniorů OSŽ v Ramzové, kde jsem ho požádal o rozhovor na téma voleb.

Samotné volby by nebyly ničím mimořádným, kdyby se nepřihodilo to, že vaše kandidátka „Severočeši.cz“ s pětapadesáti lidmi byla na poslední chvíli vyřazena z voleb. Volební listiny s vaší kandidátkou ale voliči dostali poštou domů. To jistě mnoho občanů, kteří nesledují tisk, ani televizi, nevědělo, že jste z voleb vyřazeni a volili vaše hnutí, ti informovanější zase naopak vaši listinu rovnou zahodili. Vzhledem k vašemu pořadí na kandidátce, byla velká pravděpodobnost, že budete zvolen. Celá tahle aféra bude mít ještě soudní dohru. Jaký je váš pohled na tuto věc?
Jako zvolený zastupitel kraje jsem se chtěl v prvé řadě starat o potřeby seniorů, protože jsem v současné době předsedou Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem. Byl jsem požádán hnutím Severočeši.cz, abych za ně kandidoval a to na šestém místě kandidátky. Za stejné hnutí jsem byl v minulých volbách zvolen do zastupitelstva města Most. Registrace naší kandidátky byla řádně přijata, bohužel hnutí se už před dvěma lety rozštěpilo a vznikla frakce Severočeši.cz. Jak známo, těsně před volbami do toho vstoupila tzv. zmocněnkyně druhé části paní Jeníčková. Abych to zkrátil, celá věc měla dlouhý vývoj, přes soudní podání a rozhodnutí. Výsledkem bylo rozhodnutí, že jedinými oprávněnými zástupci je část hnutí s paní Jeníčkovou a týden před volbami se teprve voliči dozvěděli, že naše část hnutí bude z voleb vyřazena.

Ve volební místnosti, tedy tam, kde jsem byl, nebyl nikdo z voličů předem upozorněn, že vaše kandidátka byla stažena z voleb. Viděl jsem úřední dopis z Českého statistického úřadu, v němž se říká, že hlasy za hnutí Severočeši.cz budou sečteny, ale nebudou sčítány preferenční hlasy. A aby byl zmatek dovršen, tak podle sdělení v tisku byla stažena i kandidátka paní Aleny Dernerové do Senátu (v současné době senátorky), aby pak na poslední chvíli přišlo sdělení, že kandidovat může. Tomu už jsem vůbec nerozuměl. Z vaší strany odešlo pět žalob s požadavkem na opakování voleb. Co bude následovat?
Čekáme na rozhodnutí Krajského soudu, pokud to bude zamítnuto a soud potvrdí platnost voleb, bude podáno odvolání na Nejvyšší správní soud.

Kromě toho každý z vašich kandidátů se podílel na předvolební kampani, věnoval tomu spoustu času a stálo ho to i nějaké finanční prostředky. Je tu ale druhá věc, tou je nejen zklamání voličů, kteří vám chtěli dát hlas, ale i morální dopad na voliče všeobecně, kteří tu aféru vnímají. Asi málo lidí věří tomu, že by se volby v ústeckém kraji opakovaly. A kdyby i k tomu došlo, asi by se nenašlo moc lidí, kteří by k volbám znovu přišli…
Jedním z důsledků toho co se stalo je i to, že město Most nemá žádného zastupitele na kraji, což není dobře. Jednou z věcí, kterou jsem chtěl jako krajský zastupitel prosazovat, byl návrh na bezplatnou dopravu pro seniory a tělesně postižené v integrované dopravě. Protože jsem předsedou Krajské rady seniorů, budu samozřejmě dál prosazovat věci, které by seniorům ulehčily život, dál budu působit i v Radě seniorů ČR a v Odborovém sdružení železničářů v Republikové radě seniorů. Život jde dál a nesmíme se nechat otrávit tím, co se stalo.

Dovolím si popřát hodně zdraví, sil a energie ve vaší činnosti a především pak, aby se dařilo prosazovat dobré věci pro občany a zejména seniory!
Miroslav Gloss

 

Právě přítomno: 258 hostů a žádný gestor