Na aktuální témata jsme hovořili s JIŘÍM BLÁHOU, předsedou Závodního výboru OSŽ ČD železniční stanice Brno hl. n.
 

Oddělení BOZP OSŽ je opět kompletní, 1. 12. 2016 na Ústředí OSŽ nastoupila Dana Žáková, nová oblastní inspektorka BOZP pro oblast Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj. Dana Žáková „vyrostla“ v infrastruktuře, od roku 1985 prošla v podstatě vším, co souviselo se „sdělovačinou“ či „zabezpečovačinou“. A přitom tato původem rodačka z Brna až do své svatby o dráhu nezavadila. „Jsem absolventkou střední průmyslové školy (elektro) v Brně, po škole jsem začínala v Brně u telekomunikací a na dráhu jsem se dostala vlastně náhodou,“ říká a vzpomíná, jak ji tchýně před více než třiceti lety po svatbě sháněla místo v Čechách, aby mohla takzvaně následovat manžela. A tak nakonec skutečně nastoupila jako administrativní síla na „traťovku“ v Českém Brodě. „Byla to v podstatě náhoda, protože manžel nepochází z nádražácké rodiny,“ dodává.

Od 1. 4. 2017 se kvůli novele Zákona o drahách změní poměry na železnici. České dráhy se budou muset přizpůsobit nové legislativě a některé své provozy otevřít konkurenci. Mluví se o tom, že například opravny či čerpací stanice budou muset České dráhy nově zpřístupnit soukromníkům. Toto opatření vychází z evropské směrnice, která ukládá dominantním dopravcům s fungujícím zázemím, aby k některým svým zařízením nediskriminačně umožnili přístup.

„Rádi bychom našli cestu, která bude co možná nejvhodnější jak pro kraje, tak i pro stát," uvedl ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 5. 1. 2017 v podvečer na brífinku po skončení jednání ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové s vedením Asociace krajů ČR (kromě předsedkyně Rady Asociace krajů Jany Vildumetzové se jednání zúčastnili i hejtman Jihočeského kraje a 1. místopředseda Rady Jiří Zimola, hejtman Libereckého kraje a místopředseda Rady Martin Půta a hejtman Plzeňského kraje a člen Rady Josef Bernard.).

Když se s Mi­ro­sla­vem Zikmundem, synem známého cestovatele, ba­ví­te o že­lez­ni­ci, za­ujme vás ne­jen svým pře­hle­dem, ale ta­ké za­jí­ma­vý­mi po­stře­hy a myš­len­ka­mi. Čas­to vás i pře­kva­pí až vyhra­ně­ný­mi názory, kte­ré tak úpl­ně ne­za­pa­da­jí do me­di­ál­ní kam­pa­ně ná­rod­ní­ho do­prav­ce, spí­še na­opak. Přečtěte si rozhovor, který ve zkrácené podobě vyšel v Obzoru č. 25/2016.

V době vrcholícího kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo jsme požádali místopředsedu OSŽ a předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu o rozhovor k aktuálnímu dění ve společnosti ČD Cargo.

Není to tak dlouho, co proběhly volby do krajských zastupitelství, v Ústeckém kraji i do Senátu. Jedním z kandidátů do krajského zastupitelstva byl Alois Malý, místopředseda Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ a také místopředseda Rady seniorů ČR. Sešli jsme se spolu na jednání rady seniorů OSŽ v Ramzové, kde jsem ho požádal o rozhovor na téma voleb.

Samotné volby by nebyly ničím mimořádným, kdyby se nepřihodilo to, že vaše kandidátka „Severočeši.cz“ s pětapadesáti lidmi byla na poslední chvíli vyřazena z voleb. Volební listiny s vaší kandidátkou ale voliči dostali poštou domů. To jistě mnoho občanů, kteří nesledují tisk, ani televizi, nevědělo, že jste z voleb vyřazeni a volili vaše hnutí, ti informovanější zase naopak vaši listinu rovnou zahodili. Vzhledem k vašemu pořadí na kandidátce, byla velká pravděpodobnost, že budete zvolen. Celá tahle aféra bude mít ještě soudní dohru. Jaký je váš pohled na tuto věc?
Jako zvolený zastupitel kraje jsem se chtěl v prvé řadě starat o potřeby seniorů, protože jsem v současné době předsedou Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem. Byl jsem požádán hnutím Severočeši.cz, abych za ně kandidoval a to na šestém místě kandidátky. Za stejné hnutí jsem byl v minulých volbách zvolen do zastupitelstva města Most. Registrace naší kandidátky byla řádně přijata, bohužel hnutí se už před dvěma lety rozštěpilo a vznikla frakce Severočeši.cz. Jak známo, těsně před volbami do toho vstoupila tzv. zmocněnkyně druhé části paní Jeníčková. Abych to zkrátil, celá věc měla dlouhý vývoj, přes soudní podání a rozhodnutí. Výsledkem bylo rozhodnutí, že jedinými oprávněnými zástupci je část hnutí s paní Jeníčkovou a týden před volbami se teprve voliči dozvěděli, že naše část hnutí bude z voleb vyřazena.

Ve volební místnosti, tedy tam, kde jsem byl, nebyl nikdo z voličů předem upozorněn, že vaše kandidátka byla stažena z voleb. Viděl jsem úřední dopis z Českého statistického úřadu, v němž se říká, že hlasy za hnutí Severočeši.cz budou sečteny, ale nebudou sčítány preferenční hlasy. A aby byl zmatek dovršen, tak podle sdělení v tisku byla stažena i kandidátka paní Aleny Dernerové do Senátu (v současné době senátorky), aby pak na poslední chvíli přišlo sdělení, že kandidovat může. Tomu už jsem vůbec nerozuměl. Z vaší strany odešlo pět žalob s požadavkem na opakování voleb. Co bude následovat?
Čekáme na rozhodnutí Krajského soudu, pokud to bude zamítnuto a soud potvrdí platnost voleb, bude podáno odvolání na Nejvyšší správní soud.

Kromě toho každý z vašich kandidátů se podílel na předvolební kampani, věnoval tomu spoustu času a stálo ho to i nějaké finanční prostředky. Je tu ale druhá věc, tou je nejen zklamání voličů, kteří vám chtěli dát hlas, ale i morální dopad na voliče všeobecně, kteří tu aféru vnímají. Asi málo lidí věří tomu, že by se volby v ústeckém kraji opakovaly. A kdyby i k tomu došlo, asi by se nenašlo moc lidí, kteří by k volbám znovu přišli…
Jedním z důsledků toho co se stalo je i to, že město Most nemá žádného zastupitele na kraji, což není dobře. Jednou z věcí, kterou jsem chtěl jako krajský zastupitel prosazovat, byl návrh na bezplatnou dopravu pro seniory a tělesně postižené v integrované dopravě. Protože jsem předsedou Krajské rady seniorů, budu samozřejmě dál prosazovat věci, které by seniorům ulehčily život, dál budu působit i v Radě seniorů ČR a v Odborovém sdružení železničářů v Republikové radě seniorů. Život jde dál a nesmíme se nechat otrávit tím, co se stalo.

Dovolím si popřát hodně zdraví, sil a energie ve vaší činnosti a především pak, aby se dařilo prosazovat dobré věci pro občany a zejména seniory!
Miroslav Gloss

 

Zbyněk Svoboda, elektromechanik společnosti ČD Cargo (pracoviště SOKV v Ústí nad Labem), se v letošních krajských volbách rozhodl kandidovat za ČSSD do zastupitelstva Ústeckého kraje. „Pořád jako ČSSD tvrdíme, že se konečně chceme vracet k tradicím a ke kořenům a já víceméně patřím mezi ty konzervativní typy lidí, kteří říkají, že sociální demokracie by se měla dělat odspodu,“ říká „Proto jsem před lety vstoupil do ČSSD, protože jedna z věcí, které mě zajímaly, byly i věci veřejné, a teď nemyslím pana Bártu. A pak také mě zajímala železnice - ta je mi nejbližší, už vzhledem k tomu, co léta dělám. Přece jenom, sociální demokracie hájí víc zájmy nás, zaměstnanců, než kterákoliv jiná strana, a proto jsem do ní vstoupil.“

Redakce Obzoru navštívila již druhou samostatnou výstavu jedné z nejvýraznějších umělkyň - tvořících pod hlavičkou FISAIC – Jarmily Šmerhové, výkonné tajemnice Českého zemského svazu FISAIC . Na výstavě „Proměny“ poprvé vystavovala samostatně obrazy a kresby. Jarmila Šmerhová je i úspěšnou fotografkou a začínající literátkou. U příležitosti její výstavy „NATURA“ v Galerii Spektrum v Komunitním centru aktivního života v Blatné, jsme jí položili několik otázek.

Odborové sdružení železničářů vyhlásilo letos v září výběrové řízení na obsazení pozice svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro oblast Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje s předpokládaným nástupem 1. listopadu 2016.

Dobročinnost s prověrkou vlastních sil spojil v uplynulých třech týdnech padesátiletý výpravčí Lubomír Kučera z Třebušic na Mostecku. Rozhodl se objet republiku na kole, aby čtyřem handicapovaným lidem usnadnil život. Inspirovat se nechal Cestou proti bolesti, kterou vloni absolvoval Milan Dzuriak ze severočeského Jirkova. „Stejně jako on jsem chtěl uskutečnit něco, čím prospěji někomu jinému – pomoci lidem, kteří jsou zdravotně handicapovaní, mi přišlo jako velmi naplňující,“ tak před jízdou vysvětloval, proč se na kole, které je jeho (druhou) životní láskou, vydal napříč republikou. Cestou navíc jako hokejový fanoušek navštívil všech třináct zbývajících stadionů, na kterých se hraje hokejová extraliga.

Hovoříme s LUBOMÍREM KUČEROU,

výpravčím žst. Třebušice

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor