OBZOR ke stažení

Není to tak dlouho, co proběhly volby do krajských zastupitelství, v Ústeckém kraji i do Senátu. Jedním z kandidátů do krajského zastupitelstva byl Alois Malý, místopředseda Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ a také místopředseda Rady seniorů ČR. Sešli jsme se spolu na jednání rady seniorů OSŽ v Ramzové, kde jsem ho požádal o rozhovor na téma voleb.

Samotné volby by nebyly ničím mimořádným, kdyby se nepřihodilo to, že vaše kandidátka „Severočeši.cz“ s pětapadesáti lidmi byla na poslední chvíli vyřazena z voleb. Volební listiny s vaší kandidátkou ale voliči dostali poštou domů. To jistě mnoho občanů, kteří nesledují tisk, ani televizi, nevědělo, že jste z voleb vyřazeni a volili vaše hnutí, ti informovanější zase naopak vaši listinu rovnou zahodili. Vzhledem k vašemu pořadí na kandidátce, byla velká pravděpodobnost, že budete zvolen. Celá tahle aféra bude mít ještě soudní dohru. Jaký je váš pohled na tuto věc?
Jako zvolený zastupitel kraje jsem se chtěl v prvé řadě starat o potřeby seniorů, protože jsem v současné době předsedou Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem. Byl jsem požádán hnutím Severočeši.cz, abych za ně kandidoval a to na šestém místě kandidátky. Za stejné hnutí jsem byl v minulých volbách zvolen do zastupitelstva města Most. Registrace naší kandidátky byla řádně přijata, bohužel hnutí se už před dvěma lety rozštěpilo a vznikla frakce Severočeši.cz. Jak známo, těsně před volbami do toho vstoupila tzv. zmocněnkyně druhé části paní Jeníčková. Abych to zkrátil, celá věc měla dlouhý vývoj, přes soudní podání a rozhodnutí. Výsledkem bylo rozhodnutí, že jedinými oprávněnými zástupci je část hnutí s paní Jeníčkovou a týden před volbami se teprve voliči dozvěděli, že naše část hnutí bude z voleb vyřazena.

Ve volební místnosti, tedy tam, kde jsem byl, nebyl nikdo z voličů předem upozorněn, že vaše kandidátka byla stažena z voleb. Viděl jsem úřední dopis z Českého statistického úřadu, v němž se říká, že hlasy za hnutí Severočeši.cz budou sečteny, ale nebudou sčítány preferenční hlasy. A aby byl zmatek dovršen, tak podle sdělení v tisku byla stažena i kandidátka paní Aleny Dernerové do Senátu (v současné době senátorky), aby pak na poslední chvíli přišlo sdělení, že kandidovat může. Tomu už jsem vůbec nerozuměl. Z vaší strany odešlo pět žalob s požadavkem na opakování voleb. Co bude následovat?
Čekáme na rozhodnutí Krajského soudu, pokud to bude zamítnuto a soud potvrdí platnost voleb, bude podáno odvolání na Nejvyšší správní soud.

Kromě toho každý z vašich kandidátů se podílel na předvolební kampani, věnoval tomu spoustu času a stálo ho to i nějaké finanční prostředky. Je tu ale druhá věc, tou je nejen zklamání voličů, kteří vám chtěli dát hlas, ale i morální dopad na voliče všeobecně, kteří tu aféru vnímají. Asi málo lidí věří tomu, že by se volby v ústeckém kraji opakovaly. A kdyby i k tomu došlo, asi by se nenašlo moc lidí, kteří by k volbám znovu přišli…
Jedním z důsledků toho co se stalo je i to, že město Most nemá žádného zastupitele na kraji, což není dobře. Jednou z věcí, kterou jsem chtěl jako krajský zastupitel prosazovat, byl návrh na bezplatnou dopravu pro seniory a tělesně postižené v integrované dopravě. Protože jsem předsedou Krajské rady seniorů, budu samozřejmě dál prosazovat věci, které by seniorům ulehčily život, dál budu působit i v Radě seniorů ČR a v Odborovém sdružení železničářů v Republikové radě seniorů. Život jde dál a nesmíme se nechat otrávit tím, co se stalo.

Dovolím si popřát hodně zdraví, sil a energie ve vaší činnosti a především pak, aby se dařilo prosazovat dobré věci pro občany a zejména seniory!
Miroslav Gloss

 

Zbyněk Svoboda, elektromechanik společnosti ČD Cargo (pracoviště SOKV v Ústí nad Labem), se v letošních krajských volbách rozhodl kandidovat za ČSSD do zastupitelstva Ústeckého kraje. „Pořád jako ČSSD tvrdíme, že se konečně chceme vracet k tradicím a ke kořenům a já víceméně patřím mezi ty konzervativní typy lidí, kteří říkají, že sociální demokracie by se měla dělat odspodu,“ říká „Proto jsem před lety vstoupil do ČSSD, protože jedna z věcí, které mě zajímaly, byly i věci veřejné, a teď nemyslím pana Bártu. A pak také mě zajímala železnice - ta je mi nejbližší, už vzhledem k tomu, co léta dělám. Přece jenom, sociální demokracie hájí víc zájmy nás, zaměstnanců, než kterákoliv jiná strana, a proto jsem do ní vstoupil.“

Redakce Obzoru navštívila již druhou samostatnou výstavu jedné z nejvýraznějších umělkyň - tvořících pod hlavičkou FISAIC – Jarmily Šmerhové, výkonné tajemnice Českého zemského svazu FISAIC . Na výstavě „Proměny“ poprvé vystavovala samostatně obrazy a kresby. Jarmila Šmerhová je i úspěšnou fotografkou a začínající literátkou. U příležitosti její výstavy „NATURA“ v Galerii Spektrum v Komunitním centru aktivního života v Blatné, jsme jí položili několik otázek.

Odborové sdružení železničářů vyhlásilo letos v září výběrové řízení na obsazení pozice svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro oblast Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje s předpokládaným nástupem 1. listopadu 2016.

Dobročinnost s prověrkou vlastních sil spojil v uplynulých třech týdnech padesátiletý výpravčí Lubomír Kučera z Třebušic na Mostecku. Rozhodl se objet republiku na kole, aby čtyřem handicapovaným lidem usnadnil život. Inspirovat se nechal Cestou proti bolesti, kterou vloni absolvoval Milan Dzuriak ze severočeského Jirkova. „Stejně jako on jsem chtěl uskutečnit něco, čím prospěji někomu jinému – pomoci lidem, kteří jsou zdravotně handicapovaní, mi přišlo jako velmi naplňující,“ tak před jízdou vysvětloval, proč se na kole, které je jeho (druhou) životní láskou, vydal napříč republikou. Cestou navíc jako hokejový fanoušek navštívil všech třináct zbývajících stadionů, na kterých se hraje hokejová extraliga.

Hovoříme s LUBOMÍREM KUČEROU,

výpravčím žst. Třebušice

„Pro nás, jako pro Karlovarský kraj, je strašně důležité, aby České dráhy i do budoucna zůstaly národním dopravcem,“ řekl Jakub Pánik, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje (ČSSD), na tiskové konferenci po skončení kontrolního dne Národního dne železnice v Chebu v pátek 24. června 2016. „Veřejná doprava není něco, na čem se dá dlouhodobě vydělávat. Je to služba pro občany, kteří si ji platí z daní. A České dráhy jsou tím dopravcem, který nám i nadále bude vozit lidi a jezdit i do malých obcí, a který bude zajišťovat základní dopravní obslužnost. Cílem společností, které podnikají na dráze, není udržet základní dopravní obslužnost, ale jenom vozit lidi na linkách, které jsou komerčně zajímavé,“ dodal.

Rozhovor s místopředsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který se koncem března zúčastnil 49. zasedání Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů a dopravních stavitelů a také sjezdu Ruského odborového svazu, obojí se odehrávalo v Moskvě. Sjezdu Ruského odborového svazu se jako hosté zúčastnili i zástupci zemí jako Německo, Francie, Rakousko, Indie a další. Hlavním tématem Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů a dopravních stavitelů bylo mzdové hodnocení železničářů a spolupráce odborů napříč zeměmi.

Ve dnech 25. až 28. 4. 2016 pro­běh­nou vol­by na jed­no vol­né mís­to v Do­zor­čí ra­dě Čes­kých drah v sou­vis­los­ti s ukon­če­ním pě­ti­le­té­ho man­dá­tu předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši. Podni­ko­vý vý­bor OSŽ při Čes­kých dra­hách navrhl Jaroslava Pejšu opět ja­ko svého kandidá­ta do Dozorčí rady ČD a předseda OSŽ tu­to na­bíd­ku při­jal. Předseda OSŽ ale oznámil, že nabídku přijímá, ale ne na ce­lé ob­do­bí.

Bohumínská železniční stanice byla po vyhoření kabelových rozvodů v noci z 10. na 11. února pět dní mimo provoz. V úterý 16. února se sice provoz částečně rozběhnul, dálkové ovládání výměn, návěstidel, závor a dalšího zařízení je však nadále znemožněno a obnovení normálního provozu se v současné době odhaduje na několik měsíců až rok. Předsedy ZV OSŽ v Bohumíně Františka Pavlíka jsme se zeptali:

Čtrnáct dní uběhlo jako voda a strojvedoucí Jan Černý je od úterý 5. ledna zase zpátky v nemocnici. Od nehody, při níž přišel o levou nohu, strávil pět měsíců v nemocnicích, než se podíval domů. Díky propustce a ohromné vůli mohl Honza strávit Vánoce se svými blízkými. „Už se dokáže bez cizí pomoci dostat na vozík, nicméně ho čeká ještě dlouhá cesta. Ale on to dokáže, on je neskutečný pohodář,“ říká Jiří Běhounek (na snímku), předseda ZO OSŽ z pražského DKV. „Teď Honzu čeká další léčba a především pak rehabilitace v Kladrubech. V podstatě se čeká na uvolnění místa, aby mohl začít rehabilitovat,“ dodává.

Před přerovským vlakovým nádražím byla v pátek 11. prosince slavnostně otevřena parkovací věž pro jízdní kola, která garantuje bezpečnou a levnou úschovu jízdních kol i elektrokol (včetně přileb). Krádež kol z této věže je prakticky vyloučena. Kromě této potěšující skutečnosti by věž měla také povzbudit lidi k jízdám na kole a tím snížit automobilovou zátěž ve městě. Podobné zařízení je zatím v našich městech ojedinělé a lze jen doufat, že se rozšíří i do dalších měst v republice, přičemž poloha u vlakového nádraží je téměř ideální.

Právě přítomno: 166 hostů a žádný gestor