„Pro nás, jako pro Karlovarský kraj, je strašně důležité, aby České dráhy i do budoucna zůstaly národním dopravcem,“ řekl Jakub Pánik, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje (ČSSD), na tiskové konferenci po skončení kontrolního dne Národního dne železnice v Chebu v pátek 24. června 2016. „Veřejná doprava není něco, na čem se dá dlouhodobě vydělávat. Je to služba pro občany, kteří si ji platí z daní. A České dráhy jsou tím dopravcem, který nám i nadále bude vozit lidi a jezdit i do malých obcí, a který bude zajišťovat základní dopravní obslužnost. Cílem společností, které podnikají na dráze, není udržet základní dopravní obslužnost, ale jenom vozit lidi na linkách, které jsou komerčně zajímavé,“ dodal.

Rozhovor s místopředsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který se koncem března zúčastnil 49. zasedání Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů a dopravních stavitelů a také sjezdu Ruského odborového svazu, obojí se odehrávalo v Moskvě. Sjezdu Ruského odborového svazu se jako hosté zúčastnili i zástupci zemí jako Německo, Francie, Rakousko, Indie a další. Hlavním tématem Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů a dopravních stavitelů bylo mzdové hodnocení železničářů a spolupráce odborů napříč zeměmi.

Ve dnech 25. až 28. 4. 2016 pro­běh­nou vol­by na jed­no vol­né mís­to v Do­zor­čí ra­dě Čes­kých drah v sou­vis­los­ti s ukon­če­ním pě­ti­le­té­ho man­dá­tu předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši. Podni­ko­vý vý­bor OSŽ při Čes­kých dra­hách navrhl Jaroslava Pejšu opět ja­ko svého kandidá­ta do Dozorčí rady ČD a předseda OSŽ tu­to na­bíd­ku při­jal. Předseda OSŽ ale oznámil, že nabídku přijímá, ale ne na ce­lé ob­do­bí.

Bohumínská železniční stanice byla po vyhoření kabelových rozvodů v noci z 10. na 11. února pět dní mimo provoz. V úterý 16. února se sice provoz částečně rozběhnul, dálkové ovládání výměn, návěstidel, závor a dalšího zařízení je však nadále znemožněno a obnovení normálního provozu se v současné době odhaduje na několik měsíců až rok. Předsedy ZV OSŽ v Bohumíně Františka Pavlíka jsme se zeptali:

Čtrnáct dní uběhlo jako voda a strojvedoucí Jan Černý je od úterý 5. ledna zase zpátky v nemocnici. Od nehody, při níž přišel o levou nohu, strávil pět měsíců v nemocnicích, než se podíval domů. Díky propustce a ohromné vůli mohl Honza strávit Vánoce se svými blízkými. „Už se dokáže bez cizí pomoci dostat na vozík, nicméně ho čeká ještě dlouhá cesta. Ale on to dokáže, on je neskutečný pohodář,“ říká Jiří Běhounek (na snímku), předseda ZO OSŽ z pražského DKV. „Teď Honzu čeká další léčba a především pak rehabilitace v Kladrubech. V podstatě se čeká na uvolnění místa, aby mohl začít rehabilitovat,“ dodává.

Před přerovským vlakovým nádražím byla v pátek 11. prosince slavnostně otevřena parkovací věž pro jízdní kola, která garantuje bezpečnou a levnou úschovu jízdních kol i elektrokol (včetně přileb). Krádež kol z této věže je prakticky vyloučena. Kromě této potěšující skutečnosti by věž měla také povzbudit lidi k jízdám na kole a tím snížit automobilovou zátěž ve městě. Podobné zařízení je zatím v našich městech ojedinělé a lze jen doufat, že se rozšíří i do dalších měst v republice, přičemž poloha u vlakového nádraží je téměř ideální.

Drážní úřad nedávno zveřejnil informaci, že se v rámci zvýšování bezpečnosti železniční dopravy chystá mimo jiné zaměřit i na dodržování bezpečnostních přestávek u dopravců. V této souvislosti jsme požádali předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu o krátkou reakci.

„Hlavní, co nás zajímá, je omezení dopravy, ale k tomu, jak se tak dívám na základní údaje z nového jízdního řádu 2016, v Karlovarském kraji nedošlo,“ těmito slovy zahájil Jakub Pánik, statutární zástupce hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářství a zdravotnictví, ve středu 18. 11. 2015 v zasedací místnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje tiskovou konferenci k jízdnímu řádu 2015/2016. Karlovarský kraj je jedním z mála krajů v republice, kde díky nasazení nových kolejových vozidel narůstá počet cestujících ve vlacích i počet vlaků. „Sice to bude stát nějaké korunky, ale musím říct, že je to pro nás velmi pozitivní zpráva,“ dodal Jakub Pánik.

Dne 17. 11. 2011 ve 22.47 hodin došlo ke vzniku mimořádné události - k vykolejení prvního podvozku hnacího drážního vozidla osobního vlaku Os 6256 přepravujícího cca 27 osob a jedoucího ve směru ze železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem do železniční stanice Stéblová. V souvislosti s touto nehodou byli obviněni dva zaměstnanci SŽDC, s. o., Správy tratí Pardubice.

Nejen o celospolečenském významu železnice jsme si v souvislosti s připravovanou Strategií Skupiny ČD do roku 2020 povídali se členem představenstva Českých drah, a. s., Doc. Dr. Ing. Romanem Štěrbou, odpovědným za strategii, strategické korporátní projekty, informační a komunikační technologie, správu společností s majetkovou účastí ČD, a. s., a mezinárodní vztahy.

Nehoda na přejezdu ve Šluknově opět zvedla vlnu zájmu médií o dění na železničních přejezdech. Připomínám, že před týdnem, v pondělí 7. září 2015, řídil strojvedoucí Martin Souček motorový vůz Desiro, kterému na přejezdu, vybaveném funkčním zabezpečovacím zařízením, v Šluknově vjelo do cesty nákladní auto. Dnes (15. 9. 2015) ráno na toto téma poskytl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša České televizi rozhovor, zde je jeho podstatná část.

V úterý 4. 8. 2015 odpoledne, v cca 13.17 h, se před železniční stanicí Horažďovice předměstí střetl rychlík R 667 Vajgar (Plzeň – Brno), který před vjezdovým návěstidlem do stanice Horažďovice předměstí čekal na průjezd protijedoucího vlaku, s rychlíkem R 668 Rožmberk (Brno - Plzeň).

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor