OBZOR ke stažení

Jedenáct bodů mělo v úterý 7. 2. 2017 na programu Představenstvo OSŽ, kterého se s výjimkou hospitalizovaného předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši zúčastnili všichni ostatní členové představenstva. „Byli jsme postaveni před neočekávanou situaci (úraz předsedy OSŽ), normálně ale musíme fungovat dál. Podle stanov teď zastupuji předsedu já, komunikujeme spolu (s předsedou Pejšou) a touto cestou vás oficiálně žádám: důležité věci, které patřily do referátu předsedy a které nesnesou odkladu, mi raději dvakrát připomeňte, aby nám něco neuteklo,“ řekl v úvodu 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který jednání představenstva moderoval.

Úvod Informací ze zásadních jednání patřil „malé“ dopravní tripartitě, kde Vladislav Vokoun alternoval za nemocného předsedu OSŽ. „Sešli jsme se ve velmi redukované sestavě a v podstatě nic zásadního jsme neřešili - byly předloženy materiály mapující aktuální situaci na ČD a SŽDC, tedy v podstatě jakási zpráva o stavu unie,“ popsal Vladislav Vokoun jednání tripartity s tím, že podobný scénář se měl opakovat i na „velké“ tripartitě 20. 2. 2017, a dodal: „Proto jsme předsednictvu doporučili, aby tento bod byl vzat na vědomí a (na)formuloval se bod nový – deklarace závazku a odpovědnosti státu k vlastním společnostem, tedy jakási redefinice tohoto bodu tak, aby to mělo smysl a význam pro železnici, prostě aby to vyvolalo nějaký pozitivní efekt.“
Podle Vladislava Vokouna nebyli zástupci zaměstnanců u tohoto bodu s ministrem „ve sporu, ani ve shodě“. V diskusi ministr například kritizoval České dráhy za jejich údajnou nečinnost – například v souvislosti s novelou Zákona o drahách. „Ale jak mohly České dráhy konat, když legislativa byla schvalována na poslední chvíli? A ohledně další kritiky připravenosti na liberalizaci nemohly ČD příliš více vykonat, když nesly a stále nesou enormní zátěže neřešených problémů z minulosti, kdy byly zavázány požadavky objednatelů na modernizaci kolejového parku v uplynulých deseti letech za desítky miliard!“ uvedl Vladislav Vokoun a v narážce na novelu Zákona o drahách a dopady čtvrtého železničního balíčku, kdy část provozů Českých drah, například čerpací stanice, musí České dráhy otevřít od 1. 4. 2017 externím dopravcům, dodal. „To je trošku nešťastné, copak mohou a mají ČD samy nést náklady za cizí a neuvážené rozhodnutí?“
A pokud jde o kondiční pobyty (KOP), tak se u Českých drah podařilo „vše vyřešit a KOPky, jak ve dvou-, tak i ve tříletém cyklu, mohou začít“.
Na potřebu posílit úlohu tripartity poté apeloval i místopředseda OSŽ Radek Nekola (a zároveň předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo). „Potřebujeme hledat řešení nejen z hlediska vizí, ale i koncepce do roku 2023 s vyhlídkou do roku 2030. Z těchto dokumentů potřebujeme vytvořit konkrétní kroky, které je potřeba teď hned řešit,“ uvedl a dodal: „Musíme tlačit na to, aby debaty na tripartitě byly vzhledem k úkolům, které jsou před námi, více adresnější a konkrétnější. Tripartita se zabývá něčím, co je abstraktní, a co zatím nemělo žádný reálný dopad!“ (Pokud jde o KOP, tak u společnosti ČD Cargo vše „normálně běží“ a v průběhu února již odjíždějí na KOP první zaměstnanci).
Podle místopředsedy OSŽ (a předsedy Nedrážního republikového výboru OSŽ) Miroslava Novotného se během jednání ve firmě OHL ŽS Brno „objevily třecí plochy“. „Dochází k porušování Zákoníku práce a jsou tam i další věci, které řešíme. Některé z nich se možná dostanou až před inspektorát Úřadu práce,“ uvedl.
K aktuálnímu dění na SŽDC se vyjádřil i místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „V současné době probíhají na jednotlivých OŘ jednání o vytipování zatížených pracovišť pro přiznání vyšší výkonové odměny (u OŘ Hradec Králové a OŘ Plzeň už existuje dohoda, u OŘ Olomouc je na spadnutí) a druhá informace je méně příjemná: dosud se nedošlo k podpisu smlouvy mezi SŽDC s dodavatelem/dodavateli KOP - jednání se protahují…“

Představenstvo dále projednalo (a schválilo) jeden návrh na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a projednalo čtyři žádosti o poskytnutí právní pomoci – dvě schválilo (zastoupení ve správním řízení a v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s nehodou a žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem v řízení o náhradě škody při společné odpovědnosti za škodu v příčinné souvislosti se škodní událostí) a ve dvou případech (Žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem v souvislosti s plným odškodněním pracovního úrazu ze strany zaměstnavatele a Žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem v souvislosti s pracovním úrazem) rozhodlo o neposkytnutí právní pomoci.
Další část jednání představenstva OSŽ byla věnována přípravám VII. sjezdu OSŽ v roce 2017. S výsledky „místního šetření“ v Hotelu Clarion v Ostravě seznámil přítomné Ing. Marcel Baláž (zařízení sálu, ozvučení, audiotechnika apod.). „Další věci bude řešit přípravný výbor, který se sejde do konce února. Počátkem března se pak sejde i komise pro hospodaření, komise pro strukturu se již sešla 25. 1. a další termín má v pátek 10. února,“ zrekapituloval Vladislav Vokoun.
O (spolu)moderování sjezdu se tentokrát podělí Petr Štěpánek (tajemník PV OSŽ SŽDC) s Radkem Nekolou. „Vzhledem k tomu, že nekandiduji, tak jsem byl osloven ohledně řízení sjezdu,“ poznamenal Radek Nekola, který v souvislosti s tím byl uvolněn z komise pro usnesení. Představenstvo doporučilo Ústředí OSŽ, aby tuto změnu (nově za Radka Nekolu byla do komise pro usnesení nominována Bc. Marta Urbancová a na předsedu komise pro usnesení byl doporučen Karel Šimáček) potvrdilo. V závěru pak Představenstvo OSŽ mimo jiné schválilo rozpočet OSŽ na rok 2017 s úpravami na základě diskuse a doporučilo Ústředí OSŽ, aby i rozpočet na rok 2017 schválilo.
Michael MarešPrávě přítomno: 200 hostů a žádný gestor