OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 23. února se v kulturním sále pražského Hlavního nádraží uskutečnilo zasedání Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala Ing. Jarmila Šmerhová, výkonná tajemnice ČZS FISAIC. FISAIC (Fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles de cheminots), neboli Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů, si klade za cíl organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje 24 zemí Evropy.

V rámci jednotlivých států jsou vytvořeny zemské svazy, které sdružují železničáře v jednotlivých oblastech činnosti. Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1992 a sídlo ČZS FISAIC je od 1. 1. 2015 v Praze při Odborovém sdružení železničářů (dříve ČZS FISAIC spadal pod České dráhy, a. s.).
Úvodní slovo na zasedání českého zemského svazu patřilo I. místopředsedovi Odborového sdružení železničářů a prezidentu ČZS FISAIC Vladislavu Vokounovi, který uvedl, že jej těší velká účast členů. „Nemám žádnou zprávu o tom, že by to v některých sekcích nefungovalo, naopak členská základna se rozšiřuje,“ poznamenal a dodal, že se Český zemský svaz FISAIC rozšířil o dvě nové skupiny – o Literáty a skupinu Kreativní ruční práce. Připomněl, že prostředky na akce poskytují partnerské organizace, jimiž jsou OSŽ, České dráhy, SŽDC a ČD Cargo. „Děkuji vám za dosavadní činnost a přeji vám, aby vás to i nadále bavilo a aby FISAIC fungoval i nadále k vaší i naší spokojenosti,“ řekl na závěr Vladislav Vokoun.
Vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík představil své oddělení a uvedl, že snahou OSŽ je, aby více prostředků šlo přímo na činnost zájmových skupin. „FISAIC pod křídly OSŽ zažívá příznivou dobu,“ poznamenal a dodal, že rozšířením o dvě nové skupiny došlo i ke kýženému omlazení. Ing. Šmehlík dále uvedl, že o rostoucím zájmu o činnost svědčí i účast na akcích FISAIC: zatímco v roce 2015 se jich zúčastnilo 343 členů, v loňském roce již 497. Dále informoval o nejvýznamnějších akcích a poblahopřál výkonné tajemnici ČZS FISAIC Ing. Jarmile Šmerhové k čestné medaili za dlouholetou aktivní práci pro FISAIC, kterou získala na valné hromadě FISAIC v Saint Mandrier (Francie) na podzim loňského roku.
Dr. Miroslav Kaprálek, pracovník mezinárodního oddělení OSŽ a nový generální sekretář USIC, což je další zájmové sdružení železničářů, tentokrát sportovní, informoval především o sportovních aktivitách železničářů. „Všude železničáři zdaleka nemají takovou podporu jako u nás – a to jak FISAIC, tak USIC,“ zdůraznil M. Kaprálek.
Následovala nejdůležitější část jednání – prezentace činnosti jednotlivých skupin sdružených v Českém zemském svazu FISAIC. Výsledky své práce i chystané akce představila skupina výtvarného umění (informoval její vedoucí Pavel Hladík), skupina fotografů (Jan Týc), skupina filmařů (zástupce vedoucího skupiny Ing. Ivo Laníček), skupina filatelistů (Ing. Jaroslav Rubišar), nově přičleněná skupina Literáti (František Tylšar), skupina modelové železnice (Doc. Roman Štěrba), nová skupina kreativních prací (Pavla Packová), prostor dostal i sběratel kartičkových kalendářů Jaromír Jedlička, činnost esperantistů prezentovali členové České sekce IFEF Jindřich Tomíšek a Ing. Ladislav Kovář a o činnosti radioamatérů pohovořil Kamil Uher ze Sdružení radioamatérů železničářů (FIRAC).
Při prezentaci zazněla mimo jiné i zajímavá informace o spolupráci některých skupin – například fotografové s literáty připravili společný projekt Photolitera – vybrané snímky fotografů doprovodili literáti textem a výsledek byl velmi zdařilý, jak se mohli přesvědčit účastníci přímo na jednání na malé výstavce ukázek fotografií. Tato díla budou prezentována v letošním roce na třech výstavách – v Příbrami, Praze a Pardubicích.
Závěr zasedání patřil prezentaci návrhu webových stránek, který připravila Bc. Kateřina Vokounová. Jde o důležitou součást propagace činnosti členů zemského svazu FISAIC, neboť jednotlivé skupiny zde budou prezentovat výsledky své práce a informovat o konaných i chystaných akcích. O spuštění této webové stránky vás budeme informovat.
Zdeňka Sládková, snímky Michael Mareš
 


Právě přítomno: 153 hostů a žádný gestor