OBZOR ke stažení

V zasedací místnosti ZV OSŽ Ostrava se v pondělí 27. února konala porada předsedů klubů důchodců – seniorů OSŽ Moravskoslezského kraje. Této porady, na níž byly na programu aktuální otázky týkající se současného dění na železnici a v OSŽ ve vztahu k seniorům, byl jako host přítomen předseda Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Kurt Mužík a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka. Schůzi svolala a vedla členka RRS OSŽ pro Moravskoslezský kraj Danuše Polášková.

Kurt Mužík seznámil přítomné zástupce seniorů OSŽ s přípravami na konferenci RRS OSŽ, přičemž mimo jiné konstatoval, že v OSŽ se ozývají hlasy, které snižují úlohu seniorů v OSŽ, což je podle jeho názoru nepřijatelné: „Důchodci se celý život věnovali práci v odborech a nyní by měli být mimo hru?“ Na druhou stranu ocenil práci OSŽ v záležitosti, týkající se jízdních výhod. „O režijní výhody se OSŽ doslova bije a hledá všechny cesty, jak je zachovat nejen pro aktivní zaměstnance, ale i pro seniory,“ zdůraznil Kurt Mužík. Na jeho slova reagovali přítomní předsedové klubů důchodců, kteří poukazovali na skutečnost, že režijní výhody začínají ztrácet postupně zaměstnanci SŽDC či ČD Cargo. „Máme obavy, aby se to nepřeneslo i na seniory, kteří celý život pracovali u železnice a nyní by měli v důsledku jejího dělení na různé podniky přijít o jízdní výhody,“ zaznělo v diskusi.
Martin Vavrečka v této souvislosti poukázal na to, že je nutné zachovat celistvost OSŽ, neboť OSŽ je v současné době jedinou organizací, která může zabránit úplnému rozvratu železnice, který hrozí po přijetí tzv. IV. železničního balíčku, který naplno otevírá dveře konkurenci, mnohdy nepřipravené. „Pokud se týká jízdních výhod, pro letošní rok platí stejné podmínky jako v roce 2016, v dalším období budeme tvrdě obhajovat zachování maxima stávajícího stavu,“ konstatoval.
V další části svého vystoupení seznámil Martin Vavrečka přítomné seniory s možnostmi rekreace v zařízeních OSŽ. Připomněl přitom problémy, které u některých rekreačních zařízení OSŽ jsou především v oblasti finanční. „V současné době se ale zvyšuje zájem o tuzemskou rekreaci, což by mohlo pomoci tyto potíže zmírnit,“ dodal s tím, že pro seniory se pokusí vytvořit zvláštní nabídku s výhodnými cenami.
V závěru setkání ocenila Danuše Polášková přítomné seniory za jejich aktivní přístup k dění v OSŽ a vyzvala je k zapojení do činnosti svých domovských ZO OSŽ a předávání informací svým členům. Poděkovala za pomoc při zajišťování porady předsedkyni ZV OSŽ ČD Ostrava Ivaně Strbačkové a za její vystoupení na poradě ve věci spolupráce se seniory v ZO OSŽ, což přítomní odměnili potleskem.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 166 hostů a žádný gestor