OBZOR ke stažení

Adresné a konstruktivní, přesně takové bylo zasedání Představenstva OSŽ v úterý 7. 3. 2017, které řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola (na snímku). Informace ze zásadních jednání odstartoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun zrekapitulováním událostí posledních dní, počínaje dopravní tripartitou (téma liberalizace a co to udělá s ekonomikou Českých drah) a konče plánovanými schůzkami s vedením Českých drah i ministrem dopravy. Řeč byla i „aktivitách“ Jihomoravského kraje, který masivně plánuje výběrové soutěže na nákup kolejových vozidel a soutěžení železničních linek.

„Jedna věc je medializace těchto záměrů, druhá věc je, jak to Jihomoravský kraj skutečně plánuje,“ varoval Vladislav Vokoun před ukvapenými závěry s tím, že na toto téma proběhla již řada jednání, mimo jiné i vedení kraje s Českými dráhami. „Doufáme, že vedení Jihomoravského kraje pečlivě zváží veškerá rizika a možné dopady do závazkové dopravy, mimo jiné i při nedostatečném posouzení argumentace ze strany stávajícího dopravce. I na toto téma se v nejbližších dnech chci sejít s generálním ředitelem Českých drah,“ poznamenal.
Podle Vladislava Vokouna to do té doby jsou jen „mediální prohlášení“; stejně tak Vladislav Vokoun přistupuje k informacím z kuloárů, podle nichž měl majitel RegioJetu Radim Jančura na jedné ze schůzek (s vedením kraje) prohlásit, „...že co není pod elektrickou trakcí, nemá velkou budoucnost“. „Pohybujeme se v jakémsi mediálním prostředí, oblasti novinářských spekulací, zatím nic z toho, co jsem slyšel, jsem neviděl na papíře. Nicméně platí, že jsme s panem premiérem otevřeli například i problematiku ekologických daní, tedy to, zda by dopravci, kteří jezdí pod dráty, neměli mít – podobně jako ve vyspělé západní Evropě – úlevu na takzvané ekologické dani,“ dodal.
Výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka poté doplnil slova prvního místopředsedy OSŽ: „Pan premiér projevuje zájem o dění na železnici, sociální demokracie je ostatně jediná politická strana, která nás zve na svůj sjezd.“ Na to zareagoval Vladislav Vokoun slovy: „Vážíme si tohoto pozvání i podpory, ale zároveň očekáváme, že sociální demokracie bude podstatně vstřícnější k potřebám železnice, tj. k zajištění rovných podmínek na dopravním trhu a k odpovědnému přístupu ke státem vlastněných železničních společností.“
Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté referoval o dění u SŽDC (například o zasedání Republikové rady řízení provozu), konkrétně o zapojování tratí na Moravě do CDP Přerov. „Zatím není jasné, jestli budou přepojeny i uzly Bohumín, Ostrava nebo Břeclav, stávající vedení SŽDC preferuje řízení z místa,“ uvedl a dodal: „A pokud jde o kondiční pobyty (KOP), podařilo se vše dotáhnout do zdárného konce včetně toho, že nabídka i letos platí pro rodinné příslušníky.“
Miroslav Novotný (místopředseda OSŽ za „nedrážní“ NeRV) dále mluvil o nedávné reorganizaci ve společnosti SKANSKA. „Bohužel tato reorganizace byla projednána pouze s OS (Odborovým svazem) Stavba; budeme muset oslovit pana generálního ředitele, aby byla projednána i s ostatními partnery (v rámci reorganizace společnosti byla například zrušena divize Železniční stavitelství, její činnost, týkající se železnice, byla přesunuta do závodů v Čechách a na Moravě). Zjišťujeme další podrobnosti, strohé informace nám byly sděleny e-mailem,“ poznamenal a krátce se vrátil i k situaci (zániku ZO OSŽ) na „železniční“ škole v Šumperku. „Požádal jsem pana předsedu (ZO OSŽ) o přehodnocení situace a bývalého ředitele pana Mátycha o pomoc, přece jenom stále je členem odborů. On mi potvrdil, že současná ředitelka školy nemá zájem na učebních oborech, které by posloužily nám i Českým drahám, i těm profesím, které potřebujeme učit.“ (k problematice učňovského a středního školství se vrátíme v samostatném článku, poznámka autora).
Na závěr informací ze zásadních jednání informoval Radek Nekola (místopředseda OSŽ) telegraficky o dění ve společnosti ČD Cargo. „Dozorčí rada potvrdila předběžné údaje o dosažení, respektive překročení loňského plánu hospodaření; letošní vývoj u jednotlivých vozových zásilek je velmi pozitivní.“
Další z bodů programu jednání Představenstva OSŽ byl věnován přípravám listopadového VII. Sjezdu OSŽ. První místopředseda OSŽ shrnul známé informace z jednání komise pro strukturu a dále hovořil o výstupech z jednání přípravného výboru (výzdoba, bannery, upomínkové předměty). Do 31. 3. se ještě sejde komise pro stanovy, 14. 3. by pak komise pro strukturu měla definitivně rozhodnout o počtu členů představenstva. V závěru tohoto bloku informoval Antonín Leitgeb o návrhu organizační komise, aby hlasovací lístky, které budou zároveň fungovat jako evidenční lístky, měly podobu visačky formátu A6, kterou budou mít delegáti zavěšenou na krku. „Bude to snadno dohledatelné a otestováno to bude na podnikových konferencích,“ řekl.
Ve druhé části jednání Představenstvo OSŽ schválilo přiznání šesti dávek z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí.
Představenstvo OSŽ se dále zabývalo i nedávnou tragickou událostí na železnici (smrt dítěte po vypadnutí z jedoucího vlaku a obvinění dvou průvodčích tohoto vlaku) a doporučilo oddělení ESO-Ú věnovat této záležitosti „zvýšenou pozornost s cílem učinit nezbytné postupy k řádné obhajobě členky OSŽ ve spolupráci s advokátní kanceláří“.
Představenstvo OSŽ dále schválilo návrh složení výpravy na společné jednání PV OSŽ SŽDC a PV OZŽ ŽSR v Podhájské na Slovensku, dále schválilo návrh složení výpravy na Mezinárodní výstavu modelové železnice FISAIC v Maďarsku, návrh delegace na jednání prezídia IFEF v Polsku a změnu termínu (a vedoucího delegace) Kongresu ETF v Barceloně.
V závěru pak vedoucí MO OSŽ-Ú Ing. Šmehlík informoval o obsazenosti v rekreačních objektech OSŽ (v Orionu je posledních padesát volných míst!), představenstvo vyslechlo i informaci z pracovní cesty zástupců mezinárodního oddělení OSŽ-Ú do Rakouska a Slovinska, a vzalo na vědomí informaci ze zasedání poradní skupiny pro pracovníky v opravárenství v rámci železniční sekce ETF (ze zasedání poradní skupiny pro pracovníky v opravárenství).
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 421 hostů a žádný gestor