OBZOR ke stažení

Úvod zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal ve středu 8. 3. v Praze, v sídle OSŽ, patřil „horké aktualitě“ předsedy PV a 1. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna o tom, že vláda na žádost OSŽ stáhla ze svého programu materiál k otevírání trhu na železnici (Více v článku Vláda uznala argumenty OSŽ a stáhla z programu materiál k otevírání trhu na železnici)
Vladislav Vokoun dále připomněl, že od 1. 4. začne fungovat nová organizační složka ČD – Zařízení služeb, přičemž tato organizační změna nebude mít žádný dopad na zaměstnanost. Stejně tak jako další organizační změna – převod pracovníků Call-centra od GŘ ČD k ZAP. „Převod je domluven tak, aby zaměstnanci nebyli mzdově postiženi,“ dodal Vladislav Vokoun (na snímku).

Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval o schůzce zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD se členem představenstva ČD Ing. Michalem Štěpánem a ředitelkou odboru 14 GŘ ČD Ing. Zuzanou Čechovou, PhD. Schůzka se týkala kvality tzv. procesních listů, podle slov Antonína Leitgeba však toto dvouhodinové jednání nemělo žádný efekt. Podnikový výbor proto obešle vlakové čety a pokladní s žádostí, aby uvedli své konkrétní připomínky k procesním listům – co by se v nich změnit či zrušit, aby zástupci PV mohli na příštím jednání předložit konkrétní argumenty přímo z pracovišť. Anketa bude rozesílána e-mailem a odpovědi mohou být podle slov Antonína Leitgeba i anonymní.
Členové PV dále vzali na vědomí informace o řešení režijních výhod pro zaměstnance ČD v případě odchodu do tzv. předdůchodu. „Navržené řešení je pro zaměstnance Českých drah uspokojivé,“ řekl Vladislav Vokoun. Personální odbor GŘ ČD totiž navrhl, aby zaměstnanci ČD, kteří se rozhodli pro odchod do předdůchodu, získávali až do doby odchodu do řádného důchodu režijní výhody formou volných jízdenek. Složitější však bude situace u zaměstnanců, kteří byli od ČD odčleněni (výpravčí a další profese), u nichž bude nutno hledat řešení. „Odebrání jízdních výhod při využití institutu předdůchodu u těchto profesí bychom považovali za nespravedlivé,“ zdůraznil Vladislav Vokoun.
Na stejné téma hovořil i host jednání, ředitel odboru 10 GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý, který s uspokojením přijal kladné stanovisko PV k řešení „režijek“ pro zaměstnance ČD odcházející do předdůchodu; připomněl však, že tarif jako takový bude předmětem dlouhodobých jednání, která mohou být ovlivněna i novou politickou garniturou po parlamentních volbách i tlakem konkurence. „Hlavní části jednání proběhnou v květnu až červnu letošního roku a do konce roku musí být jasno,“ řekl JUDr. Veselý. Na jednáních se bude bojovat o cenu „režijek“ v roce 2018 a v dalších letech. „O tom, že to nezůstane tak, jak to je, nepochybuji,“ řekl JUDr. Veselý, ale dodal, že zároveň věří, že dojde k uspokojivé dohodě.
Na program se opět dostala kauza vypadnutí dítěte z vlaku, k němuž došlo v červenci 2016 mezi Olomoucí a Štěpánovem. V této souvislosti se šetří míra zavinění dvou zaměstnankyň ČD. Průvodčí, která je členkou OSŽ, bude mít při soudním jednání všemožnou podporu OSŽ a jeho smluvních advokátů, pracovnice budou rovněž podpořeny svým zaměstnavatelem, jak potvrdil JUDr. Veselý.
JUDr. Veselý se zmínil rovněž o návrhu DKV na změnu systemizace strojmistrů a uvedl, že tato změna je možná (přeřazení z 11. do 12. tarifní třídy), ovšem bude nutné, aby ji financovala depa ze svých vlastních ušetřených prostředků. Podobně jako změny systemizace vozmistrů, které mohou být otázkou dalších jednání.
Podnikový výbor dále projednal řadu organizačních záležitostí, především v souvislosti s blížícím se VII. sjezdem OSŽ. Hlavní otázky týkající se nominace zástupců OSŽ do Podnikového výboru ČD a do Ústředí OSŽ budou podrobně prodiskutovány na dubnovém výjezdním zasedání PV v Ramzové a poté na Podnikové konferenci, která se uskuteční 16. Května v Praze. Jak naznačila vystoupení některých členů podnikového výboru, diskuse na toto téma bude zřejmě bouřlivá.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor