OBZOR ke stažení

Po samostatných jednáních českého a slovenského Podnikového výboru proběhlo (ve středu 15. 3.) v odpoledních hodinách společné jednání za účasti již jmenovaných čtyř zástupců hospodářského vedení ŽSR a dvou zástupců SŽDC (viz článek: Členové Podnikových výborů OSŽ a OZŽ se sešli na Slovensku v Podhajské). Přítomné opět přivítala místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ ŽSR Ing. Darina Fabuľová.
O úvodní slova požádala personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého.

„Pan generální ředitel Surý řekl včera večer téměř vše a tím bych mohl skončit,“ začal Ing. Koucký a popřál hned slovenským odborářům, aby na svém květnovém sjezdu dobře a odpovědně zvolili své zástupce. Hovořil pak o tom, co se od posledního setkání událo na SŽDC, vzpomenul nábor nových zaměstnanců a velké investiční akce, které se již v loňském roce začaly realizovat a letos pokračují. Hovořil o centralizaci v řízení provozu, která měla podle původních předpokladů přinést úsporu 1250 zaměstnanců, (dnes je to již 1289 zaměstnanců) kteří by měli z řízení provozu odejít, aniž by to mělo negativní vliv na firmu, dále o přijetí nových zaměstnanců do OJ Správ osobních nádraží a o dalším očekávaném vývoji u SŽDC. Zmínil potřebu kvalifikovaných zaměstnanců a také jejich odměňování. To krátce okomentovala Ing. Fabuľová s tím, že stejnou potřebu náboru kvalifikovaných zaměstnanců mají také, ale z velkého počtu zájemců je jen málo vhodných uchazečů o tuto práci. O situaci na slovenské železnici hovořil Ing. Kocák, náměstek generálního ředitele ŽSR pro provoz (stojící muž na snímku vpravo). „Co závidíme české straně, jsou rozsáhlé investice, druhá strana zase nám naše uspořádání,“ řekl Kocák, a dále poděkoval za pozvání a řekl, že si velmi váží toho, že vzájemně udržujeme tyto vztahy.
Na slovenské železnici došlo během roku k výměně několika generálních ředitelů, zabezpečujeme správu a údržbu infrastruktury, prošli jsme do dnešního stavu také mnoha změnami, myslím, že současný model je nastaven dobře, máme rozběhnuté některé projekty centralizace kontrolingu činností, zajímají mě vaše zkušenosti, dodal Ing. Kocák. Za pozvání pak poděkoval i předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý a navázal na informaci Ing. Kouckého o snižování počtu zaměstnanců v řízení provozu, že jsme zpočátku měli velké obavy z tohoto kroku. Martin Malý pak přiblížil současnou strukturu SŽDC, přechod zaměstnanců (z RSM ČD) zabezpečujících správu budov, hovořil i o kolektivním vyjednávání a podepsané PKS, o navýšení tarifních mezd o 3,4 %. Připomněl také, že máme „supervolební rok“, kdy se bude v květnu volit do podnikových výborů, v říjnu budou parlamentní volby a v listopadu sjezd OSŽ. O složitém vyjednávání na ŽSR a uzavření Podnikové kolektivní smlouvy, které směřovalo až k vyhlášení stávkové pohotovosti, hovořila Ing. Fabuľová. „Jakýkoli nárůst mzdy byl podmiňován propouštěním zaměstnanců, s tím jsme zásadně nesouhlasili, stáli jsme před rozhodnutím, zda vstoupit od ostré stávky,“ dodala Ing. Fabuľová. Došlo to až k jednání před zprostředkovatelem, které trvalo téměř měsíc, potom konečně došlo k dohodě a částečnému navýšení mezd. „Dnešní jednání PV bylo také poslední, předsjezdové, a chtěli bychom posílit pravomoci podnikových výborů,“ uzavřela Ing. Fabuľová. Závěrečné slovo dostal předseda OZŽ Mgr. František Zaparanik. „Myslím, že si máme vždy co říci, je to o vzájemné spolupráci a dobrých vztazích, a já vám chci velmi poděkovat, jsem rád, že jsem s vámi tady mohl být.“
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 416 hostů a žádný gestor