OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 30. března 2017 byla v Olomouci slavnostně ukončena přestavba této železniční stanice, která zde probíhala od roku 2013. Jak připomněl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, při této stavbě byla kompletně modernizována železniční stanice, přičemž náklady na tuto stavbu činily dva a půl miliardy korun, z čehož zhruba 60 % bylo hrazeno z fondů Evropské unie. „Byly rekonstruovány nejen prostory, v nichž se pohybují cestující (nová nástupiště, podchody) včetně bezbariérového přístupu a informačního zařízení, ale kompletně byl opraven rovněž železniční svršek, spodek, mosty, propustky, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, nově je také využíván automatizovaný systém dispečerské řídící techniky. Všechny tyto práce byly prováděny za plného provozu ve stanici,“ konstatoval Nejezchleb.

Jak dále dodal, olomouckým uzlem je nyní možné projíždět rychlostí až 160 km/h a zajištěna je i dostatečná propustnost celé stanice. Za vzorně provedenou práci Nejezchleb poděkoval dodávajícím firmám pod vedením společnosti OHL ŽS.
Dále před zaplněným nástupištěm 1A vystoupili zástupci zhotovitele stavby (Roman Veis), projektanta stavby (Jiří Parma), magistrátu města Olomouce (Filip Žáček), správní rady SŽDC (Karel Korytář) a celou akci pozdravil rovněž prezident republiky Miloš Zeman prostřednictvím svého poradce Zdeňka Žáka, který jako ministr dopravy tuto stavbu v roce 2013 v Olomouci zahajoval. „Přeji železnici stále více spokojených cestujících a co nejvíce podobných modernizovaných nádraží,“ popřál jménem svým i jménem prezidenta republiky Zdeněk Žák.
Po projevech následovalo slavnostní přestřižení pásky, načež účastníci tohoto setkání nastoupili do historických vagonů řady Ce, vedených parní lokomotivou 314.303 (Kocúr), aby s tímto netradičním vlakem projeli celý rekonstruovaný olomoucký uzel.
Investorem stavby byla státní organizace SŽDC, generálním projektantem společnost MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., zhotovitelem společnosti OHL ŽS, a. s., a ALPINE Bau, s. r. o. Stavba byla zahájena v září 2013, do užívání předána v listopadu 2016. Celkové náklady stavby činily 2 484 792 972 Kč bez DPH. Schválený příspěvek EU činí 1 776 068 979 Kč.
Miroslav Čáslavský


Právě přítomno: 169 hostů a žádný gestor