OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO Vzpomínkou (minutou ticha) na zesnulého předsedu ZO OSŽ PP Mladá Boleslav Rostislava Hůlku začalo v úterý 11. 4. 2017 jednání Představenstva OSŽ, které řídil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a které se tradičně konalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech.

Blok informací ze zásadních jednání odstartoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun čerstvými zprávami z pondělního jednání tripartity (10. 4. 2017): „Byl to určitý vrchol sledu událostí posledních dnů, kdy jsme cítili určité ohrožení národního dopravce. I díky naší iniciativě byl na jednání předložen materiál ´Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy´. Náš vztah k tomuto materiálu jsme prezentovali formou výhrad, které zejména poukazují na nerovnost podmínek ve srovnání se silniční dopravou a se zahraničními železničními společnostmi. A také na nerovnost vztahu národního dopravce ČD vůči ostatním dopravcům,“ konstatoval Vladislav Vokoun s tím, že České dráhy mají na rozdíl od konkurence „spoustu zátěží“. „Namátkou uvedu celou řadou mezinárodních závazků, zodpovědnost při mimořádných a krizových situacích, i zátěže zcela nové – například musíme (ČD) dát konkurenci k dispozici 65 čerpacích stanic a 4 musí poskytnout ČD Cargo. To není virtuální realita, to je skutečnost,“ zdůraznil.
Jak Vladislav Vokoun dále uvedl, na tripartitě zároveň přítomné upozornil na dva zásadní problémy spojené s otevíráním trhu (síťový charakter ČD a tarifní jednota). „Z toho důvodu nechceme trh otevírat do doby, než toto všechno bude vyřešeno,“ uvedl a dodal, že tripartita souhlasila i se vznikem expertního týmu, který by se těmito problémy měl zabývat. V této souvislosti Vladislav Vokoun vyzdvihl přístup všech zúčastněných, zejména pak premiéra, který v souvislosti s jednáním tripartity prohlásil, že pokud se v ČR bude otevírat trh železniční dopravy, neměl by být diskriminován národní dopravce.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola poté informoval o personálních změnách v Dozorčí radě (DR) společnosti ČD Cargo (Ludvíka Urbana nahradil Roman Onderka, Jana Harta vystřídal Jiří Švachula), respektive o jejím posledním březnovém (28. 3. 2017) zasedání, kde se znovu otevřela „Kauza Lovosice“ (hala v Lovosicích). „Policie ani státní zastupitelství neshledaly, že by orgány společnosti nekonaly s péčí řádného hospodáře a že by byl porušen zákon. Tímto rozhodnutím se znovu otevřela debata nad dalším postupem, co s halou dál,“ poznamenal Radek Nekola. Dalším bodem, který byl řešen na jednání DR, je údajná kartelová dohoda z roku 2006, kterou začal šetřit ÚOHS  (jde o údajné účelové spojení dopravních společností v roce 2006).

Dále pak Radek Nekola mluvil o narovnání vztahů ČD Cargo versus ČD (využívání ploch ČD), o nákupu Vectronů, o hospodaření společnosti za první dva měsíce letošního roku („Podnikatelský plán je plněn, začátek roku byl nakonec lepší, než jsme očekávali.“) i o návštěvě (spolu s tajemnicí Bc. Martou Urbancovou) na Slovensku, kde se setkal se zástupci zaměstnanců ZSSK Cargo, kde slovenské kolegy informovali o záměru společnosti ČD Cargo založit (po vzoru Koleje Českie) na Slovensku dceřinou společnost. „Všimněte si, že poprvé vstupujeme na slovenský trh jako konkurent! Cílem naší návštěvy bylo tedy seznámit slovenské kolegy s tím, co se chystá,“ uvedl Radek Nekola. Poslední informace z úst Radka Nekoly se týkala přípravy dopravy vlaků s vozy se speciální nástavbou (Innofreight) s energetickým uhlím do elektrárny Chvaletice. „Celý projekt (doprava energetického uhlí v systému Innofreight) by se měl rozeběhnout od 1. 5.,“ uzavřel.

Předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malýinformoval o podpisu prozatímního rozpočtu C-FKSP SŽDC na rok 2017, který garantuje dostatek finančních prostředků na příspěvky na  rekreace a TDM (letní dětské tábory) nabízené společností ČD travel pro zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce SŽDC po celý rok 2017.  Stejně tak poskytuje dostatek prostředků na pořádání sportovních a kulturních akcí. Naopak v kapitole příspěvku na činnost centrály OSŽ bylo dohodnuto snížení objemu rozpočtovaných prostředků, které si vyžádá určité úpravy v rozpočtu OSŽ, kterými se bude muset zabývat Ústředí OSŽ. Dále informovat o výběru lázeňského zařízení (Lázně Darkov, a. s.), které bude v letošním roce poskytovat doplňkové čtyřdenní ozdravné pobyty pro zaměstnance SŽDC - pojištěnce ZPMV - kteří pracují na vybraných pracovištích se zvýšeným psychickým zatížením, nebo kteří mají dlouhodobé zdravotní následky po pracovním úrazu.

Představenstvo se dále například zabývalo rezignací Pavla Fraňka na funkce v Dozorčí radě (DR) a. s. Pacifik a Revizní komisi (RK) OSŽ. Na základě žádosti akciové společnosti Pacifik navrhl 1. Místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun místopředsedkyni Revizní komise OSŽ Barunku Sasínovou (z titulu funkce zastupující předsedkyně RK) na členku DR Pacifik (Představenstvo OSŽ souhlasilo s touto personální změnou a uložilo kanceláři předsedy OSŽ připravit toto stanovisko ke schválení jednání ústředí OSŽ dne 19. 4. 2017). Představenstvo dále schválilo čtyři žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) a také návrhy několika delegací, mimo jiné i na květnový sjezd slovenského OZŽ.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 393 hostů a žádný gestor