OBZOR ke stažení

České dráhy mají mezi dopravci výjimečné, nezastupitelné postavení, i proto by neměl být železniční trh otevírán do doby, než budou podmínky narovnány, zaznělo v rámci informací ze zásadních jednání na výjezdním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo ve dnech 12. a 13. 4. 2017 v Penzionu Pacifik na Ramzové a které moderoval tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. Výjezdní zasedání bylo vlastně posledním jednáním PV ve starém složení (květnová Podniková konference v Praze totiž zvolí nový podnikový výbor).

Blok Informací ze zásadních jednání tentokrát plně patřil pondělnímu (10. 4.) jednání tripartity, kterého se zúčastnil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten také o jednání tripartity podrobně referoval: „České dráhy mají, na rozdíl od ostatních dopravců, spoustu povinností (např. mezinárodní závazky, závazky v případě mimořádností či krizových situací), jsme zároveň jedinou společností, která zaručuje síťovost a tarifní jednotu. ČD navíc jako jediné zajišťují komunikaci dispečerského aparátu, to jsou jen některé z argumentů, které jsem přednesl na jednání tripartity, jako naše (za OSŽ/ASO) výhrady vůči otevírání trhu. Protistrana pochopitelně argumentuje tím, že je to (otevírání trhu) evropský trend,“ uvedl mimo jiné. Vladislava Vokouna v této souvislosti potěšilo, že zástupci zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy) i partnerská odborová centrála (ČMKOS) se (výrazně) postavili na stranu OSŽ/ASO.
Blýskat na lepší časy se podle Vladislava Vokouna začalo i v Ústeckém kraji, ten chtěl jít cestou „vlakopůjčovny“ s full-servicem na třicet let („Tak tendenční materiál jsem ještě neviděl,“ přiznal Vladislav Vokoun), Ústecký kraj nakonec - i díky odborné argumentaci člena OSŽ a krajského zastupitele Zbyňka Svobody – materiál (podle dostupných informací) odmítl. „Na tomto příkladu vidíte, že se vyplatí podporovat naše lidi v zastupitelských orgánech,“ dodal Vokoun.
Za pozitivní zprávu Vladislav Vokoun označil i informaci, že ze zhruba 600 osobních pokladních ČD, kterým letos vznikl nárok na kondiční pobyt, se 394 přihlásilo. První místopředseda OSŽ dále informoval, že České dráhy zastavily dotace na rekreace. „Je za tím návrat lidí do zahraničních turistických destinací a tím pádem i vyšší čerpání ze Sociálního fondu. Domníváme se, že neuspokojených žadatelů je jen malé množství, pokud byste ale měli ve svém okruhu někoho, kdo nebude z objektivních příčin uspokojen, tak nám dejte vědět. V případě letních dětských táborů se vám určitě pokusíme pomoci, nějak se s tím popasujeme,“ slíbil Vokoun.
V následné diskusi přišla řeč i na režijní jízdné (součástí materiálu k otevírání trhu je totiž i režijní jízdné). „My jsme připraveni jednat, trváme ale na tom, že vláda má společenskou odpovědnost za transformaci ČD a neměla by tedy brát jízdní výhody lidem, kteří do nových podniků přešli nedobrovolně,“ poznamenal Vladislav Vokoun.
V další části jednání se členové podnikového výboru věnovali přípravám V. podnikové konference OSŽ v Praze (16. 5. 2017) a VII. sjezdu OSŽ (10. a 11. 11. 2017 v Ostravě (konference v Praze bude například navrhovat členy do Ústředí OSŽ). Na konferenci v Praze bude pozváno 100 delegátů, kteří budou mít za úkol (mimo jiné) navrhnout a schválit kandidáty do Ústředí OSŽ (9 lidí), do Revizní komise OSŽ (navržena je Barunka Sasínová), a do Podnikového výboru OSŽ při ČD (celkem 25), Podniková konference OSŽ schválí i delegáty na VII. sjezd do Ostravy (své delegáty na sjezd si budou moci navrhnout i velké ZO OSŽ).

V diskusi se pak především mluvilo o provozních problémech. PV OSŽ při ČD prodiskutoval i návrh Petra Dvořáka, předsedy ZO OSŽ ONJ Praha, na přerozdělování ušetřených mzdových prostředků za chybějící zaměstnance ve směně, a to zejména v profesích posunovač/vedoucí posunu/tranzitér-přípravář. Petr Dvořák dále podal podnět do dalšího kolektivního vyjednávání s cílem komplexního řešení této otázky. K tomuto názoru se přidal i předseda ZO OSŽ DKV Břeclav Stanislav Holáčík. Oba se shodli, že pro letošní rok je alespoň částečným řešením vyplacení mimořádných odměn z fondu vedoucího OJ. „Zaměstnavatel by se měl zamyslet nad tím, jak nalákat a udržet nové kvalitní zaměstnance ve všech klíčových profesích na ČD,“ zdůraznil Petr Dvořák.

Zdenek Jindra pak informoval o prvním zasedání komise pro stanovy, která se sešla v úterý 11. 4. v sídle OSŽ v pražské Bohemice. „Do všech ZO OSŽ byla dnes (12. 4.) rozeslána informace, aby veškeré připomínky ke stanovám zasílaly na Ústředí OSŽ (k rukám předsedy komise Petra Štěpánka) do 19. května,“ uvedl Zdenek Jindra a dodal: „Další jednání máme naplánováno na 6. 6., kdy začneme zaslané připomínky zapracovávat.“ Členové PV OSŽ ČD poté jednohlasně komisi (pro stanovy) doporučili (garantem přenosu požadavku je zástupce v komisi Zdenek Jindra) změnit 50% kvórum při volbách do ZO na 35 % (důvodem tohoto návrhu jsou velké obvody ZO), v této souvislosti padla i zmínka o tom, že ani protokol o volbách neodpovídá současným potřebám.

Řeč nakonec byla i o pilotním projektu pro posunovače/vozmistry (zimní bundy). „Touto cestou vás prosím, abyste mi do 26. dubna zaslali připomínky,“ požádala tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová (ve většině oblastí zimní bundy vyhovují, s malými výhradami se netají zaměstnanci posunu na ONJ Praha).
Michael MarešPrávě přítomno: 279 hostů a žádný gestor