„Myslím si, že nazrála doba, abychom se zamysleli nad odměňováním,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se koná ve dnech 6. až 8. 9. 2017 v hotelu Lesní chata, předseda PV Radek Nekola (na snímku stojící), který první den jednání řídil. Podstatnou část prvního jednacího dne (ve středu 6. 9. 2017 odpoledne) zabraly informace ze zásadních jednání. Hned na úvod Radek Nekola vzpomenul poslední jednání PV OSŽ ČD Cargo v Kraskově, kterého se zúčastnili členové obou PV OSŽ a OZŽ (ČD Cargo a ZSSK Cargo). Při té příležitosti Radek Nekola hovořil o odlišnostech přístupu k sociálnímu dialogu na obou stranách státní hranice. „Členové PV OZŽ ZSSK Cargo přivítali možnost setkání v takovémto formátu,“ uvedl s tím, že sociální dialog a úroveň komunikace mezi sociálními partnery je i obrazem stavu ve společnosti. „Jedním z prvků, který ztěžuje sociální dialog, je rozhodně časté střídání managementů.“

V další části Radek Nekola hovořil především o posledním zasedání Dozorčí rady ČD Cargo, která výjimečně proběhla v přerovském DPOV. „Jednání bylo přesunuto do Přerova, protože tam jednaly i Dozorčí rada ČD a Správní rada SŽDC,“ vysvětlil s tím, že jednání mělo jinak standardní body: například bylo potvrzeno, že společnost ČD Cargo získala licenci i pro rakouské území. „To je důkaz naší expanze do sousedních zemí. Zatím pro rozběh využíváme zaměstnance rakouské společnosti, ale věřím, že jakmile si to sedne, bude společnost zaměstnávat své vlastní kmenové zaměstnance,“ konstatoval Radek Nekola s dovětkem, že v souvislosti s expanzí společnosti na zahraniční trhy bude muset společnost v budoucnosti řešit rozsah a dosah kolektivních smluv s určitým dopadem i na dceřiné společnosti. „Neříkám, že to bude hned pro příští rok, ale je to určitě téma pro příští roky.“
Další novinkou je změna názvů dceřiných společností, které budou mít nově v názvu „ČD Cargo“. Na Dozorčí radě ČD Cargo byla otevřena i debata nad odvozem kalamitního dříví. „Lesy České republiky si myslí, že stačí lousknout prsty a ČD Cargo, které má podle nich v rezervě stovky nepotřebných vozů, kalamitní dříví odveze. Je ale zvláštní, že když jde o klasické soutěže na těžbu dřeva, nikdy se v zadávací dokumentaci neobjeví požadavek na využití železnice jako ekologické dopravy,“ konstatoval a dodal: „Stát přitom na nás pohlíží jako na někoho, kdo je povinen automaticky zaskočit při mimořádných událostech jako je přeprava kalamitního dříví, ale my se přitom pohybujeme v tržním konkurenčním prostředí, které takovou možnost – mít v zásobě stovky připravených vagonů – vůbec nepřipouští. Ostatně máme v tomto státě instituci pro řešení a pomoc při mimořádných situacích (Správu státních hmotných rezerv), která by podle nás mohla vozy pro mimořádné události vlastnit, deponovat a poskytovat je v případech kalamity pro dopravce,“ poznamenal.
Radek Nekola dále mluvil o dodávce tří dalších Vectronů (první z nich bude již příští týden jezdit na Železničním zkušebním okruhu ve Velimi) či o podpisu smlouvy se společností Siemens na opravu Vectronů v SOKV Ústí nad Labem (společnost Siemens bude předávat zaměstnancům SOKV své know-how). Předseda PV OSŽ ČD Cargo dále zmínil i nutnost modernizovat vozový park. „Náš apetit a nutnost opravovat ale naráží na zadluženost Skupiny ČD. My však tvrdíme, že bez investic není budoucnost. Jestli tady má být Cargo i v dalších letech, tak investovat musíme,“ zdůraznil.
Řeč byla i o technologickém zázemí (v opravnách) společnosti a odborné způsobilosti zaměstnanců. „Jsme lépe připraveni než mnozí soukromníci, ostatně to vidíme i na počtu reklamací. Tady si neodpustím poznámku: Když jsme v minulosti outsourcingovali některé činnosti, tak nám tehdejší ředitel OKV pan Novák říkal, jak to bude nejlepší a nejlevnější. A dnes z úst předsedy představenstva (společnosti ČD Cargo) slyšíme, že si opravárenství musíme ponechat, a dokonce se navíc debatuje o nutnosti navýšení kapacity. Doufám, že tento trend se ve společnosti udrží, protože ne všechna pracoviště vypadají tak, jak by měly vypadat opravny pro 21. století.“
Jak dále Radek Nekola poznamenal, „ekonomické ukazatele i doba si žádají zvýšení mezd“. „Slyšíte a vidíte to denně kolem sebe ze všech médií; někdo chce 15 %, někdo jiný 10 %. Myslím si, že nazrála doba, abychom i v železničním sektoru odpovědně debatovali o úrovni odměňování,“ zdůraznil. V závěru tohoto bloku (Informace z jednání Dozorčí rady ČD Cargo) pak poděkoval za možnost jednat v prostorách přerovského DPOV: „Bylo to pro mě přínosné. Je to společnost, která se zabývá opravami vyšších, stupňů a bylo zajímavé podívat se na to, jak se oni vyrovnávají s novými technologiemi a jak řeší nábor zaměstnanců,“ dodal.
Dále pak Radek Nekola mluvil o schůzce s ministrem dopravy (na téma budoucí investice ČD Cargo a jízdních výhod). „Včera (5. 9.) Ústředí OSŽ schválilo Memorandum. Věřím, že bude co nejdříve podepsáno - je to totiž řešení, jak dlouhodobě udržet tento benefit na železnici. A jestli se to povede, máme hodně odpracováno.“ Stručně pak Radek Nekola informoval o jednání Představenstva OSŽ i Ústředí OSŽ, respektive o probíhajících přípravách na VII. sjezd OSŽ, včetně výběru nového loga OSŽ: „Nositelem stanov je logo. Návrh, který vzešel z Představenstva OSŽ, může být náhradou starého loga,“ připomenul s tím, že staré logo „má své nedostatky“.

Řeč byla i o tom, že se 14. 9. sejdou v Praze delegáti sjezdu za PV OSŽ ČD Cargo. „To není o tom, že chceme lidem říkat, koho mají volit, jak je nám podsouváno – o tom tam nepadne ani slovo, ale chceme mluvit o změnách ve volebním řádu, vysvětlit lidem změny stanov, abychom přijeli na sjezd ve stavu připravenosti.“
Mluvilo se také například o schůzce zástupců OSŽ, Cechu strojvůdců a Federace strojvůdců k výběru batohů pro profesi strojvedoucí (M. Urbancová: „Za 14 dní budeme chytřejší.“) a o výběrovém řízení na doplňky pro strojvedoucí (to zaměstnavatel teprve připravuje); ohledně bot není zatím nic nového.
V rámci bodu Organizační schválili členové PV OSŽ ČD Cargo například tým kolektivních vyjednávačů (R. Nekola, Bc. M. Urbancová, Bc. B. Lomnančíková, P. Skrečka, Z. Radkovič a nově P. Doležal), kteří budou OSŽ zastupovat při kolektivním vyjednávání (u společnosti ČD Cargo) na rok 2018. Nově je členem vyjednávacího týmu Petr Doležal z SOKV Ústí nad Labem. „Požádali jsme o rozšíření o jedno místo pro zástupce z řad správkařů, protože problémů v opravárenství začíná přibývat a měl by tam být někdo, kdo bude schopen bezprostředně reagovat na aktuální věci, kdo bude schopen reagovat na výtky zaměstnavatele,“ odůvodnil Radek Nekola. Ani seznam členů rozšířeného týmu pro kolektivní vyjednávání (I. Malounová, P. Kundrik, P. Kubička, L. Lišková, J. Závora, E. Hurychová) nedoznal změn. Členové PV dále navrhli své dva zástupce do sjezdových komisí – Pavel Kundrik bude působit v mandátové komisi, Iva Malounová bude ověřovatelkou zápisu.
V závěru pak bylo konstatováno, že někteří členové PV se příští týden zúčastní zasedání pracovní skupiny ETF pro opravárenství v Praze, které se koná z iniciativy OSŽ (pracovní skupina se mimo jiné zabývá chystanými změnami v rámci EU a certifikací zaměstnanců v opravárenství).
Příští zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo se uskuteční 5. 10. 2017 v SOKV Ústí nad Labem v rámci oslav 10 let existence společnosti ČD Cargo. „Se spolkem Plzeňská dráha, který má k dispozici opravený motorový vůz řady M 131 a krásně zrestaurovaný restaurační vůz, jsme se dohodli, že jednání proběhne přímo v tomto voze v rámci výstavy kolejových vozidel v SOKV. Taková výstava k nákladní dopravě tady ještě nebyla,“ uzavřel Radek Nekola.

Michael Mareš