Během uzávěrky tohoto čísla pokračovalo stěhování redakce do nových prostor. Najdete nás v prvním patře nové provozní budovy na hlavním nádraží v Praze, u mostů přes Seifertovu ulici. Touto jedinou větou pod otevírací fotografií na první straně čísla 16 s datem vydání 22. 4. 2003 jsme před více než 14 lety světu a svým čtenářům oznamovali, že jsme se přestěhovali ze starého neútulného objektu (původních šaten) v ulici Seifertova do nových prostor – v podstatě přes dvůr do prvního patra nové provozní budovy. Přesun znamenal výrazný posun, namísto kanceláře s okny do rušné a prašné Seifertovy ulice jsme měli okna s parádním výhledem do kolejiště hlavního nádraží. Tou dobou se budovalo nové přemostění Seifertovy ulice, bouraly se staré objekty podél nádraží včetně oblíbené restaurace Ve zdi, chystalo se Nové spojení.

Myslím, že mohu za všechny říct, že jsme si novou redakci oblíbili a chodili do ní rádi, a možná jsme si mysleli, že to potrvá věčně. Jenže od loňského podzimu bylo jasné, že to věčně nepotrvá. Z důvodu akutního nedostatku průvodčích a plánovaného nárůstu železniční dopravy v Pražské integrované dopravě, nám bylo stále častěji připomínáno, že redakční prostory, kde jsme mimo jiné pořádali redakční rady či setkání dopisovatelů, budeme muset opustit. Železniční stanici Praha-Hostivař, jako náhradní prostory pro redakci, jsme na jaře letošního roku ještě odmítli, pak přišla nabídka na Nákladové nádraží Žižkov, ale než jsme se stačili rozkoukat, padlo na konci června definitivní rozhodnutí: stěhovat se budete do nově zrekonstruovaného přízemí Domu Bohemika v pražských Vysočanech.

Hlavní stěhování redakce proběhlo ve čtvrtek 21. 9. 2017, v pondělí 25. 9. 2017 v 9.10 h jsme starou dobrou redakci definitivně opustili - ač stále není jasné, co tam místo redakce bude, zda MTZ či šatny pro průvodčí. Od teď nás najdete v přízemí sídla OSŽ, v Domě Bohemika, v pražských Vysočanech na adrese Na Břehu 579/3, korespondenční adresa zůstává nezměněna.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 290 hostů a žádný gestor