OBZOR ke stažení

Netradičně v bistrovoze Bam (majetek DHV Lužná u Rakovníka, pronajatý Plzeňské dráze), přímo v areálu SOKV Ústí nad Labem, v prostorách, kde dnes budou probíhat oslavy 10 let existence společnosti ČD Cargo, jednal ve čtvrtek 5. 10. 2017 odpoledne (bistrovůz byl během jednání obestaven exponáty) Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo. „Společnost (ČD Cargo) se má čím pochlubit, i nákladní doprava se může v dnešní době veřejnosti prezentovat. A nakonec máme to štěstí, že mezi návštěvníky tady budeme moci přivítat ministra dopravy včetně jeho dvou náměstků, a také zástupce matky, včetně předsedy představenstva ČD Pavla Krtka,“ řekl na úvod předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Sami vidíte, že se zde jako společnost budeme prezentovat i novými moderními lokomotivami, což je nutné jak po stránce technické, tak i technologické, protože bez techniky nebudou ani Česká republika, ani Evropská unie schopny přesunout náklady ze silnice na železnici,“ dodal.

V průběhu jednání PV OSŽ ČD Cargo zazněly jak informace ze zásadních jednání, tak i byly ventilovány problémy, se kterými se potýkají členové podnikového výboru ve výkonných jednotkách. „V pondělí proběhlo jednání OC s vedením společnosti ČD Cargo, kde jsme byli vedením společnosti informováni o stavu společnosti,“ řekl dále Radek Nekola s tím, že na řadu přišla i zpráva o stavu BOZP (počty závad a problematiku odstraňovaní závad). „Dbejte na důslednou kontrolu, některé se opakují i pět let zpátky,“ zdůraznil Nekola.

Telegraficky se Radek Nekola zmínil o projednávání interní normy Pers 48 (zjišťování, zda technologické časy odpovídají realitě). „Není to dokument, který by vyloženě monitoroval konkrétní pracoviště a konkrétního zaměstnance,“ zdůraznil Radek Nekola s tím, že „k závěru by se mělo dospět v horizontu přelomu či začátku příštího roku“. „Bez tohoto předpisu jsme deset let, tak ten měsíc to ještě vydržíme,“ glosoval.
Stejně tak je stále ve hře i interní norma Pers 39 (spolupráce odborových organizací v JOS se zaměstnavatelem). „Problém je na straně zaměstnavatele,“ prohlásil Radek Nekola s dovětkem, že „minimálně v rámci kolektivního vyjednávání bude tato interní norma ještě projednávána“.

V další části jednání pak Radek Nekola mluvil o hospodaření společnosti (skupina ČD i společnost ČD Cargo plní hospodářský výsledek; zároveň ale myslí i na budoucnost – investuje. „Prázdniny společnost ´přežila´, byť se červenec jevil špatně – způsobeno to bylo například tím, že Škoda Auto vyhlásila celozávodní dovolenou.“), či o motivačním programu, kterým chce vedení společnosti zlepšit nábor zaměstnanců (vedení společnosti odsouhlasilo navýšení o 30 zaměstnanců u SOKV). „Bohužel se nám nedaří tyto počty naplnit, ne že bychom nebyli schopni nikoho přijmout, ale víceméně stále zalepujeme díry po těch, kteří odcházejí do důchodu,“ uvedl a dodal: „Náborový stánek bude ostatně i tady na výstavě.“
Řeč byla i o nedostatku vozů (společnost ČD Cargo maximalizuje veškeré úsilí o aktivaci vozů na odvoz dřeva). „Z ČR se stává úložiště dříví na vozech, ložené vozy stojí po celé republice,“ upozornil Nekola a dodal: „Vláda by měla tento týden zasednout a zaujmout stanovisko ke kalamitě – k polomům. Pokud vyhlásí kalamitní stav, tak by se mohl zlepšit oběh vozů z hlediska poplatků, zároveň by si stát mohl vozy i půjčovat. Proč by (stát) nemohl mít v deponii vozy, které by mohl využít pro mimořádné situace?“ uvedl. Mluvilo se i o obrovské nespolehlivosti dieselových lokomotiv řady 742 (jejich „životnost“ je dva dny) a o nutnosti investovat do jejich modernizace.

Radek Nekola také informoval o návrhu kolektivní smlouvy na rok 2018, předloženém tento týden odborovým centrálám. „Mzdy nechává zaměstnavatel na jednání s odboráři. Není tomu ale tak, že by nechtěl nikomu přidat, ale chce především upravovat mzdy zaměstnancům v nižších tarifních třídách, protože nejsme konkurenceschopní,“ poznamenal Nekola s tím, že on sám by preferoval i formu odměny za letošní hospodářský výsledek. „Loňské kolektivní vyjednávání nebylo úplně o našich představách, takže minimálně stejnou částku bych rád viděl i letos, ne-li částku vyšší.“
Podle Radka Nekoly chce zaměstnavatel uzavřít kolektivní smlouvu do 5. 12. 2017. „Pokud najdeme společnou řeč, ani já nemám potřebu vyjednávat ještě na silvestra. Dnů na to máme dost, i určitý náskok před matkou, kde má být kolektivní smlouva předána 16. 10. 2017,“ dodal
Radek Nekola se věnoval i podnikatelskému plánu na rok 2018 (který počítá s nákupem nových dieselových lokomotiv), ten by měl být zhruba „v intencích roku 2016“, „Tedy zhruba o milion tun víc než letos. Společnost chce konečně zastavit propad – chce s větší intenzitou využívat komodity, které ČD Cargo vydělávají,“ zdůraznil Radek Nekola. Došlo i na „výkladní skříň“ společnosti – Vectrony. „Šestý už je v SOKV Ústí nad Labem, zbylé dva by měly dorazit na přelomu roku (celkem jich bude osm).“

Závěr jednání byl věnován obnovitelným zdrojům (ministerstvo dopravy spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu prý připravují, respektive zkoumají možnost úlevy na tzv. obnovitelné zdroje – „Momentálně je to v meziresortním připomínkovém řízení.“), jednotlivým vozovým zásilkám a nakonec i jízdním výhodám: „Doufám, že se tuto věc podaří před volbami uzavřít. Naší snahou je dospět k dohodě ještě před volbami,“ uzavřel Radek Nekola.

Michael Mareš 

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor