Úvodní část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal ve středu 10. ledna 2018 v sídle OSŽ za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku), patřila nové podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun krátce shrnul průběh a výsledky kolektivního vyjednávání a dodal, že podrobnostem se budou věnovat školení pro funkcionáře ZO OSŽ k PKS, která se uskuteční na šesti místech republiky (12. 1. v Přerově, 15. 1. v Brně, 16. 1. v Pardubicích, 22. 1. v Plzni, 23. 1. v Českých Budějovicích a 25. 1. v Praze). Účastníci se na nich budou moci podrobněji seznámit se změnami oproti loňské kolektivní smlouvě, dostanou informace o pracovněprávních otázkách, o hospodaření se Sociálním fondem i o koncepčních otázkách OSŽ. Součástí programu bude jako obvykle diskuse i prostor k pokládání dotazů.

„Změn v kolektivní smlouvě je letos hodně a všechny jsou pozitivní,“ poznamenal Vladislav Vokoun a dodal, že zájem o školení ze strany základních organizací je letos opravdu velký. Předseda PV dále krátce komentoval aktuální hospodářskou situaci Českých drah, přičemž uvedl, že přes celou řadu problémů je společnost schopna plnit veškeré závazky vůči zaměstnancům a zákazníkům a navíc poměrně masivně investovat do oprav a nákupu nových kolejových vozidel.

První host jednání, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý, se rovněž vyjádřil k přijaté kolektivní smlouvě ČD, přičemž zdůraznil, že odráží realitu možného – což znamená, že bylo nasmlouváno to, co zaměstnavatel může naplnit. „Pokud se ve sdělovacích prostředcích objevila dvojciferná čísla u nárůstu mezd v některých organizacích, vypadalo to sice efektně, ale musíme si uvědomit, že některé podniky výrazně přidaly na platech teprve po 8 – 10 letech, zatímco na Českých drahách se mzdy plynule zvyšovaly každý rok,“ zdůraznil JUDr. Veselý.

Personální ředitel dále krátce informoval o organizační změně na odboru 12 (kolejových vozidel) GŘ ČD od 1. 2. 2018 a jeho informaci poté podrobně rozvedl další host jednání – Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva ČD, a. s. Od uvedeného data se odbor 12 rozštěpí na tři části: zredukovanému odboru kolejových vozidel (012) zůstanou průřezové činnosti, nově vznikne odbor provozu kolejových vozidel (018) a odbor správy a údržby kolejových vozidel (020). Ing. Kupec informoval i o dalších předpokládaných změnách od 1. 7. 2018 (tento materiál však v písemné formě nebyl předložen). Uvedl, že k 30. 6. zanikne současných pět dep a od 1. 7. vzniknou čtyři oblastní centra údržby a tři oblastní centra provozu. „Současný systém je překonaný a nevyhovující, chceme odstranit duplicitní činnosti a neefektivnost,“ řekl Ing. Kupec a dodal, že postupně bude docházet k omezování některých opravárenských pracovišť a jiná se budou naopak posilovat. „V žádném případě nedojde k redukci pracovních míst, naopak máme větší potřebu provozních zaměstnanců,“ zdůraznil a přislíbil, že všechny změny se budou se zaměstnanci projednávat, a pokud někde dojde ke zrušení pracovního místa, bude dotčenému zaměstnanci nabídnuto místo jinde. Úspory, které si Ing. Kupec od restrukturalizace slibuje, by měly být reinvestovány do kolejových vozidel.

Přestože Ing. Kupec odpověděl členům podnikového výboru na množství otázek, o opodstatněnosti chystaných kroků je nepřesvědčil „Neexistuje jediný zásadní argument, proč by se problémy nedaly řešit v rámci současné struktury a navíc všechny segmentace většinou vedou ke zhoršení mezilidských vztahů a komunikace mezi zaměstnanci,“ poznamenal Vladislav Vokoun.
Na závěr jednání členové podnikového výboru diskutovali o ohlasech z pracovišť k nově podepsané kolektivní smlouvě. Zatímco někteří kolektivním vyjednavačům poděkovali a označili kolektivní smlouvu za dobrou, jiní uvedli, že členové jejich ZO OSŽ očekávali lepší výsledek a byli zklamáni. Lze předpokládat, že diskuse budou pokračovat i na nadcházejících školeních, z nichž první se uskuteční již v pátek 12. ledna v Přerově. Obzor z něj přinese aktuální zpravodajství.

Zdeňka Sládková