OBZOR ke stažení

Předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun se v úvodu jednání PV, konaného v Praze 7. 3., podrobně věnoval otázce chystaného odčlenění provozu a údržby v opravárenství. Připomeňme, že k 30. 6. 2018 mají definitivně zaniknout depa kolejových vozidel a k 1. 7. 2018 mají vzniknout tři oblastní centra provozu a tři oblastní centra údržby. Touto organizační změnou se má jednak zefektivnit provoz a údržba, jednak má řídící struktura zeštíhlet o cca šedesát technicko-hospodářských pracovníků – údajně přirozeným odchodem. „Stanovisko podnikového výboru v této věci bylo vždy konzistentní,“ připomněl Vladislav Vokoun a zopakoval hlavní námitky podnikového výboru proti tomuto kroku: „Není ideální dělat zásadní změny v době, kdy České dráhy vyjednávají smlouvy o provozování dopravy v krajích, kdy nikdo neví, jaká bude potřeba opravárenských kapacit po roce 2019,“ řekl Vladislav Vokoun.

Podle jeho názoru dojde v souvislosti s oddělením provozu a údržby k prudkému zhoršení mezilidských vztahů. Dále poukázal na stále přetrvávající podudržovanost vagonů, což neumožní předávat je v bezvadném stavu. Podle jeho slov budou vozidla z hlediska bezpečnosti jistě vyhovovat, ale mohou mít některé závady, které poté mohou způsobit problémy. „A na konci bude někdo, kdo to odnese,“ podotkl Vladislav Vokoun. Připomněl také, že podnikový výbor nikdy nebyl a priori proti centralizaci opravárenství, chybí mu však záruka, že navrhovaná organizační změna bude fungovat tak, jak by měla.

Ostatně řada otázek k odčleňování provozu a údržby zazněla na Výboru OSŽ DKV dne 22. 2., o němž jsme na webových stránkách podrobně informovali v článku Oddělení provozu a údržby budí emoce! V žádném případě neuvažujeme o snížení o jedno jediné pracovní místo v dělnických profesích, slibuje Kupec. Výbor OSŽ DKV na tomto jednání po dlouhé diskusi s Ing. Kupcem, členem představenstva ČD, vyjádřil se zamýšleným krokem nesouhlas. V tomto duchu přijal stanovisko také Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Vyjádřil v něm kategorický nesouhlas s uvažovaným krokem, a to z výše uvedených důvodů. Vzhledem k tomu, že je v této věci řada nejasností, požádá podnikový výbor o schůzku představenstva Českých drah se zástupci PV OSŽ při ČD a zástupci Výboru OSŽ DKV k vyjasnění sporných otázek.

V rámci informací ze zásadních jednání Vladislav Vokoun dále hovořil o jednání na ČD ohledně některých ustanovení kolektivní smlouvy, u nichž nebyl jasný výklad. Šlo o kompenzaci za odpočinek mobilního personálu a o dělené směny u strojvedoucích. U obou záležitostí došlo k upřesnění a vyřešení nejasností. Vladislav Vokoun a poté i host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., objasnili problémy, které se objevily v souvislosti s nepřesnou formulací týkající se prolongace režijních jízdenek. Bližší informace najdete v rozhovoru s Vladislavem Vokounem (Vokoun: „Výměna průkazek bez QR kódu a prolongace jsou dvě odlišné věci.“).

JUDr. Veselý poté diskutoval se členy PV o některých dalších otázkách, mimo jiné o praxi řetězení pracovních smluv, k níž dochází v některých OS ČD. Problematiku otevřela členka PV Miloslava Pečínková ze ZAP Olomouc. Uvedla, že řetězení pracovních smluv na dobu určitou u nově přijatých zaměstnanců představuje nadužívání zákoníku práce, zaměstnancům přináší nejistotu a není ani dobrou vizitkou pro České dráhy. Podnikový výbor v přijatém usnesení proto žádá od vedení ČD, aby od této praxe upustilo a aby po skončení zkušební doby, byl pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou. Výjimku mohou tvořit pracovní poměry uzavřené na dobu určitou jako náhrada za zaměstnance čerpající MD. „Zkušební doba je jistě dostatečně dlouhá, aby zaměstnavatel zjistil, zda jde o kvalitního pracovníka,“ podotkla Miloslava Pečínková.

Podnikový výbor v závěru svého jednání projednal některé organizační záležitosti, týkající se mimo jiné květnového výjezdního zasedání PV na Slovensko. Předseda PV poté připomněl blížící se volby do Dozorčí rady Českých drah, do nichž bude třeba nominovat kandidáty OSŽ. Některá jména zazněla již na tomto jednání, o nominaci tří kandidátů za OSŽ rozhodne tajnou volbou dubnové zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 156 hostů a žádný gestor