OBZOR ke stažení

Informacemi z Dozorčí rady ČD Cargo a z jednání odborových centrál se zaměstnavatelem začalo ve čtvrtek 12. 4. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová (více informaci z výše jmenovaných událostí naleznete v článku Představenstvo OSŽ podporuje kroky členů Podnikového výboru OSŽ při ČD ve věci restrukturalizace opravárenství). Úvod tak obstaral předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který mimo jiné informoval o náboru nových zaměstnanců (v souvislosti s možným zjednodušením výuky u nově příchozích provozních zaměstnanců a strojvedoucích po vzoru společnosti AWT).

Informace k organizační změně na GŘ ČD Cargo (zřízení staronové funkce výkonného ředitele a jmenování Ing. Tomáše Tótha k 1. 4. 2018) přišel podat personální ředitel Ing. Mojmír Bakalář s tím, že „v řídících strukturách by to mělo přinést lepší koordinaci všech činností, zlepšení předávání úkolů i přenos informací“. Mojmír Bakalář rovněž referoval o Sociálním fondu - prozatímní rozpočet čeká na projednání v Dozorčí radě a následně valnou hromadou, až poté bude znám definitivní příděl do Centrálního SF (navrženo je 1271 Kč/zaměstnance ve stavu k 31. 12. 2017). Mojmír Bakalář následně odpověděl i na dotazy z pléna týkající se například KOP či prolongace jízdních výhod a záležitostí s tím souvisejících. Další informace z dění ve společnosti ČD Cargo (a také se představit členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo) přednesl nový výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth – informace z této části jednání naleznete v samostatném článku Tóth: ČD Cargo na českém trhu drží tržní podíl 64,5 % a nové přepravy získává v zahraničí).

V další části jednání pak Radek Nekola informoval například o tématu „čelovky“ (zástupci OSŽ vnímají čelovky jako pozitivní námět) a o jednání Celostátního výboru DKV ČD (4. 4. 2018), kde se řešilo opravárenství. „Model Českých drah by měl částečně kopírovat model ČD Cargo, na rozdíl od nás ale mají pouze tři provozní jednotky. Kolegové z PV OSŽ při ČD mají k tomuto uspořádání spoustu výhrad, bojí se mimo jiné i konfliktů mezi provozem a údržbou. Představenstvo OSŽ už vyjádřilo podnikovému výboru v jeho krocích podporu,“ uvedl telegraficky.

V rámci Organizačních záležitostí se pak řešily „batohy pro provozní zaměstnance“, rozlosování fotbalového turnaje a zejména pak výběr kandidátů do Dozorčí rady ČD Cargo. Dozorčí rada ČD Cargo bude napříště devítičlenná a zaměstnanci v ní budou mít místo stávajících dvou zástupců (nyní to jsou Radek Nekola a Jindřich Nohal) tři zástupce. Tato změna je již zakomponována do stanov pro podzimní volby do dozorčí rady (mandát stávajících končí 30. 11. 2018, Jindřich Nohal již nekandiduje, a volební období je na pět let). Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo se shodl na tom, že by tři kandidáti za OSŽ měli být z pozic předseda PV (Radek Nekola nominaci přijal), tajemnice PV (Bc. Marta Urbancová kandidaturu přijala) a člen podnikového výboru. Po rozpravě a tajné volbě (členové PV OSŽ ČD Cargo vybírali ze dvou kandidátů: Petr Doležal z SOKV Ústí nad Labem a Petr Skrečka z PJ Praha) zvolili členové PV třetím kandidátem do podzimních voleb do DR ČD Cargo Petra Skrečku. „Jsem rád, že jsme se takto rychle domluvili a slibuji, že uděláme všechno pro to, aby naši tři kandidáti uspěli na podzim ve volbách do DR ČD Cargo,“ uzavřel Radek Nekola.

Michael Mareš

 


 

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor