Ve čtvrtek 19. dubna 2018 uspořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o., již 5. ročník úspěšné a oblíbené interaktivní konference pro studenty dopravních a technických oborů středních i vysokých škol. Místem konání byl hotel Olšanka. Tématem letošní konference byla bezpečnost železniční dopravy, což je klíčové kritérium na dráze.

Konference měla interaktivní charakter a umožnila účastníkům se pomocí tabletů nebo chytrých telefonů aktivně zapojit do diskuse s přednášejícími za použití moderní konferenční techniky. Každý student měl možnost se připojit svým elektronickým zařízením na interní síť a posílat své dotazy přímo přednášejícím a zároveň v průběhu celého konferenčního dne plnit úkoly, které tým organizátorů ze SŽDC společně s odborníky pro ně připravil. V závěru konference proběhlo vyhodnocení výsledků a předání cen vítězům. Konferenci mohli díky živému přenosu sledovat i studenti, kteří se zúčastnit nemohli.

V bohatém programu zazněla aktuální a atraktivní témata evropského vlakového zabezpečovače ETCS, jeho budování v tuzemsku a fungování v EU. Zástupce SUDOP přednesl referát o zohlednění bezpečnostních hledisek na projektování tratí. Zástupce Národního centra kybernetické bezpečnosti a informační bezpečnost prezentoval akci Národní cvičení kybernetické bezpečnosti. Zástupce Železnic Slovenské republiky přednášel problematiku Zvyšování bezpečnosti železnice na Slovensku. Zajímavé téma ze strategie SŽDC zaznělo ohledně managementu bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti VRT včetně bezpečnosti v dlouhých tunelech. Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽDC seznámil studenty se zabezpečením železničních tratí v ČR. Velitel jednotky požárních ochrany HZS SŽDC demonstroval odstraňování nehod na železnici a v samém závěru zástupce odboru personálního GŘ SŽDC Ing. Jitka Češková představila účastníkům konference SŽDC jako moderního zaměstnavatele 21. století.

5. Interaktivní konference SŽDC pro studenty se povedla, účastníky zaujala a interaktivní komunikací vtáhla do děje. Za péči o získávání nových a potenciálních zaměstnanců patří týmu organizátorů velké poděkování.

Roman Štěrba
 

Právě přítomno: 314 hostů a žádný gestor