Téměř v kompletním složení se v úterý 15. 5. 2018 sešel netradičně v Mladé Boleslavi-Debři Výbor OSŽ při OŘ Praha v čele s jeho předsedou Liborem Šimůnkem (na snímku). Také zastoupení hostů bylo reprezentativní: za vedení OSŽ dorazili tajemníci (PV OSŽ SŽDC) Dušan Richter a Miroslav Maincl; za zaměstnavatele (OŘ Praha) Simona Svobodová (vedoucí oddělení OJ), Soňa Kühnelová (specialista OŘ Praha), Bc. Tomáš Knopf (vedoucí odboru OŘ Praha), Ing. Juraj Gánovský (náměstek OŘ Praha) a Ing. Vladimír Filip, ředitel OŘ Praha.

Úvod patřil Informacím z jednání Ú OSŽ a Podnikového výboru OSŽ SŽDC; tyto informace přednesli Dušan Richter a Miroslav Maincl, kteří například informovali o probíhající prolongaci jízdních výhod (a povinnosti každého zaměstnance SŽDC navštívit kvůli zavazadlům a komerčním vlakům příslušné OŘ EJV), či o jednání Republikové rady řízení provozu v pondělí 14. 5. 2018 (mimo jiné zaznělo, že chybí 370 výpravčích; hovořilo se o otevření katalogu prací i o tom, že prodej jízdenek má být zachován na 166 prodejních místech). „Máme obavy ho (myšlen katalog prací) otevřít, protože ještě není hotová a schválená nová koncepce řízení provozu na OŘ a CDP,“ poznamenal k tomu tajemník Miroslav Maincl s tím, že řeč byla i o možném slučování provozních obvodů. „Zaznělo také, že od 1. 8. se přepíná Břeclav na dálkové řízení; beru to v podstatě jako ránu pod pás, dohoda byla jiná,“ dodal. Miroslav Maincl se také zmínil o Všetatské a Domažlické výzvě: „Navštívili jsme OŘ Plzeň, kde se projednávala Domažlická výzva. Výbor OŘ Plzeň přijal usnesení, o kterém se bude hovořit na podnikovém výboru. Pořád slyšíme, že nespokojenost lidí je veliká, do Prahy na Republikovou radu řízení provozu bylo svoláno 53 lidí, z toho 51 zástupců ZO a přítomných bylo jen 35 lidí a v závěru jsme nebyli usnášeníschopní. Svědčí to podle mne o špatné komunikaci členské základny. Když mají nespokojení přijet a říct názor, tak buď nepřijedou, nebo se ani nesejdou v dostatečném počtu,“ postěžoval si.

V diskusi (k této části programu) například zaznělo, že se v posledních letech zapomíná na ostatní profese, že řízení provozu nejsou jenom výpravčí. „Zapomínáme na to, že od nejslabšího článku se odvíjí pevnost řetězu,“ připomenul jeden z diskutujících. „Ostatně i v tomto orgánu (Výbor OSŽ při OŘ Praha) jsou za řízení provozu převážně výpravčí.“

Diskutovalo se i o tzv. retenčním programu (Maincl: „Program, který je určený pouze pro profese, kterých je nedostatek, není ideální, ale vidíme zde aspoň možnost jak dostat i do řízení provozu nějaké peníze navíc.“). Libor Šimůnek mluvil o hrozbě rozštěpení OSŽ, protože někteří členové si myslí, „že za ně nekopeme“ („Přitom děláme nátlak na zaměstnavatele, abychom zaměstnancům pomohli.“). „I Petra Tomana vyzývají, aby si založil nový svaz,“ poznamenal. Bc. Petr Toman zmínil, že je chybou, že OSŽ mediálně „není moc vidět“ a Jaroslav Veselý upozornil, že představa, že se s obvody nebude hýbat, je mylná. Řeč byla i o 3% úspoře vedoucích pracovníků a přechodu uklízeček SNB pod úklidové firmy. Vyplatí se nám to? Kolik vůbec platíme za úklidové firmy? padla řečnická otázka.

Informace vedení OŘ Praha přednesl nejdříve Bc. Tomáš Knopf – mluvilo se o oblasti školení, o právě končícím a již připravovaném podzimním kurzu k OZ D-07 (od 1. 7. bude na OŘ Praha z důvodu ukončení pracovního poměru o jednoho zaměstnance-školaře méně), o organizační změně v žst. Malešov (od 1. 6. 2018 končí v Malešově výhybkář) i o chystaných velkých stavbách (respektive o požadavku ROPIDu a ČD, aby se v Praze konaly souběžně maximálně dvě rozsáhlejší výluky): konkrétně o Hostivař – Vršovice (stavba oficiálně začíná v červnu, do konce roku se ruší nepojížděné části kolejiště a případně se řeší další omezení z důvodu přípravy pro stavbu kabelovodů; stavba bude zahrnovat rekonstrukci Vršovic, výstavbu nových zastávek Zahradní město a Eden; omezení se plánuje hlavně na příští rok), rekonstrukci Negrelliho viaduktu (úvahy o vybudování nového zabezpečovacího zařízení v Bubnech) a přípravě prodloužení podchodu v Praze na hlavním nádraží hl. n., respektive o rekonstrukci nástupišť č. 5, 6 a 7 (zahájení pravděpodobně v roce 2020, v roce 2019 pouze přípravné práce).
Tomáš Knopf dále zmínil například obnovu výhyben na trati Praha-Smíchov – Hostivice, dokončení modernizace žst. Čelákovice (17. 7. 2018 má končit probíhající třetí etapa, předpoklad otevření podchodu je na začátku prázdnin), rekonstrukci tratě Lysá n. L. – Čelákovice (zahájení vlastní stavby 2019), úseku Mstětice – Praha-Vysočany (zahájení možná 2019 a dokončení 2023), zvýšení kapacity tratě Nymburk – Mladá Boleslav - 2.stavba (výhybna Straky stavebně v roce 2018, přestavba Čachovic v roce 2019), optimalizaci tratě Mstětice – Praha-Vysočany (a změny odbočky Černý Most na výhybnu a nová zastávka Praha Rajská zahrada) i o stavu (životnosti) železničního mostu mezi Vyšehradem a Smíchovem, který je památkově chráněn.

V diskusi Libor Šimůnek připomenul extrémně zatížená pracoviště – například hradláře na trati Praha – Beroun (podle Tomáše Knopfa byl u OŘ Praha zaveden systém odměňování, který přednostům PO dává možnost mzdového ohodnocení zatížených pracovišť, vyšší tarifní stupeň je podle O10 nemožný - musí se postupovat v souladu s Kvalifikačním katalogem), mluvilo se i o „nevyhovujícím sociálním zázemí“ ve Vlastějovicích, kde se zaměstnanci snad konečně dočkají zlepšení (Knopf: „Pokusíme se v tom něco udělat, opakovaně jsme oslovili správce objektu, aby prostory určené zaměstnancům ŽST byly napojeny na veřejnou kanalizaci.“).

Ředitel OŘ Praha informoval o zásadních úkolech v oblasti infrastruktury v obvodu OŘ Praha s cílem výrazného omezení pomalých jízd v návaznosti na přidělené finanční prostředky a změny organizace práce. Dále byla zdůrazněna nutnost úzké spolupráce s úsekem řízení provozu v oblasti plánování výlukových časů. Byly zmíněny oblasti, kde je nutno především nasměrovat finance v návaznosti na provoz, jako např. tratě 011, 231, 238, dále oblasti Kralupska, Neratovicka a pražského uzlu. Byla zdůrazněna nutnost zlepšit stav rozhodujících nádraží v obvodu, a to jak v oblasti čistoty, tak poskytovaných služeb, a učinit je pro cestující přívětivějšími. Též bylo zmíněno, že bude pokračováno v zahájených opravách nádražních budov. Důležitým úkolem bude i zlepšení dialogu mezi Středočeským krajem a hlavním městem Prahou v oblasti dopravy.

Michael Mareš


Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor