Semináře k uzavřené PKS ČD Cargo, a. s., 2019-2020 skončily. Od 17. ledna do 12. února pořádalo OSŽ ve spolupráci se zástupci zaměstnavatele na šesti místech semináře ke kolektivní smlouvě – celkem tři jednodenní (pro PJ) a tři dvoudenní (pro PJ a SOKV). Poslední seminář k PKS se uskutečnil v úterý 12. 2. 2019 v SOKV v Českých Budějovicích.

„Chtěl bych především poděkovat organizátorům za přípravu školení a vytvořené zázemí. Za sebe mohu říct, že zaměstnavatel měl prezentaci výborně připravenou a směřoval školení zejména k bodům, které jsou nové a měl i detailní řešení, jak se vypořádávat s úskalími kolektivní smlouvy,“ uvedl předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola bezprostředně po skončení posledního semináře.

Radek Nekola ocenil především možnost setkání se zaměstnanci – členy OSŽ. „Předmětem debaty bylo nejen kolektivní vyjednávání a nárůst mezd, ale samozřejmě i věci spojené s odměňováním. Obecně je nespokojenost s úrovní mezd velká, ale snažili jsme se lidem vysvětlit, v jakých ekonomických pozicích se pohybuje společnost a také to, že uzavřenou kolektivní smlouvou kolektivní vyjednávání na téma mzdové odměňování nekončí, je to dlouhodobý proces,“ dodal Radek Nekola. Pro něj byla tato setkání přínosná. „Cením si toho, že jsme měli bezprostřední reakci od těch zaměstnanců, kterých se to týká, a samozřejmě v letošním roce to byli hlavně zaměstnanci opravárenství. Tam to podfinancování skutečně je. Za pravdu nám dávají i personalistky, které samy říkají, že úroveň odměňování u této skupiny zaměstnanců je neadekvátní. Kdokoliv sem přichází se zájmem pracovat, tak záhy odchází z důvodu, že odměna nesplňuje jeho představy.“

Naděje opravárenství na brzkou změnu odměňování paradoxně padly s uzavřenou kolektivní smlouvou. „Nesplněná očekávání jsou hlavně v opravárenství,“ přiznává Radek Nekola a opravářům dává aspoň naději. „Už příští týden zasedneme znovu s nejvyšším vedením společnosti a budeme se snažit najít skutečně systém, který by vyzdvihl práci jednotlivců v opravárenství a adekvátní výše odměny.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor