OBZOR ke stažení

Na závěr jednání Republikové rady (RR) OSŽ, řízení provozu (SŽDC), v Praze 3. března byla naprostou většinou přítomných v jednom z bodů usnesení podpořena již ohlášená kandidatura Martina Malého na předsedu OSŽ. Za účasti místopředsedy OSŽ a předsedy Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého a tajemníků PV Adolfa Hradílka a Petra Štěpánka celé jednání řídil tajemník PV a předseda RR řízení provozu Miloš Paleček. Ve velkém sále žst. Praha hlavní nádraží bylo přítomno přes čtyřicet členů Republikové rady, kromě nich také vedoucí oddělení BOZP OSŽ JUDr. Petr Kožmín a za oddělení ESO Luděk Šebrle.

V zasedací místnosti ZV OSŽ Ostrava se v pondělí 27. února konala porada předsedů klubů důchodců – seniorů OSŽ Moravskoslezského kraje. Této porady, na níž byly na programu aktuální otázky týkající se současného dění na železnici a v OSŽ ve vztahu k seniorům, byl jako host přítomen předseda Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Kurt Mužík a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka. Schůzi svolala a vedla členka RRS OSŽ pro Moravskoslezský kraj Danuše Polášková.

Přesně tak okomentoval svoje poznatky předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík, ale i ostatní členové Rady na jednání RRS OSŽ v Praze 28. února 2017. Členové RRS jsou tak jako její předseda zváni nejen na schůze Klubů seniorů, ale i na konference v ZO OSŽ ve svých regionech a většina z nich také zasedá v Krajských radách seniorů. I na tomto jednání se tedy hovořilo o tom, jak to kde funguje.

Ve čtvrtek 23. února se v kulturním sále pražského Hlavního nádraží uskutečnilo zasedání Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala Ing. Jarmila Šmerhová, výkonná tajemnice ČZS FISAIC. FISAIC (Fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles de cheminots), neboli Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů, si klade za cíl organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje 24 zemí Evropy.

Druhé letošní jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC se konalo v úterý 21. února v Praze. Jak už je téměř pravidlem, byli opět hosty jednání za hospodářské vedení Ing. Pavel Koucký, ředitel O 10 GŘ SŽDC a Ing. Hana Kohoutová. Před nimi jednání PV navštívil první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který seznámil členy s řadou informací. V úvodu své řeči omluvil nemocného předsedu OSŽ Pejšu, jehož nepřítomnost bude zřejmě delší a hned se také omluvil, že se on ani jeho kolegové zřejmě nestihnou účastnit všech konferencí v základních organizacích, protože pozvánek chodí velké množství.

Z růstu ekonomiky přes 2,3 %, což je zásluha většiny odvětví průmyslu včetně exportu, mimořádně těžila i většina dopravních oborů, kromě vodní dopravy. Stejně tak pozitivní byl v uplynulém období i vývoj nezaměstnanosti (nejnižší v rámci EU, nejvíce zaměstnaných v ekonomice po roce 1993) a sociální dialog, to jsou některé z myšlenek z projevu prezidenta Svazu dopravy Jaroslava Hanáka (na snímku) na valné hromadě ve čtvrtek 23. 2. 2017 v pražském hotelu Olympik.

Letos podruhé, ve středu 22. února, se sešli členové ústředí OSŽ ke svému dalšímu pravidelnému zasedání, to se opět neslo ve znamení příprav VII. sjezdu OSŽ. Proto i tentokrát podstatná část jednání (kontrola plnění úkolů i samostatný bod Příprava sjezdu včetně Rozpočtu OSŽ na rok 2017, který z důvodu konání sjezdu počítá s vyššími výdaji) byla věnována jak přípravám sjezdu, tak i přehledu činností předsjezdových komisí, zejména komise organizační a komise pro strukturu.

Po stavební stránce náročně provedená výpravní budova stanice Děčín východ (dolní nádraží), kterou v novorenesančním slohu nechala jako pohraniční stanici vybudovat někdejší Rakouská severozápadní dráha, pochází z roku 1874. Budova již několik desetiletí neslouží provozu a z toho důvodu ani nebyla v loňském roce převedena na SŽDC a zůstala v majetku Českých drah. Ty ji v současné době nabízejí k prodeji za 27 milionů korun.

„Děkuji vám za přípravu a pomoc při organizování školení ke kolektivní smlouvě, která pořádalo ČD Cargo ve spolupráci s OSŽ. Zaměstnavatel tato školení hodnotil velice kladně,“ řekl v úvodu 43. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (které se konalo ve čtvrtek 9. 2. 2017) jeho předseda a moderující Radek Nekola. Tradiční body (jako informace ze zásadních jednání, organizační, různé apod.) tentokrát doplnil nový bod „Příprava Podnikové konference OSŽ“, ta se uskuteční letos v květnu. Jako hosté se části jednání PV OSŽ ČD Cargo zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel odboru lidských zdrojů GŘ ČD), Ing. Zdeněk Štěpánek na snímku (ředitel odboru kolejových vozidel) a Ing. Radovan Maléř (metodik PaM).

Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 8. února, byl rozšířen o uvolněné a částečně uvolněné předsedy ZO OSŽ.
Úvod jednání, po potřebných procedurálních krocích, patřil informacím ze zásadních jednání. Předseda PV Vladislav Vokoun uvedl mimo jiné, že se v současnosti na železnici řeší dopady IV. železničního balíčku, tedy otevírání trhu. Informoval o jednání tzv. malé tripartity (podrobněji v článku z Představenstva OSŽ) a také o svém jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, jehož se jakožto zastupující předseda OSŽ zúčastnil předchozího dne, tj. 7. února.

Jedenáct bodů mělo v úterý 7. 2. 2017 na programu Představenstvo OSŽ, kterého se s výjimkou hospitalizovaného předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši zúčastnili všichni ostatní členové představenstva. „Byli jsme postaveni před neočekávanou situaci (úraz předsedy OSŽ), normálně ale musíme fungovat dál. Podle stanov teď zastupuji předsedu já, komunikujeme spolu (s předsedou Pejšou) a touto cestou vás oficiálně žádám: důležité věci, které patřily do referátu předsedy a které nesnesou odkladu, mi raději dvakrát připomeňte, aby nám něco neuteklo,“ řekl v úvodu 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který jednání představenstva moderoval.

Konečná verze návrhu přidělení počtu míst delegátů, to byl jen jeden z mnoha návrhů, předložených ke schválení členům Podnikového výboru OSŽ SŽDC na prvním letošním jednání v Praze 26. ledna 2017. Z dalších návrhů, formulovaných jako doporučení PV účastníkům Podnikové konference SŽDC (18. května), je návrh na rozšíření počtu členů PV na 29 (rozšířeni o zástupce SŽG, SS a TÚDC a paritně posílení zastoupení ŘP z OŘ s největším počtem členů za ŘP - Praha, Hradec Králové a Brno). Podnikový výbor také doporučil konferenci podpořit kandidaturu současných členů revizní komise OSŽ a přijal návrh tajemníka PV Adolfa Hradílka doporučit konferenci nominaci Mgr. Martina Malého jako kandidáta na předsedu OSŽ (návrh na kandidaturu Martin Malý přijal).

Právě přítomno: 169 hostů a žádný gestor