OBZOR ke stažení

Jednání Ústředí OSŽ mělo tentokrát o něco slavnostnější ráz než jindy. Na dva dny (středa 31. 5. 2017 a čtvrtek 1. 6. 2017) se do hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, rekreačního zařízení v majetku OSŽ, sjeli členové Ústředí OSŽ, aby si mimo jiné prohlédli, co nového tady bylo pro hotelové hosty i turisty v uplynulých měsících připraveno. V rozlehlém (5 ha) Activity parku vyrostlo kupříkladu nové 18jamkové hřiště Adventure golfu, zahrát si zde lze i discgolf, půjčit si můžete koloběžky, v nevyužívaných prostorách bývalé hasičárny roste bowling… „Prohlídka je nachystána, vše si podrobně prohlédnete zítra,“ řekl ve středu večer na úvod zasedání předseda představenstva akciové společnosti OSŽ Slovakia (a výkonný tajemník OSŽ) Martin Vavrečka, který společně s ředitelkou hotelu Emílií Duračinskou jednání v kinosále zahájil.

Jedna z věcí, která je dosud otevřena, zazněla při kontrole plnění úkolů na Republikové radě seniorů (RRS) OSŽ v Praze v pondělí 29. května, na posledním jednání před konáním konference seniorů, která se uskuteční 20. Června v České Třebové. Některé základní organizace, které byly vyzvány, aby nahlásily, kolik seniorů se zúčastní konference, totiž nereagovaly, a tak stále zbývá několik volných míst. Naopak spokojen byl předseda RRS Kurt Mužík s účastí členů rady, ale i s průběhem sjezdu Rady seniorů ČR, který se konal v Praze 12. května.

Ohlédnutí za Podnikovými konferencemi OSŽ: Podnikových konferencí OSŽ se ve třech dnech zúčastnilo v Praze 340 delegátů, zastupujících členy OSŽ ze zaměstnavatelských organizací ČD, ČD Cargo a SŽDC. Delegáti na těchto konferencích zvolili své zástupce na VII. sjezd OSŽ, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Ostravě. Zvolili také nové Podnikové výbory OSŽ včetně jejich vedení a schválili kandidáty a jejich zástupce do Ústředí OSŽ a do Revizní komise OSŽ. Delegáti potvrdili rovněž dosud známé zástupce na předsedu OSŽ (podrobná statistika volebních výsledků konferencí je zveřejněna na webu OSŽ v přehledném Souhrnu). Celkové doplnění delegátů a kandidátů na VII. sjezd OSŽ bude známo po zbývajících dvou konferencích OSŽ: po Konferenci nedrážních ZO OSŽ (13. 6. 2017 v České Třebové) a Konferenci Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6. 2017 v České Třebové).

Byla to dojemná scéna! Strojvedoucí Honza Černý, který před necelými dvěma lety (v červenci 2015) řídil osudové pendolino, které se na přejezdu ve Studénce srazilo s kamionem převážejícím plechy, se po několika měsících rekonvalescence vrátil do depa. Když s pomocí chodítka stanul na točně u elektrické lokomotivy 141.004-2, zazněl mohutný potlesk, až mráz běhal po zádech. Jaký to pokrok oproti loňsku, kdy zkraje minulého roku přišel i o druhou nohu pod kolenem a postavit se bylo pro něj řadu měsíců tabu. „Když si vzpomenu na dobu, jak jsem stál na jedné noze, a jak mi říkali, že musím tak vydržet stát patnáct minut a usmívat se, aby mi mohli udělat i druhou protézu, tak to určitě pokrok je,“ vyprávěl Honza s úsměvem.

Volby řídících jednání, pracovního předsednictva, členů návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, prostě všechny potřebné a nezbytné administrativní úkony, byly na programu hned v úvodu 4. Podnikové konference OSŽ SŽDC, která se konala ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 9.30 h v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na konferenci do Prahy přijelo 141 delegátů (ze 145 pozvaných) s hlasem rozhodujícím z celé České republiky - zástupců infrastruktury a řízení provozu. Ve srovnání s předchozími dvěma konferencemi, které se na stejném místě konaly v úterý 16. května a ve středu 17. května 2017 – tedy s podnikovou konferencí OSŽ při ČD (100 pozvaných delegátů) a podnikovou konferenci OSŽ ČD Cargo (105 pozvaných delegátů) – byl tentokrát sál pražského hlavního nádraží zaplněn téměř až do posledního místa.

AKTUALIZOVÁNO - Deset programových bodů, včetně vystoupení předsedy představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Ivana Bednárika, a personálního ředitele společnosti ČD Cargo, a. s., Ing. Mojmíra Bakaláře, měla na programu IV. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a. s., která v úterý 17. 5. 2017 od 9.30 h probíhala v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil (stejně jako včerejší Podnikovou konferenci OSŽ při ČD) tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. Ten v úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - jmenovitě místopředsedu OZŽ Jána Baláže, Petera Piknu, místopředsedu Podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo ze Slovenska, dále místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Vladislava Vokouna (předseda PV OSŽ při ČD), a také výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, respektive předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú.

Třináct bodů měla na programu V. Podniková konference OSŽ při ČD, a. s., která se v úterý 16. 5. 2017 konala od 9.30 h v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. V úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - místopředsedy OZŽ Bc. Ľudevíta Mikloše a Jána Baláže ze Slovenska, místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Radka Nekolu (předseda PV OSŽ ČD Cargo), výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú. V průběhu jednání dorazil ředitel personálního odboru GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý a v závěru jednání i předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek, M.Sc.

Třetího sjezdu Rady seniorů (RS) ČR, který zahájil předseda RS ČR Zdeněk Pernes, se za účasti 223 delegátů v pražském hotelu Olšanka v pátek 12. května zúčastnila také celá řada předních politiků, kteří vystoupili se svým projevem. Účastníci sjezdu přivítali premiéra ČR Bohuslava Sobotku, předsedu Senátu ČR Milana Štěcha, ministra financí Andreje Babiše, ministra kultury Daniela Hermana, ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, karlovarskou hejtmanku Janu Vildumetzovou, poslance PSP ČR Jaroslava Zavadila a Stanislava Grospiče, generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, předsedu ČMKOS Josefa Středulu a další hosty ze zahraničí. Sjezd jako první pozdravil Bohuslav Sobotka, který hovořil o tom, co dělá vláda pro seniory, jakým způsobem se mají dále zvyšovat důchody; hovořil také o zdravotní péči, kde připomněl, že ČSSD je proti placení poplatků v nemocnici a také se zmínil o návrhu na poskytnutí dlouhodobého ošetřování člena rodiny, které by bylo hrazeno po dobu až tří měsíců.

Na železniční trati v úseku Karlštejn – Beroun je od minulého týdne omezen provoz vlaků na lince S7 Praha – Beroun, výluka potrvá až do 5. července. Většina osobních vlaků v úseku Karlštejn – Beroun je nahrazena autobusy, ale není to jediná výluka na trati mezi Berounem a Prahou.

Poslední zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., ve starém složení proběhlo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 10. května za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba. V úvodu informoval předseda PV Vladislav Vokoun mimo jiné o jednání Dozorčí rady Českých drah, která se konala dne 27. 4., kde byly konstatovány příznivé výsledky hospodaření za celou skupinu Českých drah. Dále předseda PV referoval mimo jiné o tom, že OSŽ chce se souhlasem ostatních odborových centrál vyvolat jednání o jízdních výhodách, přičemž hodlá předložit vlastní návrh koncepčního řešení. Dále se Vladislav Vokoun zmínil o probíhající diskusi vedení Českých drah o budoucím sídle společnosti. Uvedl, že OSŽ nemá námitky k tomu, aby České dráhy postavily své vlastní sídlo, ve kterém najdou místo také dceřiné společnosti. České dráhy jsou v současné době v nájmu v budově ministerstva dopravy.

Deset bodů mělo na programu zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 9. 5. 2017 od 9.30 h v zasedací místnosti OSŽ (Dům Bohemika) a které řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Úvod tradičně patřil kontrole plnění úkolů (mimo jiné byla řeč o aktivitách FISAIC, o reciproční účasti německé delegace na semináři na Prudké, konkrétně skupiny kreativní ruční práce, o zastoupení OSŽ na mezinárodní výstavě modelové železnice FISAIC v Maďarsku, i o návrhu na změnu rozpočtu, který byl poté projednán a odsouhlasen v bodě věnovaném organizačním záležitostem) včetně požadavku Ústředí OSŽ, kterým Představenstvu OSŽ na základě sdělení místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého (snížení příspěvku na činnost OSŽ ze strany zaměstnavatele SŽDC) uložilo zapracovat tuto změnu do rozpočtu OSŽ-ústředí a předložit jej ke schválení P-OSŽ a Ú-OSŽ na květnovém zasedání (bylo vzato bez výhrad na vědomí).

AKTUALIZOVÁNO - DOPLNĚNA FOTOGALERIE Nové přímé spojení Prahy s Novým Údolím nabízejí od 5. května České dráhy. Národní dopravce se tak vrací ke spojům, které měl v nabídce do roku 2010. Expresní vlak Ex 531/Rx 631 Josef/František Seidel zajistí spojení do turisticky atraktivní části Šumavy a na navazující autobusové spojení do Pasova, České dráhy to oficiálně oznámily v pátek 5. 5. 2017 na tiskové konferenci ve vlaku Ex 531. Zastávka v Novém Údolí, která leží bezprostředně u státní hranice s Německem poblíž Haidmühle, se tak od května stala místem přímého železničního/autobusového spojení mezi Prahou a Pasovem. Na expresy Českých drah budou navíc navazovat i linky ČD Šumava Bus, cestující si tak mohou naplánovat cestu z Prahy až do barokních Holašovic, zapsaných na seznamu UNESCO, nebo na Kleť.

Právě přítomno: 366 hostů a žádný gestor