OBZOR ke stažení

Hudební trio z olomoucké Moravské filharmonie (na snímku) zahájilo slavnostní otevření zrekonstruované čekárny ČD Lounge v Olomouci. Slavnosti se na olomouckém hlavním nádraží ve čtvrtek 26. října zúčastnili zástupci Českých drah, SŽDC, Olomouckého kraje a další hosté. Olomoucká ČD Lounge byla „zasvěcena“ průkopníkovi stavby železnic Aloisi Negrellimu, který se zasloužil o propojení Olomouce s Vídní a později i s Prahou, čímž bylo toto tehdy královské město zapojeno do vznikající evropské železniční sítě.

Příprava VII. sjezdu OSŽ byla nosným tématem programu posledního zasedání Ústředí OSŽ před sjezdem, které se konalo ve středu 25. 10. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které řídil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný (na snímku). V rámci tohoto bodu Ústředí OSŽ mimo jiné projednávalo předsedou OSŽ předložené materiály na VII. sjezd OSŽ: Jednací řád (připomínky byly zapracovány a návrh Jednacího řádu schválen; bude předložen VII. sjezdu OSŽ ke schválení), Program jednání VII. sjezdu OSŽ (předseda OSŽ Bc. Pejša na jednání Ústředí OSŽ předložil jedinou změnu programu; před volbou předsedy OSŽ bude předřazen bod vystoupení kandidátů na předsedu OSŽ - desetiminutové vystoupení kandidátů, každý kandidát na předsedu přednese svůj program, který se pak stane oficiálním dokumentem).

Pondělního (23. 10. 2017) jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze se účastnilo i několik delegátů sjezdu OSŽ, který se bude zanedlouho konat v Ostravě. „Republiková rada seniorů má zájem, aby sjezd proběhl důstojně a dnes máte možnost se zeptat na všechno, co vás zajímá, říci, co vás případně trápí a co by bylo potřeba zlepšit,“ řekl na úvod jednání předseda RRS Kurt Mužík, který kromě delegátů, kteří se dostavili, přivítal i předsedu OSŽ Bc Jaroslava Pejšu. Ten se také účastnil celého jednání a kromě mnoha informací, které poskytl, odpovídal na řadu dotazů.

Kontrolou plnění úkolů (týkajících se například letní rekreace v apartmánovém domě Orion v Řecku, jíž se v roce 2017 zúčastnilo 609 klientů: „Letošní sezona byla úspěšná, uskutečnily se i dva mimosezónní termíny pro seniory, které byly hodnoceny velmi kladně, ale sezona ještě není ukončena; zpráva bude písemně předložena 7. 11.,“ sdělil vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík) začalo netradičně ve středu 18. 10. 2017 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, za řízení místopředsedy OSŽ Miroslava Novotného (na snímku), jednání Představenstva OSŽ.

Od pondělí 16. října slouží cestujícím na trati Ostrava-Svinov – Český Těšín nová zastávka Havířov střed. Zastávka je umístěna přímo u silničního mostu v blízkosti nemocnice s poliklinikou, nákupních středisek a několika středních škol. Nejrychleji novou zastávku „objevili“ právě studenti, jimž se zkrátila a zrychlila cesta do škol. Podle předpokladů využije novou zastávku až 600 cestujících denně. Cestujícím slouží dvě nová nástupiště ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice a před nepřízní počasí je chrání nové přístřešky s lavičkami. Stavbu realizovala společnost Hroší stavby Morava.

Netradičně v bistrovoze Bam (majetek DHV Lužná u Rakovníka, pronajatý Plzeňské dráze), přímo v areálu SOKV Ústí nad Labem, v prostorách, kde dnes budou probíhat oslavy 10 let existence společnosti ČD Cargo, jednal ve čtvrtek 5. 10. 2017 odpoledne (bistrovůz byl během jednání obestaven exponáty) Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo. „Společnost (ČD Cargo) se má čím pochlubit, i nákladní doprava se může v dnešní době veřejnosti prezentovat. A nakonec máme to štěstí, že mezi návštěvníky tady budeme moci přivítat ministra dopravy včetně jeho dvou náměstků, a také zástupce matky, včetně předsedy představenstva ČD Pavla Krtka,“ řekl na úvod předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Sami vidíte, že se zde jako společnost budeme prezentovat i novými moderními lokomotivami, což je nutné jak po stránce technické, tak i technologické, protože bez techniky nebudou ani Česká republika, ani Evropská unie schopny přesunout náklady ze silnice na železnici,“ dodal.

Výstavou historických železničních kolejových vozidel a současných železničních kolejových vozidel ČD Cargo si dnes (6. října 2017 od 9 do 17 hodin) společnost ČD Cargo v areálu SOKV Ústí nad Labem připomíná deset let existence. Bohatý doprovodný program zahrnuje mimo jiné ukázku techniky hasičů SŽDC, k vidění budou i historické automobily, zájemci se mohou svézt na historických drezínách. Z Prahy v 9.40 h vyjede protokolární vlak tažený Vectronem (383.004), na výstavě pak bude k vidění i nejnovější, již šestý nejnovější Vectron (383.006-4) společnosti ČD Cargo.

Stalo se tak na jednání 27. září v Praze. Členové podnikového výboru (PV) měli samozřejmě možnost vyjádřit se ke složení sedmičlenného týmu, který vyjednával o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2017, a případně navrhnout změny v jeho složení. K tomu ale nedošlo a tak zůstává původní sestava vyjednavačů. Tým doplňují ještě tři poradci, kteří se podle potřeby vyjednávání zúčastní. Zaměstnavatel už také předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele SŽDC návrh PKS pro rok 2018. Týdenní kolektivní vyjednávání začne 16. října v Berouně a zúčastní se jej zástupci všech devíti odborových centrál působících u SŽDC.

Během uzávěrky tohoto čísla pokračovalo stěhování redakce do nových prostor. Najdete nás v prvním patře nové provozní budovy na hlavním nádraží v Praze, u mostů přes Seifertovu ulici. Touto jedinou větou pod otevírací fotografií na první straně čísla 16 s datem vydání 22. 4. 2003 jsme před více než 14 lety světu a svým čtenářům oznamovali, že jsme se přestěhovali ze starého neútulného objektu (původních šaten) v ulici Seifertova do nových prostor – v podstatě přes dvůr do prvního patra nové provozní budovy. Přesun znamenal výrazný posun, namísto kanceláře s okny do rušné a prašné Seifertovy ulice jsme měli okna s parádním výhledem do kolejiště hlavního nádraží. Tou dobou se budovalo nové přemostění Seifertovy ulice, bouraly se staré objekty podél nádraží včetně oblíbené restaurace Ve zdi, chystalo se Nové spojení.

Letošní 121. ročník silničního běhu z Běchovic do Prahy proběhl v neděli 24. září 2017 sice za chladného a podmračeného počasí, účast však byla tradičně vysoká – kolem tří tisíc závodníků a závodnic všech věkových kategorií. Ve startovním poli se určitě neztratili železničáři, neboť součástí tohoto běhu bylo Mistrovství České republiky železničářů v silničním běhu s mezinárodní účastí. Toto mistrovství bylo uspořádáno pod záštitou OSŽ, ČD, SŽDC a ČD Cargo, a kromě českých běžců a běžkyň se ho zúčastnili také železničáři z Belgie, Polska, Rakouska, Německa, Dánska, Velké Británie, Švýcarska a Slovenska. Celkem tedy devět zemí, což je rekordní počet v dosavadních ročnících Mistrovství železničářů v silničním běhu, který organizačně zajišťuje Mezinárodní oddělení OSŽ v čele s jeho vedoucím Ondřejem Šmehlíkem.

Zhodnocení průběhu sportovních her seniorů, které proběhly ve dnech 29. -31. srpna v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 19. září. Několik členů rady zaslalo písemně předsedovi RRS Kurtu Mužíkovi i své návrhy, připomínky a vlastní hodnocení her. Za účasti vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka se pak diskutovalo o jejich průběhu. Bylo konstatováno, že řada účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře a shodli se na tom, že areál hotelu Skalka je pro tyto hry ideální. Proto by měly hry v příštím roce na stejném místě pokračovat. Je třeba nalézt vhodný termín a počítat i s „mokrou“ variantou v případě nepřízně počasí. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ, ze Slovenska.

Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

Právě přítomno: 372 hostů a žádný gestor