OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ jednalo v úterý 9. 10. 2018 na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích, výjezdní zasedání v areálu Výzkumného ústavu železničního moderoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Představenstvo OSŽ v úvodu jednání (v předřazeném bodu) vyslechlo informaci smluvní advokátky OSŽ JUDr. Jarmily Pospíšilové k vývoji a aktuálnímu stavu poskytnuté právní pomoci u členky OSŽ, průvodčí Jany Stejskalové (kauza tragické události z července 2016 - vypadnutí dítěte z vlaku).

V kolejišti Odstavného nádraží jih (ONJ) Praha se ozývá ohlušující výbuch. Pak je chvíli ticho a nato se ozývá hlasitý nářek, sténání a volání o pomoc. Bezprostředně poté se rozezvučí telefon na stole operátorky Integrovaného záchranného systému (IZS) v Praze. „Na odstavném nádraží v Praze došlo k výbuchu propanbutanové láhve v jídelním voze, jsou zde zranění, možná i mrtví, vůz je v plamenech,“ volá vzrušený hlas z místa nehody na telefonní číslo 112. Operátorka si ověřuje číslo volajícího a vysílá na místo události všechny složky IZS – hasiče, policisty a zdravotníky. Jen pár minut poté se k místu neštěstí blíží vozy Hasičské záchranné služby (HZS) SŽDC, policejní vozy i vozy záchranářů. Takto vypadal začátek taktického cvičení „Vlak 2018“, organizovaný HZS SŽDC ve středu 3. října 2018 na ONJ Praha.

Podobně jako v jiných lokalitách, i v Olomouci proběhla ve čtvrtek 4. října kampaň ETF za zachování vlakového personálu, nazvaná Stop sociálnímu dumpingu. Členové OSŽ z řad vlakových čet a osobních pokladních (neboť i ty jsou dnes ohroženy redukcemi početních stavů) na olomouckém hlavním nádraží rozdávali cestujícím brožurky s kresbami Petra Urbana, které humornou formou upozorňovaly na nebezpečí, hrozící při uvažovaném snižování počtu členů vlakových čet. Dle okamžitých reakcí oslovených cestujících je zřejmé, že tyto úvahy vedení ČD nepodporují a nedokážou si představit, že by měl být tímto způsobem ve svém důsledku snížen jejich komfort při cestování vlaky Českých drah.

Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation - ETF) vyhlásila na 4. října 2018 akční den na podporu doprovodného vlakového personálu. Evropští železniční odboráři chtějí touto akcí jednak podpořit kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě 2.0.“, ale především upozornit na nebezpečnou tendenci rušení železničního personálu.

Ing. Pavel Koucký spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou byli opět 27. září hosty na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze. Ing. Koucký informoval PV o projednání procesu připravovaných organizačních změn na společném jednání odborových centrál 24. září. Ty mají nastat ve dvou fázích na dvou úsecích. První z nich je proces vedoucí k organizační změně na úseku centralizace finančních účtáren. Tento krok byl zahájen 1. 4. a k dokončení by mělo dojít v rámci transformace ekonomických úseků převodem finanční účtárny organizačních jednotek na Centrum sdílených služeb na pracoviště Pardubice a Olomouc. Probíhá současně zmapování dopadu realizace všech organizačních změn, které jsou z větší části k datu 1. 1. 2019. Správa majetku je pak řešena ve třech etapách.

Třítisícový dav závodníků vyrazil v neděli krátce před polednem na trať Běchovice – Praha. 122. ročníku tohoto silničního závodu na 10 km se letos zúčastnilo také více než 150 železničářů z evropských zemí v rámci mezinárodního Mistrovství republiky železničářů v silničním běhu. Mistrovství uspořádalo OSŽ ve spolupráci s Českými drahami, ČD Cargo a SŽDC, organizačně závod zajistila regionální sportovní komise OSŽ Praha.

Železnice táhne, zvláště ta v režii národního dopravce! Takový vzkaz vyslali organizátorům návštěvníci Národního dne železnice v Českých Budějovicích. Pokud zájem o jízdu osobními vlaky Českých drah, respektive obchodních partnerů o služby jejich dceřiné společnosti ČD Cargo bude aspoň takový, jako o Národním dnu železnice v Českých Budějovicích, nemusí se národní dopravce obávat budoucnosti. V areálu SOKV v Českých Budějovicích bylo v sobotu 22. 9. 2018 velmi těsno, davy lidí se jako živý had po celý den proplétaly mezi jednotlivými expozicemi a exponáty. Fronty se stály nejen na občerstvení, ale i na prohlídku stanoviště „Zamračené“. Fronta se stála i na jízdu vlakem z nádraží do depa.

Třicítka předsedů ZO OSŽ DKV z celé republiky se sešla na jednání s vedením podniku, zastoupeným novými řediteli center údržby a provozu z celé republiky, včetně zástupců GŘ (O12, O 18 a O 20). V úvodu jednání poděkoval ředitel O 20 na GŘ ČD Pavel Rešl všem pracovníkům údržby za práci, kterou odvedli v letošním mimořádně horkém létě, především na údržbě klimatizací u osobních vozů. Jednání pak pokračovalo výměnou názorů na nové organizační uspořádání podniku od 1. 7. 2018 a dalšími otázkami, které zajímají provozní pracovníky někdejších DKV. Setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení ZO OSŽ DKV Přerov v Čekyni ve čtvrtek 20. září.

V rámci jednání celostátního výboru předsedů DKV proběhla ve čtvrtek 20. září exkurze v dílnách DPOV v Přerově. Přítomní předsedové jednotlivých ZO OSŽ se zde mohli seznámit s provozem v tomto podniku, kde probíhají vyvazovací a jiné velké opravy lokomotiv a elektrických i motorových jednotek prakticky z celé republiky. V DPOV Přerov se zabývají opravami především pro dopravce České dráhy, a. s., ČD Cargo, jakož i pro externí dopravce, především pro polský trh.

Od úterý 18. 9. do pátku 21. 9. 2018 se na berlínském výstavišti Messe Berlin koná mezinárodní veletrh dopravních technologií - InnoTrans 2018, představí se na něm více než 150 kolejových vozidel a prezentovat se zde bude více než tři tisíce vystavovatelů z 61 zemí světa. V rámci letošního 12. Mezinárodního veletrhu dopravních technologií, který se v Berlíně koná vždy jednou za dva roky, bude představeno více než 400 inovací. Již více než dvacet let si vždy na podzim dávají v Berlíně dostaveníčko přední světoví výrobci, aby zde veřejnosti představili novinky z oboru kolejových vozidel a železničního průmyslu. To se pochopitelně odráží jak v rostoucím zájmu veřejnosti, tak i ve stále se zvyšujícím zájmu o výstavní plochu. Výstavní areál už dávno nestačí.

Mraky se rozplynuly a nad Českou Třebovou vysvitlo sluníčko. Zatímco ještě v době příjezdu historického parního vlaku z Brna, vedeného rakouskou lokomotivou 310.23, bylo pošmourno a vlezlo, odpoledne si už slunce posvítilo na regionální den s plnou parádou. Regionální Den železnice, který v sobotu 15. 9. 2018 probíhal v Depu kolejových vozidel Česká Třebová a který připravily České dráhy společně s dalšími partnery, především Spolkem železničním, přilákal více než dva tisíce návštěvníků.

Zprávu vyslechli členové Ústředí OSŽ 12. září na svém jednání a následně, den poté, i na jednání Republikové rady seniorů (RRS) v Praze. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) poděkoval členům rady seniorů za účast na těchto hrách a za reprezentaci jejich družstev. Vyhodnocení průběhu sportovních her v Rajeckých Teplicích bylo také jedním z bodů jednání. V pořadí druhé Hry byly opět úspěšné, u všech startujících a podle příznivých ohlasů by měly pokračovat. Pokud by to tak bylo, pak se RRS shodla na tom, že je třeba zajistit bezpečnost zejména malých dětí, které tady mají do parku volný přístup a vymezit prostor, kam by se neměly dostat. To se týká takových disciplín jako závod na koloběžkách, nebo i ruského kulečníku.

Právě přítomno: 301 hostů a žádný gestor