OBZOR ke stažení

Pondělního jednání (28. 5. 2018) Republikové rady seniorů (RRS) v Praze se zúčastnili všichni její členové, předseda RRS Kurt Mužík opět přivítal předsedu OSŽ, Mgr. Martina Malého. Ten vysvětlil členům vše kolem prolongace jízdních výhod a také odpověděl na dotazy, proč je nutná úhrada daně u důchodců, bývalých zaměstnanců SŽDC. A také vysvětlil, co jsou vlaky vedené v závazku veřejné služby. Připustil, že jistou komplikaci pro důchodce může představovat nutnost navštívit personální pracoviště své organizační jednotky. Kurt Mužík poznamenal, že se k němu dostala řada drobných stížností na průběh prolongace jízdních výhod, zejména k tzv. komerčním vlakům a jejich aplikaci v IN kartě.

Protože zástupci zaměstnavatele se na poslední chvíli z jednání PV OSŽ SŽDC 24. května v Praze omluvili, byl časový prostor probrat poslední události a věnovat se obsahu jednání Republikové rady řízení provozu ze 14. května, výjezdního jednání Výboru při OŘ Plzeň, které proběhlo ve Vyšším Brodě a jednání Ústředí OSŽ a Představenstva OSŽ 23. 5. v Praze. Úvod jednání, které zahájil a řídil místopředseda OSŽ a předseda PV SŽDC Petr Štěpánek a na jehož začátku přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, jako vždy patřil kontrole plnění úkolů z minulých jednání. K těm dlouhodobě sledovaným věcem patří sledování vývoje v Hasičské záchranné službě a informování o tom, jak se zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců. Tady se podle člena PV Marcela Bortla již konkrétně řeší investice a nákup nové techniky pro jednotky HZS.

Prázdninové dobrodružství připomínala ve čtvrtek 24. 5. 2018 jízda vlakem Os 3806 Donau Moldau z Lince (pravidelný odjezd 17.35 h) do Českých Budějovic (pravidelný příjezd 19.58 h). Pro těch několik málo cestujících, kteří jeli z Lince až do Českých Budějovic (a někteří ještě dál), to byla doslova adrenalinová jízda. Na své si pochopitelně přišli i cestující z jiných vlaků (například R 660 z Brna, který do Českých Budějovic přijel s dvouhodinovým zpožděním).

Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 23. května v Praze, v sídle OSŽ, řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ústředí se po kontrole plnění úkolů seznámilo s informacemi ze zásadních jednání, které přednesli předseda OSŽ, zástupci jednotlivých podnikových výborů a nedrážního republikového výboru (blíže v informacích ze zasedání Představenstva OSŽ Představenstvo OSŽ: Aktuálním problémem stále zůstává potřeba zapojovat mladé pracovníky do odborů).

V pondělí 21. května, za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna (na snímku), zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, Představenstvo OSŽ. V úvodu, v rámci podrobné kontroly plnění úkolů, byla vyslovena pochvala všem, kdo se podíleli na organizaci setkání zástupců deseti evropských odborových centrál, které se uskutečnilo ve dnech 24. – 27. dubna v České republice a které bylo zahraničními účastníky hodnoceno velmi kladně.

V úvodním slovu na jednání Republikové rady řízení provozu (RRŘP) SŽDC v Praze 14. května to řekl generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA (na snímku vlevo), který spolu s náměstkem GŘ SŽDC pro řízení provozu Ing. Josefem Hendrychem a personálním ředitelem GŘ Ing. Pavlem Kouckým, jednání navštívili. Dalšími hosty jednání byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV SŽDC Petr Štěpánek, tajemníci PV SŽDC Miroslav Maincl a Dušan Richter. Celé jednání RRŘP pak řídil její předseda, tajemník PV SŽDC Miloš Paleček.

Oprava odbavovací haly v železniční stanici Veselí nad Moravou se neúměrně protahuje. Práce na rekonstrukci haly byly zahájeny v září minulého roku, termín jejího dokončení byl stanoven na prosinec téhož roku. Nicméně v listopadu se práce zastavily a od té doby se nic neděje. Cestující jsou tak odkázáni na náhradní prodej jízdenek z okének, vedoucích na přístupové schodiště do stanice a na náhradní stísněné prostory čekárny. Doslova martýrium si v té souvislosti zažívají zdejší osobní pokladní, které pracují v průvanu, prachu a nepohodlí. Však si také v té souvislosti u pokladních vyžádaly svoji daň i nemoci.

Téměř v kompletním složení se v úterý 15. 5. 2018 sešel netradičně v Mladé Boleslavi-Debři Výbor OSŽ při OŘ Praha v čele s jeho předsedou Liborem Šimůnkem (na snímku). Také zastoupení hostů bylo reprezentativní: za vedení OSŽ dorazili tajemníci (PV OSŽ SŽDC) Dušan Richter a Miroslav Maincl; za zaměstnavatele (OŘ Praha) Simona Svobodová (vedoucí oddělení OJ), Soňa Kühnelová (specialista OŘ Praha), Bc. Tomáš Knopf (vedoucí odboru OŘ Praha), Ing. Juraj Gánovský (náměstek OŘ Praha) a Ing. Vladimír Filip, ředitel OŘ Praha.

V reprezentačních prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) ČR uspořádaly Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), Asociace českého železničního průmyslu (ACRI) a Podvýbor pro dopravu Hospodářského výboru Sněmovny pod záštitou děkana DFJP Libora Švadlenky a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka ve čtvrtek 10. května 2018 již 24. ročník odborného kolokvia ŽELAKTUEL 2018, tentokrát na téma „Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě“.

Poklepem na kolejnici byla ve čtvrtek 3. května 2018 slavnostně zahájena modernizace železniční stanice Cheb, která je nejvýznamnějším železničním uzlem v celém Karlovarském kraji. Investorem stavby s předpokládanými celkovými náklady přesahujícími půl miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), její realizaci provede společnost STRABAG Rail. Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, díky kterým se dostanou bezbariérově na všechna tři nástupiště (nástupní hrana v normové výšce 550 mm nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků). Navíc všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také zastřešení nástupišť a stávající podchod.

Malinké, leč útulné prostory Galerie Holandský dům v Berouně hostí od 30. dubna do 25. května 2018 výstavu fotografií členů skupiny Foto a veršů členů skupiny Literáti Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) PhotoLitera 2017 (od roku 2015 funguje FISAIC „pod křídly“ OSŽ, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun je prezidentem ČZS FISAIC). „Myslím si, že je strašně hezké spojení veršů a fotografií, že to k sobě prostě patří. A také jsem moc ráda, že tento projekt doputoval do Berouna,“ uvedla v pondělí 30. dubna na slavnostní vernisáži Mgr. Alena Šustrová, vedoucí Městského kulturního centra v Berouně.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ na svém pravidelném jednání, které se konalo 24. dubna v Praze, měla na programu kromě organizačních záležitostí také seznámení se současnou situací na železnici, jízdní výhody seniorů, sportovní hry seniorů a projednání činnosti RRS pro rok 2018. Zasedání rady řídil její předseda Kurt Mužík (na snímku vlevo), za předsednickým stolem zasedli také místopředsedové Karel Hybš a Alois Malý. Jako host se jednání zúčastnil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku vpravo). Přítomno bylo všech čtrnáct členů Rady.

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor