OBZOR ke stažení

Prázdninové dobrodružství připomínala ve čtvrtek 24. 5. 2018 jízda vlakem Os 3806 Donau Moldau z Lince (pravidelný odjezd 17.35 h) do Českých Budějovic (pravidelný příjezd 19.58 h). Pro těch několik málo cestujících, kteří jeli z Lince až do Českých Budějovic (a někteří ještě dál), to byla doslova adrenalinová jízda. Na své si pochopitelně přišli i cestující z jiných vlaků (například R 660 z Brna, který do Českých Budějovic přijel s dvouhodinovým zpožděním).

Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 23. května v Praze, v sídle OSŽ, řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ústředí se po kontrole plnění úkolů seznámilo s informacemi ze zásadních jednání, které přednesli předseda OSŽ, zástupci jednotlivých podnikových výborů a nedrážního republikového výboru (blíže v informacích ze zasedání Představenstva OSŽ Představenstvo OSŽ: Aktuálním problémem stále zůstává potřeba zapojovat mladé pracovníky do odborů).

V pondělí 21. května, za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna (na snímku), zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, Představenstvo OSŽ. V úvodu, v rámci podrobné kontroly plnění úkolů, byla vyslovena pochvala všem, kdo se podíleli na organizaci setkání zástupců deseti evropských odborových centrál, které se uskutečnilo ve dnech 24. – 27. dubna v České republice a které bylo zahraničními účastníky hodnoceno velmi kladně.

V úvodním slovu na jednání Republikové rady řízení provozu (RRŘP) SŽDC v Praze 14. května to řekl generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA (na snímku vlevo), který spolu s náměstkem GŘ SŽDC pro řízení provozu Ing. Josefem Hendrychem a personálním ředitelem GŘ Ing. Pavlem Kouckým, jednání navštívili. Dalšími hosty jednání byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV SŽDC Petr Štěpánek, tajemníci PV SŽDC Miroslav Maincl a Dušan Richter. Celé jednání RRŘP pak řídil její předseda, tajemník PV SŽDC Miloš Paleček.

Oprava odbavovací haly v železniční stanici Veselí nad Moravou se neúměrně protahuje. Práce na rekonstrukci haly byly zahájeny v září minulého roku, termín jejího dokončení byl stanoven na prosinec téhož roku. Nicméně v listopadu se práce zastavily a od té doby se nic neděje. Cestující jsou tak odkázáni na náhradní prodej jízdenek z okének, vedoucích na přístupové schodiště do stanice a na náhradní stísněné prostory čekárny. Doslova martýrium si v té souvislosti zažívají zdejší osobní pokladní, které pracují v průvanu, prachu a nepohodlí. Však si také v té souvislosti u pokladních vyžádaly svoji daň i nemoci.

Téměř v kompletním složení se v úterý 15. 5. 2018 sešel netradičně v Mladé Boleslavi-Debři Výbor OSŽ při OŘ Praha v čele s jeho předsedou Liborem Šimůnkem (na snímku). Také zastoupení hostů bylo reprezentativní: za vedení OSŽ dorazili tajemníci (PV OSŽ SŽDC) Dušan Richter a Miroslav Maincl; za zaměstnavatele (OŘ Praha) Simona Svobodová (vedoucí oddělení OJ), Soňa Kühnelová (specialista OŘ Praha), Bc. Tomáš Knopf (vedoucí odboru OŘ Praha), Ing. Juraj Gánovský (náměstek OŘ Praha) a Ing. Vladimír Filip, ředitel OŘ Praha.

V reprezentačních prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) ČR uspořádaly Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), Asociace českého železničního průmyslu (ACRI) a Podvýbor pro dopravu Hospodářského výboru Sněmovny pod záštitou děkana DFJP Libora Švadlenky a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka ve čtvrtek 10. května 2018 již 24. ročník odborného kolokvia ŽELAKTUEL 2018, tentokrát na téma „Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě“.

Poklepem na kolejnici byla ve čtvrtek 3. května 2018 slavnostně zahájena modernizace železniční stanice Cheb, která je nejvýznamnějším železničním uzlem v celém Karlovarském kraji. Investorem stavby s předpokládanými celkovými náklady přesahujícími půl miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), její realizaci provede společnost STRABAG Rail. Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, díky kterým se dostanou bezbariérově na všechna tři nástupiště (nástupní hrana v normové výšce 550 mm nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků). Navíc všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také zastřešení nástupišť a stávající podchod.

Malinké, leč útulné prostory Galerie Holandský dům v Berouně hostí od 30. dubna do 25. května 2018 výstavu fotografií členů skupiny Foto a veršů členů skupiny Literáti Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) PhotoLitera 2017 (od roku 2015 funguje FISAIC „pod křídly“ OSŽ, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun je prezidentem ČZS FISAIC). „Myslím si, že je strašně hezké spojení veršů a fotografií, že to k sobě prostě patří. A také jsem moc ráda, že tento projekt doputoval do Berouna,“ uvedla v pondělí 30. dubna na slavnostní vernisáži Mgr. Alena Šustrová, vedoucí Městského kulturního centra v Berouně.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ na svém pravidelném jednání, které se konalo 24. dubna v Praze, měla na programu kromě organizačních záležitostí také seznámení se současnou situací na železnici, jízdní výhody seniorů, sportovní hry seniorů a projednání činnosti RRS pro rok 2018. Zasedání rady řídil její předseda Kurt Mužík (na snímku vlevo), za předsednickým stolem zasedli také místopředsedové Karel Hybš a Alois Malý. Jako host se jednání zúčastnil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku vpravo). Přítomno bylo všech čtrnáct členů Rady.

Delegace deseti odborových centrál z deseti zemí (Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Polsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, Gruzie, Ukrajina) navštívily na pozvání Představenstva OSŽ ve dnech 24. až 27. dubna 2018 Českou republiku. Setkání zástupců železničních odborových svazů se koná po VII. sjezdu OSŽ, který pozměnil složení Představenstva OSŽ. „Sjezd, který se konal v listopadu loňského roku, byl ryze pracovní záležitostí bez účasti zahraničních hostů, proto jsme se rozhodli pozvat zástupce železničních odborových centrál střední a východní Evropy na společenské setkání, které bude věnováno výhradně našim zahraničním hostům,“ uvedl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s tím, že setkání je o to významnější, že se koná v roce, kdy slavíme 100 let od založení Československých státních drah a kdy si i připomínáme 25 let od podpisu Stálé konference železničních odborových svazů zemí střední a východní Evropy.

Tradiční body v netradičním termínu, takto stručně by se dalo popsat jednání Ústředí OSŽ, které se konalo s tradičním programem, ale netradičně v pondělí 23. 4. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Informace ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ Radek Nekola informováním o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné o rozšíření představenstva o pozici výkonného ředitele („Odboráři si od toho slibují lepší komunikaci mezi obchodem a provozem,“ řekl), či o navýšení počtu členů Dozorčí rady společnosti ČD Cargo ze šesti na devět, kde budou mít zaměstnanci nově tři zástupce („Jedná se o důležité pozice v rámci OSŽ, zástupci odborových centrál cítí hendikep, že nemají své zástupce, o to těžší to bude v rámci obhajoby,“ uvedl).

Právě přítomno: 372 hostů a žádný gestor