OBZOR ke stažení

V úterý 6. 3. 2018 zasedalo v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Standardní program s nezvykle obsáhlou kontrolou plnění úkolů, asi tak by se dal ve stručnosti popsat průběh jednání, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). V rámci již zmíněné kontroly plnění úkolů například vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř (v bodu Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění) uvedl, že jeho oddělení již má první pozitivní ohlasy na nově uzavřenou dohodu. „První zkušenosti nás naplňují optimismem, zdá se, že mezi členskou základnou o to bude zájem. Nicméně pokud byste narazili na nějaké problémy, klidně se na nás obracejte, jsme schopni zprostředkovat osobní jednání s pojišťovnou,“ zdůraznil.

V Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, se ve čtvrtek 22. února uskutečnilo jednání členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová, která v úvodu přivítala hosty: Vladislava Vokouna, I. místopředsedu OSŽ a prezidenta ČZS FISAIC, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ, a Bc. Kateřinu Vokounovou, která tvoří webové stránky FISAIC. Jednání se zúčastnilo několik desítek členů Českého zemského svazu FISAIC.

V areálu provozního střediska oprav v dílnách pro opravu vozidel (DPOV) Nymburk, které organizačně spadají pod České dráhy, DPOV, a. s., Přerov, bylo v pátek 23. února slavnostně otevřeno pracoviště rekonstruované kovárny. Sloužit bude učňům nymburské odborné školy a odborného učiliště k výcviku na profese, které budou moci později využít při práci na železnici. Jak připomněl garant tohoto projektu ze strany DPOV, a. s., Ing. Ctirad Pinkas, Ph.D., nedostatek elektromechaniků, elektrikářů, zámečníků, obráběčů kovů a dalších profesí v dílnách DPOV trvá již několik let. Podnik se proto snaží i touto cestu o nápravu k lepšímu stavu. Slavnostního otevření kovárny a přestřižení pásky se zúčastnili (na snímku zleva) ředitel SOŠ s SOU Nymburk Ing. Jiří Hubálek, předseda představenstva DPOV, a. s., Ing. Roman Kott, člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Miroslav Kupec a starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

Zefektivnit systém řízení odboru kolejových vozidel, to je hlavní cíl „Změny organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku“, kterou před členy Výboru OSŽ DKV přišel ve čtvrtek 22. 2. 2018 (spolu s nově ustaveným ředitelem odboru údržby a opravárenství Ing. Pavlem Rešlem) obhajovat Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek. Doteď (tedy do konce ledna) řídili provoz a údržbu vrchní přednostové DKV, nově (od 1. února 2018) se tyto dvě činnosti oddělily a začaly podléhat nově zřízeným odborům na generálním ředitelství – odboru provozu (který vede Ing. Tomáš Mohr) a odboru údržby a opravárenství (Ing. Pavel Rešl).

To byla jedna z mnoha informací, které vyslechli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC z úst předsedy PV Petra Štěpánka. Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC 20. února v Praze bylo více prostoru pro diskusi, vzhledem k tomu, že se zástupci hospodářského vedení SŽDC z tohoto jednání omluvili. O výše zmíněném převodu regionálních jednotek SON rozhodla Správní rada SŽDC na svém jednání 9. února a následně byla tato věc předložena na jednání odborových centrál 13. února. K 31. březnu dojde ke zrušení šesti organizačních jednotek SON (Správy osobních nádraží) a spolu se zaměstnanci budou přiřazeny k sedmi oblastním ředitelstvím SŽDC jako nový úsek správy majetku.

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo (ve středu 21. 2. 2018) letos poprvé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (lednové zasedání se uskutečnilo v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích) zahájil a moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů byl například citován dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka, který poslal žádost týkající se možnosti zúčastnit se alternativního školení pořádaného ČMKOS („Domnívám se, že naše školení jsou dostatečně kvalitní,“ řekl k tomu Vokoun s tím, že návrhem Pavla Horáka se Ústředí OSŽ bude zabývat v bodu Různé).

„Evidujeme rostoucí zájem o profesi strojvedoucí,“ řekl v úvodu tiskové konference Drážního úřadu (DÚ), uspořádané v sídle DÚ na pražském hlavním nádraží ve středu 21. 2., ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. O profesi je sice zájem, ale zároveň ti, kteří tuto práci vykonávají, stárnou a postupně odcházejí do důchodu. „Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením lokomotiv,“ dodal Ing. Kolář. K 31. prosinci 2017 bylo evidováno 9199 strojvedoucích s oprávněním k jízdám na celostátních a regionálních drahách, přibližně polovina z nich (51 %) je však ve věku nad 50 let. Ve věku 61 – 65 let je evidováno 1380 strojvedoucích, ve věku 66 – 70 let 288 strojvedoucích, 38 strojvedoucích je ve věku 71 – 75 let a dva strojvedoucí jsou dokonce ve věku 76 – 77 let.

Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

V úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 7. února, poděkoval předseda PV Vladislav Vokoun všem, kdo se podíleli na organizaci školení ke kolektivní smlouvě. Velmi ocenil účast na školení a konstruktivní jednání účastníků, kteří podle jeho slov přijali změny v kolektivní smlouvě pozitivně, i když mnozí z nich měli jistě vlivem médií větší představy o mzdovém nárůstu. Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že se dne 13. 2. uskuteční jednání zástupců zaměstnavatele a odborů k jízdním výhodám. „Při té příležitosti by se měly vyřešit některé výkladové záležitosti ke kolektivní smlouvě,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Představenstvo OSŽ, které za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 6. února, se po nezbytné kontrole usnesení seznámilo s informacemi ze zásadních jednání. I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun (na snímku) nejprve krátce zhodnotil průběh školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah. „Potěšilo mě, že školení byla velmi hojně navštívena a že jejich průběh byl velmi konstruktivní. Nezaznamenali jsme žádnou vulgaritu, i když je jasné, že některá očekávání ohledně mzdového nárůstu byla u některých našich členů vyšší.“

Ve dnech 1. a 2. února se na obou školeních sešla necelá stovka posluchačů, kdy nejdelší část výkladu „táhl“ předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V Praze v domě OSŽ Bohemika 1. 2. byl výkladu PKS přítomen personální ředitel SŽDC Ing. Pavel Koucký a systémová specialistka GŘ SŽDC Michaela Srněnská, která vizuálně představila personální portál STKR a způsob evidence sportovních a kulturních akcí zadávaných tzv. garanty akcí na OJ, financovaných z prostředků FKSP, do tohoto systému. V Pardubicích totéž téma demonstroval Bc. Martin Melín. Oba přednášející pomocí projekce ukázali na jednotlivých krocích, jak vyplnit jednotlivé položky zadávaných údajů do systému, jakým způsobem se provádí vyúčtování akcí a množství dalších povinných údajů. Hlavně pak zodpověděli řadu konkrétních dotazů.

Ve čtvrtek 1. února 2018 v 16 hodin odpoledne byla v Krajské knižnici v Žilině slavnostní vernisáží zahájena Výstava PHOTOLITERA 2017. Projekt, který vznikl vloni, zahrnuje celkem 40 tematických fotografií (jak se železniční, tak i s volnou tématikou) od patnácti autorů, doplněných texty od deseti autorů. „Jde o originální projekt, který vznikl vloni na jaře v rámci Českého zemského svazu FISAIC (ten je od roku 2015 pod křídly OSŽ),“ řekla v úvodu vernisáže tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) Ing. Jarmila Šmerhová. „Na začátku byla myšlenka spojit práci fotografů a literátů. Fotografové tedy nafotili snímky a k nim literáti, které nějaká z fotografií oslovila, napsali verš, nebo je doplnili nějakou myšlenkou, poezií či jen pouhým textem. Tak vznikla tato nádherná díla,“ dodala Jarmila Šmerhová (na snímku u článku vpravo, vlevo je Lada Rybáriková). Autory fotografií na vernisáži zastupovali Miroslav Čarek z Křižanova a Michal Procházka ze Straškova, kteří společně s Jarmilou Šmerhovou celou výstavu připravili a nainstalovali.

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor