OBZOR ke stažení

Na svém jednání ve čtvrtek 27. dubna se Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC mimo jiné zabýval i finální přípravou své podnikové konference, která se bude konat 18. května v Praze na hlavním nádraží. Potvrdil všechny kandidáty na volené funkce, tak jak je navrhly výbory OSŽ OŘ a Republiková rada infrastruktury. Schválil rovněž návrh volebního řádu konference, včetně návrhu členů pracovních komisí a určil, kdo bude konferenci řídit. Větší diskuse nastala kolem jednacího řádu, ke kterému došly připomínky. Jednalo se o to, kdo může být delegátem na konferenci. Jestli může být delegátem bývalý zaměstnanec, nebo zaměstnanec jiného podniku než SŽDC. Většina členů PV pak rozhodla, že delegátem konference má být člen OSŽ (navržený Výborem při OŘ), který je v zaměstnaneckém poměru k SŽDC.

To byla jedna z informací na jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 24. dubna. Konference seniorů OSŽ se sice koná až 20. června v České Třebové, ale ve většině základních organizací už konference proběhly a na nich měli být vybráni delegáti na tuto konferenci podle stanoveného klíče. To samozřejmě působí trochu starosti organizátorům, protože počet účastníků je přesně dán, včetně objednávky stravy. Do jednání konference se připravuje řada materiálů, které dostanou delegáti přímo na stůl. Jde o konferenci, kde se budou volit také noví členové Republikové rady seniorů, kterých je v současné době čtrnáct. Na jednání RRS se také diskutoval návrh na rozšíření rady o jednoho člena, který ale nedostal podporu a počet se měnit nebude. Součástí dvoudenního jednání RRS, které bylo zahájeno jeho předsedou Kurtem Mužíkem před pondělním (24. 4.) polednem, byla nezbytná kontrola plnění úkolů z usnesení rady.

Nebýt závěrečného poděkování dvěma končícím členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, nikdo by ani nepoznal, že se podnikový výbor schází naposled ve starém složení. Na červnovém zasedání (které bude tradičně společné s PV OSŽ při Českých drahách) už budou Luděk Kokeš (PJ Ostrava) a Petr Sýkora (PJ Most) chybět. Květnová (17. 5.) podniková konference v Praze totiž na jejich místa dovolí nové dva členy a 21členný podnikový výbor tak bude zase kompletní.

Podnětné, zajímavé, přínosné, i když chvílemi možná až tendenčně zaujaté vůči národnímu dopravci, takové bylo 23. kolokvium na téma „Co přinese liberalizace české železnici?“, které v pátek 21. dubna uspořádaly Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod záštitou Doc., Ing. Libora Švadlenky, Ph. D., děkana Dopravní fakulty Jana Pernera, a Ing. Jaroslava Foldyny, předsedy podvýboru pro dopravu PSP ČR.

Jednání Republikové rady infrastruktury OSŽ SŽDC (RRI) se účastnilo na pětašedesát předsedů a zástupců ZO OSŽ v Přerově 12. - 13. dubna. Kromě předsedy Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC Mgr. Malého a obou tajemníků infrastruktury byli hosty jednání také tajemník PV pro řízení provozu Miloš Paleček a vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř spolu s Luďkem Šebrlem. Větší počet, než má stávající RRI, byl dán přizváním několika již nově zvolených předsedů základních organizací a potřebou zvolit nové členy za odstupující.

Níže uvedený text je výtahem podstatné části ze zhruba desetiminutového projevu I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, který přednesl na 23. kolokviu ŽELAKTUEL 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v pátek 21. 4. 2017. Kolokvium na téma „Co přinese liberalizace české železnici?“ pořádaly Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod záštitou Doc., Ing. Libora Švadlenky, Ph. D., děkana Dopravní fakulty Jana Pernera, a Ing. Jaroslava Foldyny, předsedy podvýboru pro dopravu PSP ČR. Předseda organizačního výboru Ing. Edvard Březina, CSc., vyzval v úvodu Vladislava Vokouna, aby účastníkům semináře přiblížil průběh a závěry tripartity z 10. 4. 2017.

Deset bodů mělo ve středu 19. 4. 2017 na programu jednání Ústředí OSŽ, které řídil první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Po nezbytné kontrole plnění úkolů (v rámci tohoto bloku například zaznělo, že k dnešnímu dni nezaslalo 70 organizací evidenční list) přišla na řadu příprava VII. sjezdu OSŽ a hlavně pak květnových konferencí.

V areálu Depa kolejových vozidel v Praze na Chodově byl v úterý 18. dubna k vidění střet vlaku a autobusu – naštěstí jen při simulované nehodě, během níž zdravotníci, hasiči a policisté trénovali spolupráci při záchraně zraněných osob uvězněných ve vlaku a v autobusu, který se po srážce převrátil na bok. Akce se zúčastnili hasiči Správy železniční dopravní cesty, hasiči záchranného sboru hl. m. Prahy a pražského dopravního podniku, pražští záchranáři, Policie ČR a městská policie.

V úterý 18. dubna 2017, krátce po desáté hodině dopolední, se dala do pohybu zbývající část severního mostu. Obří jeřáb přemístil na zem k rozřezání poslední ze šesti mostů, které tvořily severní přemostění Mikulášské ulice u hlavního plzeňského nádraží. Práce na snášení mostu začaly v pátek 14. dubna a skončily dnes (18. 4. 2017) v rámci slavnostní akce konané při příležitosti demontáže konstrukce severního mostu v Plzni.

Modernizace zastávky Nové Losiny byla součásti akce „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“. V rámci výše zmíněné akce byl v dotčeném úseku tratě 292 (Šumperk - Krnov) v minulém roce (2016) vyměněn železniční svršek včetně štěrkového lože (ve stávající ose koleje bez větších směrových a výškových posunů) a opravena nástupiště ve čtyřech železničních stanicích (Jindřichov na Moravě, Branná, Ostružná, Horní Lipová) a v jedné zastávce – Nové Losiny, tady konkrétně výměnou rozpadlých a poškozených nástupištních desek za nové typu SUDOP.

České dráhy mají mezi dopravci výjimečné, nezastupitelné postavení, i proto by neměl být železniční trh otevírán do doby, než budou podmínky narovnány, zaznělo v rámci informací ze zásadních jednání na výjezdním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo ve dnech 12. a 13. 4. 2017 v Penzionu Pacifik na Ramzové a které moderoval tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. Výjezdní zasedání bylo vlastně posledním jednáním PV ve starém složení (květnová Podniková konference v Praze totiž zvolí nový podnikový výbor).

Na konferenci ZO OSŽ DKV Olomouc, která se konala 6. 4. 2017, se kromě vnitroodborových záležitostí rozvinula i vzrušená diskuse týkající se dalšího směřování české železnice, potažmo železničního opravárenství, změn Zákona o drahách a IV. železničního balíčku. Jako host byl přítomen výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka, který je členem zdejší odborové organizace a v úvodu svého vystoupení objasnil přítomným delegátům současnou situaci v železničním opravárenství. Podle jeho slov se v současné době ve vedení ČD jedná o rozdělení opravárenské činnosti DKV na část opravárenskou a část provozní, což by mohlo přinést problémy v podobě omezení pracovních míst a s tím související sociální otřesy. „OSŽ bude při jednání s vedením ČD usilovat o to, aby tato záležitost byla vyřešena ve prospěch zaměstnanců DKV,“ zdůraznil Vavrečka.

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor