OBZOR ke stažení

Předposlední z celkem devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) 2018 u společnosti ČD Cargo se uskutečnilo ve středu 31. 1. 2018 ve školicí místnosti Provozní jednotky ČD Cargo v Českých Budějovicích. Tato školení jsou organizována ve spolupráci OSŽ s odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo (celkem dorazilo téměř 50 posluchačů). Předposledního školení se za vedení společnosti zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10) a Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového). Hlavním cílem školení bylo především upozornit na změny v PKS a nejčastější nedostatky.

Řekl na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC v Praze 25. ledna člen PV Libor Šimůnek, předseda ZO OSŽ a Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha. V úvodu své řeči poděkoval za zevrubné vysvětlení předsedy OSŽ a kolektivního vyjednavače Martina Malého, jak se situace vyvíjela a proč došlo ke změně termínu kolektivního vyjednávání z původně 16. ledna na 11. Ledna, a dále řekl: „Měli jsme jednání obou Republikových rad, ze kterých vyšlo doporučující stanovisko dosáhnout desetiprocentního nárůstu, a pak na následujícím jednání PV bylo přijato usnesení, které zavazovalo kolektivní vyjednavače usilovat o desetiprocentní navýšení s tím, že však musí dosáhnout minimálně cca osmiprocentního nárůstu mezd.“ Podle jeho názoru tak bylo splněno to, co PV vyjednavačům jako minimální přijatelný výsledek uložil, což ale samozřejmě neznamená, že budou všichni zaměstnanci spokojeni, dodal Šimůnek.

V harrachovském SKI Areálu se ve dnech 22. – 24. ledna konalo pod záštitou OSŽ mistrovství České republiky železničářů v běhu na lyžích. Závody byly současně nominačními na mezinárodní běžecké mistrovství USIC, které se bude konat v prosinci 2018 v Kazachstánu. Závodů se zúčastnilo 64 mužů a 20 žen - kromě zaměstnanců Českých drah, ČD Cargo a SŽDC také senioři z těchto organizací. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. Celá tato sportovní akce byla zorganizována a technicky zajištěna Regionální sportovní komisí OSŽ Praha a podpořena dotacemi ze sociálního fondu ČD, a. s., a ČD Cargo a. s., jakož i z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) SŽDC, s. o.

Za přítomnosti generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatavy Maradové, MBA, bylo ve středu 24. ledna 2018 v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Praze podepsáno memorandum o spolupráci, které nastavuje nová pravidla spolupráce mezi oběma institucemi. „Pro nás, jako pro správce infrastruktury, jde o nesmírně důležitý krok, neboť nám to zjednoduší velmi často kritizovanou a složitou přípravu infrastrukturních staveb,“ řekl v úvodu tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský s tím, že SŽDC velmi často u projektů, kde se jde takzvaně mimo stávající stopu, naráží právě na problémy s pozemky, „Ať už jsou to výkupy pozemků, nebo výměny pozemků, ať jsou to všemožné dohady a spekulace. Sami víte, kolik dopravních staveb je blokováno a brzděno právě kvůli problémům s pozemky. A my si od tohoto kroku slibujeme zjednodušení a hlavně zrychlení,“ dodal.

Jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v pondělí 22. ledna zahájil její předseda Kurt Mužík přáním pevného zdraví všem členům a jejich rodinám, a také přáním, aby činnost rady byla i v tomto roce prospěšná pro všechny seniory. Sdělil, že na jednání byl pozván také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ale omluvil, protože ve stejný den se zúčastnil školení k nové podnikové kolektivní smlouvě SŽDC v Přerově.


První školení, týkající se nové kolektivní smlouvy SŽDC, bylo zahájeno v pondělí 22. ledna v Přerově. Hlavním tématem bylo proškolení přítomných zástupců ZO OSŽ ze změn v nové PKS, úprav, týkajících se jízdních výhod, zásad hospodaření s FKSP, jakož i změn v pracovněprávních předpisech a vnitřních předpisech OSŽ. Školení se zúčastnili zástupci ZO OSŽ prakticky z celé Moravy a Slezska, za předsednickým stolem zasedli (na snímku zleva) předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek a tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení řídil) a Miroslav Maincl. Za zaměstnavatele byli přítomni zástupci GŘ SŽDC Ing. Hana Kohoutová, vedoucí oddělení mzdového, a Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí oddělení personálního. Změny, týkající se pracovně-právních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ vysvětlili zaměstnanci ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení, a Luděk Šebrle.

(AKTUALIZOVÁNO) Jako v pohádce! Tak to ve čtvrtek 18. 1. 2018 vypadalo v okolí hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, kdy zde (poprvé v tomto roce) zasedalo Ústředí OSŽ, nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy. V minulých dnech v tomto regionu napadlo odhadem až 15 cm sněhu, který tomuto - jinak velmi konstruktivnímu - jednání vytvořil doslova pohádkovou kulisu. Zahájení jednání, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, schválení evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2018 (tiskopis), návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2018 – školení na PC, návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 – odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ, organizační záležitosti, informace Revizní komise OSŽ, různé a závěr, byly plánované body jednání, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Program nakonec doznal jedné změny (z důvodu omluvy zástupců Revizní komise OSŽ vypadl tento bod z programu jednání), omluvenek tentokrát z důvodu souběžných jednání bylo více - omluvili se například první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Antonín Leitgeb, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a tajemnice téhož PV Bc. Marta Urbancová.

V pondělí 15. ledna se v Praze v Libni (v zasedací místnosti PJ Praha) konalo první z devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) společnosti ČD Cargo na rok 2018. Školení jsou za spolupráce OSŽ organizována odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo. Prvního školení se zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového), Bc. Věra Drncová (vedoucí oddělení personálního) a Bc. Josef Kreische (úsek ředitele O10). Za OSŽ byla přítomna tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová, za Federaci strojvůdců Jiří Šafařík, člen prezídia FS ČR.

V zasedacím sále DPOV Přerov se v pátek 12. ledna uskutečnilo první ze série školení o kolektivní smlouvě Českých drah pro rok 2018 (PKS ČD, a. s.). Za předsednickým stolem zasedli I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb a tajemnice Věra Nečasová (na snímku). Školení se zúčastnily čtyři desítky předsedů ze ZO OSŽ u provozních jednotek Českých drah v obvodu Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Na pořadu školení bylo vysvětlení nejdůležitějších změn v nové PKS, zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, aktuální a koncepční otázky, které čekají OSŽ v roce 2018, záležitosti týkající se pracovněprávních předpisů, pojištění a novelizace občanského zákoníku a problematika jízdních výhod.

Zahájení, kontrola usnesení, informace ze zásadních jednání, informace od zástupců zaměstnavatele (Ing. Mojmír Bakalář, ředitel personálního odboru - na snímku, Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociální a mzdové), organizační záležitosti, různé a závěr; jinými slovy samé tradiční body mělo na programu první letošní zasedání (ve čtvrtek 11. 1. 2018) Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které řídil jeho předseda, místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Úvodní část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal ve středu 10. ledna 2018 v sídle OSŽ za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku), patřila nové podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun krátce shrnul průběh a výsledky kolektivního vyjednávání a dodal, že podrobnostem se budou věnovat školení pro funkcionáře ZO OSŽ k PKS, která se uskuteční na šesti místech republiky (12. 1. v Přerově, 15. 1. v Brně, 16. 1. v Pardubicích, 22. 1. v Plzni, 23. 1. v Českých Budějovicích a 25. 1. v Praze). Účastníci se na nich budou moci podrobněji seznámit se změnami oproti loňské kolektivní smlouvě, dostanou informace o pracovněprávních otázkách, o hospodaření se Sociálním fondem i o koncepčních otázkách OSŽ. Součástí programu bude jako obvykle diskuse i prostor k pokládání dotazů.

Poprvé v novém roce se v úterý 9. ledna 2018 sešlo v Praze Vysočanech Představenstvo OSŽ. První jednání, které mělo na programu tradiční body, moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Ta v úvodu přivítala nejen dva nové členy Představenstva OSŽ – Dušana Richtera a Miroslava Maincla, ale i člena Revizní komise (RK) OSŽ Miroslava Škotu, který zaskakoval za nemocnou předsedkyni RK OSŽ Barunku Balážovou.

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor