OBZOR ke stažení

Kontrolou plnění úkolů (týkajících se například letní rekreace v apartmánovém domě Orion v Řecku, jíž se v roce 2017 zúčastnilo 609 klientů: „Letošní sezona byla úspěšná, uskutečnily se i dva mimosezónní termíny pro seniory, které byly hodnoceny velmi kladně, ale sezona ještě není ukončena; zpráva bude písemně předložena 7. 11.,“ sdělil vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík) začalo netradičně ve středu 18. 10. 2017 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, za řízení místopředsedy OSŽ Miroslava Novotného (na snímku), jednání Představenstva OSŽ.

Od pondělí 16. října slouží cestujícím na trati Ostrava-Svinov – Český Těšín nová zastávka Havířov střed. Zastávka je umístěna přímo u silničního mostu v blízkosti nemocnice s poliklinikou, nákupních středisek a několika středních škol. Nejrychleji novou zastávku „objevili“ právě studenti, jimž se zkrátila a zrychlila cesta do škol. Podle předpokladů využije novou zastávku až 600 cestujících denně. Cestujícím slouží dvě nová nástupiště ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice a před nepřízní počasí je chrání nové přístřešky s lavičkami. Stavbu realizovala společnost Hroší stavby Morava.

Netradičně v bistrovoze Bam (majetek DHV Lužná u Rakovníka, pronajatý Plzeňské dráze), přímo v areálu SOKV Ústí nad Labem, v prostorách, kde dnes budou probíhat oslavy 10 let existence společnosti ČD Cargo, jednal ve čtvrtek 5. 10. 2017 odpoledne (bistrovůz byl během jednání obestaven exponáty) Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo. „Společnost (ČD Cargo) se má čím pochlubit, i nákladní doprava se může v dnešní době veřejnosti prezentovat. A nakonec máme to štěstí, že mezi návštěvníky tady budeme moci přivítat ministra dopravy včetně jeho dvou náměstků, a také zástupce matky, včetně předsedy představenstva ČD Pavla Krtka,“ řekl na úvod předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Sami vidíte, že se zde jako společnost budeme prezentovat i novými moderními lokomotivami, což je nutné jak po stránce technické, tak i technologické, protože bez techniky nebudou ani Česká republika, ani Evropská unie schopny přesunout náklady ze silnice na železnici,“ dodal.

Výstavou historických železničních kolejových vozidel a současných železničních kolejových vozidel ČD Cargo si dnes (6. října 2017 od 9 do 17 hodin) společnost ČD Cargo v areálu SOKV Ústí nad Labem připomíná deset let existence. Bohatý doprovodný program zahrnuje mimo jiné ukázku techniky hasičů SŽDC, k vidění budou i historické automobily, zájemci se mohou svézt na historických drezínách. Z Prahy v 9.40 h vyjede protokolární vlak tažený Vectronem (383.004), na výstavě pak bude k vidění i nejnovější, již šestý nejnovější Vectron (383.006-4) společnosti ČD Cargo.

Stalo se tak na jednání 27. září v Praze. Členové podnikového výboru (PV) měli samozřejmě možnost vyjádřit se ke složení sedmičlenného týmu, který vyjednával o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2017, a případně navrhnout změny v jeho složení. K tomu ale nedošlo a tak zůstává původní sestava vyjednavačů. Tým doplňují ještě tři poradci, kteří se podle potřeby vyjednávání zúčastní. Zaměstnavatel už také předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele SŽDC návrh PKS pro rok 2018. Týdenní kolektivní vyjednávání začne 16. října v Berouně a zúčastní se jej zástupci všech devíti odborových centrál působících u SŽDC.

Během uzávěrky tohoto čísla pokračovalo stěhování redakce do nových prostor. Najdete nás v prvním patře nové provozní budovy na hlavním nádraží v Praze, u mostů přes Seifertovu ulici. Touto jedinou větou pod otevírací fotografií na první straně čísla 16 s datem vydání 22. 4. 2003 jsme před více než 14 lety světu a svým čtenářům oznamovali, že jsme se přestěhovali ze starého neútulného objektu (původních šaten) v ulici Seifertova do nových prostor – v podstatě přes dvůr do prvního patra nové provozní budovy. Přesun znamenal výrazný posun, namísto kanceláře s okny do rušné a prašné Seifertovy ulice jsme měli okna s parádním výhledem do kolejiště hlavního nádraží. Tou dobou se budovalo nové přemostění Seifertovy ulice, bouraly se staré objekty podél nádraží včetně oblíbené restaurace Ve zdi, chystalo se Nové spojení.

Letošní 121. ročník silničního běhu z Běchovic do Prahy proběhl v neděli 24. září 2017 sice za chladného a podmračeného počasí, účast však byla tradičně vysoká – kolem tří tisíc závodníků a závodnic všech věkových kategorií. Ve startovním poli se určitě neztratili železničáři, neboť součástí tohoto běhu bylo Mistrovství České republiky železničářů v silničním běhu s mezinárodní účastí. Toto mistrovství bylo uspořádáno pod záštitou OSŽ, ČD, SŽDC a ČD Cargo, a kromě českých běžců a běžkyň se ho zúčastnili také železničáři z Belgie, Polska, Rakouska, Německa, Dánska, Velké Británie, Švýcarska a Slovenska. Celkem tedy devět zemí, což je rekordní počet v dosavadních ročnících Mistrovství železničářů v silničním běhu, který organizačně zajišťuje Mezinárodní oddělení OSŽ v čele s jeho vedoucím Ondřejem Šmehlíkem.

Zhodnocení průběhu sportovních her seniorů, které proběhly ve dnech 29. -31. srpna v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 19. září. Několik členů rady zaslalo písemně předsedovi RRS Kurtu Mužíkovi i své návrhy, připomínky a vlastní hodnocení her. Za účasti vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka se pak diskutovalo o jejich průběhu. Bylo konstatováno, že řada účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře a shodli se na tom, že areál hotelu Skalka je pro tyto hry ideální. Proto by měly hry v příštím roce na stejném místě pokračovat. Je třeba nalézt vhodný termín a počítat i s „mokrou“ variantou v případě nepřízně počasí. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ, ze Slovenska.

Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

(FOTOREPORTÁŽ) Zápasy o třetí místo a o celkové prvenství vyvrcholilo v Brně ve čtvrtek 14. 9. 2017 odpoledne IV. mistrovství USIC ve futsale. V boji o třetí místo nakonec podlehli Slováci Rusku, pak přišla na řadu bitva mezi Kazachstánem a Běloruskem, která snesla i ta nejpřísnější měřítka. Finále bylo napínavé od začátku až do konce. Nechybělo nasazení, rychlost, hráči ze sebe na hřišti vydali maximum, prostě to byla bitva se vším všudy. Jeden jediný gól rozhodl o tom, že prvenství si z Brna odváží mužstvo Běloruska, které ve finále porazilo Kazachstán tím nejtěsnějším rozdílem 1:0.

AKTUALIZOVÁNO - Na pozvání Odborového sdružení železničářů se v Praze ve dnech 11. - 13. září uskutečnilo zasedání řídícího týmu Poradní skupiny pro opravárenství železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě - European Transport Workers' Federation. Tato skupina působí jako poradní orgán železniční sekce ETF pro oblast údržby a opravárenství. V současné době se skupina zabývá návrhem na zavedení evropské licence pro zaměstnance v oblasti údržby a rozšířením certifikace ECM na kolejová vozidla určená pro osobní dopravu. Pokud železniční sekce ETF návrhy schválí, budou předány Evropské železniční agentuře (ERA), která bude od roku 2019 plnit funkci evropského bezpečnostního úřadu.

V Praze, v sídle OSŽ, se ve středu 6. září konalo další pravidelné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Hostem první části jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, v průběhu jednání se dostavili pozvaní hosté z Českých drah, a. s. V informacích ze zásadních jednání dominovala otázka řešení jízdních výhod po roce 2017. Předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) informoval o tom, že se Ústředí OSŽ touto problematikou zabývalo předchozího dne (5. 9.) a po dlouhé diskusi schválilo memorandum, jehož obsahem je mimo jiné nižší navýšení ceny za prolongaci režijních průkazek, odstranění problému požadavku na omezení použití těchto výhod než navrhovalo ministerstvo dopravy, a také určité nastavení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance dceřiných společností Českých drah. Návrh bude zaslán ministru dopravy a bude k němu iniciováno společné jednání všech dotčených stran.

Právě přítomno: 169 hostů a žádný gestor