OBZOR ke stažení


První školení, týkající se nové kolektivní smlouvy SŽDC, bylo zahájeno v pondělí 22. ledna v Přerově. Hlavním tématem bylo proškolení přítomných zástupců ZO OSŽ ze změn v nové PKS, úprav, týkajících se jízdních výhod, zásad hospodaření s FKSP, jakož i změn v pracovněprávních předpisech a vnitřních předpisech OSŽ. Školení se zúčastnili zástupci ZO OSŽ prakticky z celé Moravy a Slezska, za předsednickým stolem zasedli (na snímku zleva) předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek a tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení řídil) a Miroslav Maincl. Za zaměstnavatele byli přítomni zástupci GŘ SŽDC Ing. Hana Kohoutová, vedoucí oddělení mzdového, a Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí oddělení personálního. Změny, týkající se pracovně-právních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ vysvětlili zaměstnanci ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení, a Luděk Šebrle.

(AKTUALIZOVÁNO) Jako v pohádce! Tak to ve čtvrtek 18. 1. 2018 vypadalo v okolí hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, kdy zde (poprvé v tomto roce) zasedalo Ústředí OSŽ, nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy. V minulých dnech v tomto regionu napadlo odhadem až 15 cm sněhu, který tomuto - jinak velmi konstruktivnímu - jednání vytvořil doslova pohádkovou kulisu. Zahájení jednání, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, schválení evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2018 (tiskopis), návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2018 – školení na PC, návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 – odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ, organizační záležitosti, informace Revizní komise OSŽ, různé a závěr, byly plánované body jednání, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Program nakonec doznal jedné změny (z důvodu omluvy zástupců Revizní komise OSŽ vypadl tento bod z programu jednání), omluvenek tentokrát z důvodu souběžných jednání bylo více - omluvili se například první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Antonín Leitgeb, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a tajemnice téhož PV Bc. Marta Urbancová.

V pondělí 15. ledna se v Praze v Libni (v zasedací místnosti PJ Praha) konalo první z devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) společnosti ČD Cargo na rok 2018. Školení jsou za spolupráce OSŽ organizována odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo. Prvního školení se zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového), Bc. Věra Drncová (vedoucí oddělení personálního) a Bc. Josef Kreische (úsek ředitele O10). Za OSŽ byla přítomna tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová, za Federaci strojvůdců Jiří Šafařík, člen prezídia FS ČR.

V zasedacím sále DPOV Přerov se v pátek 12. ledna uskutečnilo první ze série školení o kolektivní smlouvě Českých drah pro rok 2018 (PKS ČD, a. s.). Za předsednickým stolem zasedli I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb a tajemnice Věra Nečasová (na snímku). Školení se zúčastnily čtyři desítky předsedů ze ZO OSŽ u provozních jednotek Českých drah v obvodu Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Na pořadu školení bylo vysvětlení nejdůležitějších změn v nové PKS, zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, aktuální a koncepční otázky, které čekají OSŽ v roce 2018, záležitosti týkající se pracovněprávních předpisů, pojištění a novelizace občanského zákoníku a problematika jízdních výhod.

Zahájení, kontrola usnesení, informace ze zásadních jednání, informace od zástupců zaměstnavatele (Ing. Mojmír Bakalář, ředitel personálního odboru - na snímku, Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociální a mzdové), organizační záležitosti, různé a závěr; jinými slovy samé tradiční body mělo na programu první letošní zasedání (ve čtvrtek 11. 1. 2018) Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které řídil jeho předseda, místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Úvodní část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal ve středu 10. ledna 2018 v sídle OSŽ za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku), patřila nové podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun krátce shrnul průběh a výsledky kolektivního vyjednávání a dodal, že podrobnostem se budou věnovat školení pro funkcionáře ZO OSŽ k PKS, která se uskuteční na šesti místech republiky (12. 1. v Přerově, 15. 1. v Brně, 16. 1. v Pardubicích, 22. 1. v Plzni, 23. 1. v Českých Budějovicích a 25. 1. v Praze). Účastníci se na nich budou moci podrobněji seznámit se změnami oproti loňské kolektivní smlouvě, dostanou informace o pracovněprávních otázkách, o hospodaření se Sociálním fondem i o koncepčních otázkách OSŽ. Součástí programu bude jako obvykle diskuse i prostor k pokládání dotazů.

Poprvé v novém roce se v úterý 9. ledna 2018 sešlo v Praze Vysočanech Představenstvo OSŽ. První jednání, které mělo na programu tradiční body, moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Ta v úvodu přivítala nejen dva nové členy Představenstva OSŽ – Dušana Richtera a Miroslava Maincla, ale i člena Revizní komise (RK) OSŽ Miroslava Škotu, který zaskakoval za nemocnou předsedkyni RK OSŽ Barunku Balážovou.

Minutou ticha za nedávno zemřelé bývalé funkcionáře OSŽ Miroslava Kapouna a Josefa Šlachtu začalo ve středu 20. 12. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech poslední letošní zasedání Ústředí OSŽ. To hned v úvodu potvrdilo Petra Štěpánka do funkce předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředsedy OSŽ a Miroslava Maincla do funkce tajemníka Podnikového výboru OSŽ SŽDC za řízení provozu (schváleno jednomyslně všemi 28 přítomnými členy Ústředí OSŽ). „Blahopřeji nově zvoleným funkcionářům OSŽ a přeji jim hodně pevných nervů a šťastných chvil při plnění odborářských úkolů,“ popřál moderující místopředseda OSŽ Radek Nekola.

U obvodního soudu v Praze 2 probíhalo ve středu 13. prosince poslední z řady hlavních líčení v trestní věci obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měli 17. září 2014 dopustit výpravčí Hana Pechačová (v té době výpravčí ve výhybně Praha-Vyšehrad) a signalista František Pšenička. Při mimořádné události, která se udála před více než třemi lety, narazil ve výhybně Praha Vyšehrad rychlík 965 do pracovního vlaku, který zasahoval do jeho vlakové cesty. Došlo přitom ke zranění strojvedoucího rychlíku a ke hmotné škodě přesahující 4,5 milionu korun.

Jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 14. prosince řídil už nový předseda podnikového výboru (PV) Petr Štěpánek (na snímku), který jako hosta přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten v úvodu pozdravil členy PV a informoval o potřebě pracovat na změně některých vnitřních dokumentů svazu, jak bylo uloženo VII. sjezdem OSŽ a o plánu jednání v roce 2018, který bude schválen na jednání Ústředí OSŽ 20. 12. Hovořil pak o dopisu Českých drah, adresovaný SŽDC a ČD Cargu, který obsahuje jejich představy o výši příplatku k režijní jízdence a který se týká realizace a možnosti využití tzv. komerčních vlaků. Očekávají tedy připomínky ke svému návrhu. Přitom se základní prolongační cenou režijní jízdenky, tak jak již byla zveřejněna, nemají problém. Držitelé jízdních výhod by si tedy mohli vybrat, zda chtějí rozšířit využití IN karty i na tzv. komerční vlaky. Je to samozřejmě spojeno s příplatkem za toto rozšíření s tím, že tento bonus je možné uplatnit individuálně, to znamená, že jej nemusí mít všichni držitelé jízdních výhod, tedy rodinní příslušníci zaměstnance a senioři. S tímto řešením podle Martina Malého po poslední poradě s předsedy PV není ze strany OSŽ problém.

Kolektivnímu vyjednávání byla věnována podstatná část zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo ve středu 13. 12. 2017 (mimochodem poprvé v nově rekonstruované zasedací místnosti v suterénu na Ústředí OSŽ, viz fotogalerie pod článkem). Předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola mluvil o jeho průběhu a již dohodnutých bodech; zjednodušeně řečeno, přednesl informace, kam se kolektivní vyjednávání do 5. 12. 2017 posunulo. Podle něj například se ještě debatuje o případném navýšení příplatku za přesčasy o jeden procentní bod (ale to není priorita OSŽ) nebo o úpravě délky směn zasahujících do dvou a více kalendářních dnů. „Zkracováním směn roste počet nástupů a ztrácí se tak poslední výhoda zaměstnání na železnici, hlavně u nočních směn je často komplikované se na směnu dostat,“ uvedl Radek Nekola s tím, že to (možnost krátit směnu) nechali na zaměstnavateli (ve výkonných jednotkách).

Téměř monotematické bylo poslední letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. prosince za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku). V době vrcholícího kolektivního vyjednávání nebylo ani možné očekávat jiný průběh: hlavním úkolem tohoto jednání totiž bylo určit kolektivním vyjednavačům mantinely pro další jednání. Jak uvedl předseda podnikového výboru (PV) Vladislav Vokoun, základní text kolektivní smlouvy je velmi zdařilý, v době jednání PV však ještě zůstalo několik rozporů, z nichž tím zásadním je nárůst mezd.

Právě přítomno: 248 hostů a žádný gestor