OBZOR ke stažení

Na konferenci ZO OSŽ DKV Olomouc, která se konala 6. 4. 2017, se kromě vnitroodborových záležitostí rozvinula i vzrušená diskuse týkající se dalšího směřování české železnice, potažmo železničního opravárenství, změn Zákona o drahách a IV. železničního balíčku. Jako host byl přítomen výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka, který je členem zdejší odborové organizace a v úvodu svého vystoupení objasnil přítomným delegátům současnou situaci v železničním opravárenství. Podle jeho slov se v současné době ve vedení ČD jedná o rozdělení opravárenské činnosti DKV na část opravárenskou a část provozní, což by mohlo přinést problémy v podobě omezení pracovních míst a s tím související sociální otřesy. „OSŽ bude při jednání s vedením ČD usilovat o to, aby tato záležitost byla vyřešena ve prospěch zaměstnanců DKV,“ zdůraznil Vavrečka.

AKTUALIZOVÁNO Vzpomínkou (minutou ticha) na zesnulého předsedu ZO OSŽ PP Mladá Boleslav Rostislava Hůlku začalo v úterý 11. 4. 2017 jednání Představenstva OSŽ, které řídil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a které se tradičně konalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech.

Ne, není to apríl, v sobotu 1. dubna skutečně začala výluka na trati Plzeň - Klatovy. V první etapě (do úterý 11. dubna) se výluka týká úseku Plzeň hl. n. – Dobřany, ve druhé (12. 4. až 5. 5. 2017) pak úseku Plzeň hl. n. – Plzeň zastávka (trať 183). Až do úterý 11. 4. tedy pojede za všechny osobní vlaky náhradní autobusová doprava v úseku Plzeň hl. n. - Dobřany (a opačně), od středy 12. 4. pak za všechny osobní vlaky pojede náhradní autobusová doprava v úseku Plzeň hl. n. – Plzeň zastávka (a opačně), ale ke všem spěšným vlakům a rychlíkům pojede i nadále přímý autobusový spoj Plzeň hl. n. - Dobřany a opačně (spěšné vlaky a rychlíky budou ve většině případů vedeny až do/ze stanice Plzeň zastávka, odkud však již spoj náhradní dopravy nepojede). Toto opatření se týká i přímých vlaků vyšší kvality Rx Praha – Železná Ruda. Při ukončení výluky dne 5. 5. 2017 již projede spěšný vlak Sp 1965 (příjezd do stanice Plzeň hlavní nádraží v 16.56 hodin).

Ve čtvrtek 30. března 2017 byla v Olomouci slavnostně ukončena přestavba této železniční stanice, která zde probíhala od roku 2013. Jak připomněl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, při této stavbě byla kompletně modernizována železniční stanice, přičemž náklady na tuto stavbu činily dva a půl miliardy korun, z čehož zhruba 60 % bylo hrazeno z fondů Evropské unie. „Byly rekonstruovány nejen prostory, v nichž se pohybují cestující (nová nástupiště, podchody) včetně bezbariérového přístupu a informačního zařízení, ale kompletně byl opraven rovněž železniční svršek, spodek, mosty, propustky, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, nově je také využíván automatizovaný systém dispečerské řídící techniky. Všechny tyto práce byly prováděny za plného provozu ve stanici,“ konstatoval Nejezchleb.

Na svém březnovém jednání v Praze (23. 3.) se členové Republikové rady seniorů (RRS) zabývali organizací sportovních her seniorů, které se uskuteční ve dnech 28. - 30. srpna v Rajeckých Teplicích. Ve spolupráci s mezinárodním oddělením OSŽ jsou již připraveny propozice těchto her, kterých by se mělo účastnit celkem sedm osmičlenných družstev. V jakých sportech by se mělo soutěžit, jak budou vybíráni účastníci, kdo povede jednotlivá družstva, v jaké věkové kategorii se mohou senioři přihlásit, to byla řada otázek, o kterých členové RRS dlouze diskutovali. K tomu byl přizván vedoucí MO OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík, který celou akci spolu s místopředsedou RRS Karlem Hybšem připravuje. „Propozice budou zveřejněny na internetu a samozřejmě čekáme, že nám přijde řada dotazů,“ řekl Šmehlík.

Devět bodů, včetně bodu věnovanému přípravám podzimního sjezdu OSŽ, mělo na programu jednání Ústředí OSŽ ve středu 22. března 2017; to se konalo jako obvykle v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Hned v prvním bodu po úvodu (kontrola plnění úkolů) se mimo jiné mluvilo o návrhu personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017 či o plánovaných akcích v rámci FISAIC (volnočasové aktivity železničářů). „Chceme FISAIC udělat atraktivnější, omladit ho, a připravujeme i takové aktivity, jako je například nultý ročník jutuberského kempu pro děti železničářů,“ řekl Vladislav Vokoun, první místopředseda OSŽ a prezident Českého zemského svazu FISAIC.

Po samostatných jednáních českého a slovenského Podnikového výboru proběhlo (ve středu 15. 3.) v odpoledních hodinách společné jednání za účasti již jmenovaných čtyř zástupců hospodářského vedení ŽSR a dvou zástupců SŽDC (viz článek: Členové Podnikových výborů OSŽ a OZŽ se sešli na Slovensku v Podhajské). Přítomné opět přivítala místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ ŽSR Ing. Darina Fabuľová.
O úvodní slova požádala personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého.

Kolem šesti stovek železničářů a železničářek se svým doprovodem navštívilo letošní ples železničářů v Olomouci, v pořadí již sedmnáctý. Organizaci plesu zajistila letos ZO OSŽ ŽST Olomouc s místopředsedkyní Miloslavou Pečinkovou za podpory ostatních olomouckých ZO OSŽ a četných sponzorů. Jeden z nich – Výstaviště Flora Olomouc – připravil pro přítomné dámy malé překvapení - barevné prvosenky v květináči. Dalším příjemným zážitkem bylo vystoupení mažoretek GINA z Brodku u Přerova, jakož i předtančení skvělé taneční dvojice teprve osmiletých (!) Slavomíra Nepožitka a Emy Kuciánové z prostějovského tanečního studia, které vede Dana Hubená. Především jejich polka vehnala svým temperamentem a provedením mnohým slzy radosti i dojetí do očí.

Tentokrát připadla role hostitelů slovenským kolegům a společné jednání českého PV OSŽ SŽDC se členy PV OZŽ ŽSR (Železnice slovenskej republiky) se uskutečnilo ve dnech 14. - 16. března v Podhajské. To je obec, kterou - díky termálním lázním, kam se jezdí za odpočinkem a relaxací - navštěvují také řady českých turistů. Tady, v areálu lázní, se sešli na společné večeři členové obou podnikových výborů spolu s pozvanými hosty.

Nová mobilní aplikace ČD Komunikátor má za cíl zrychlit a zjednodušit komunikaci mezi průvodčími, dispečery a dalšími provozními zaměstnanci při řešení mimořádností či nepravidelností provozu, a to i v případě, kdy nebude k dispozici datový signál mobilního telefonu. S pomocí ČD Komunikátoru je zajištění přípojů a dalších operativních požadavků provozu a cestujících doslova hračkou. Nová aplikace, kterou ve středu 1. 3. 2017 na tiskové konferenci představily České dráhy, mimo jiné slibuje efektivní oboustrannou komunikaci dispečera s vlakovým doprovodem, minimální nutnost psaní zpráv, možnost záložního kanálu v místech, kde není signál, a v neposlední řadě i možnost vytvářet frontu požadavků podle priorit, to jsou jen některé z výhod této aplikace.

Úvod zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal ve středu 8. 3. v Praze, v sídle OSŽ, patřil „horké aktualitě“ předsedy PV a 1. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna o tom, že vláda na žádost OSŽ stáhla ze svého programu materiál k otevírání trhu na železnici (Více v článku Vláda uznala argumenty OSŽ a stáhla z programu materiál k otevírání trhu na železnici)
Vladislav Vokoun dále připomněl, že od 1. 4. začne fungovat nová organizační složka ČD – Zařízení služeb, přičemž tato organizační změna nebude mít žádný dopad na zaměstnanost. Stejně tak jako další organizační změna – převod pracovníků Call-centra od GŘ ČD k ZAP. „Převod je domluven tak, aby zaměstnanci nebyli mzdově postiženi,“ dodal Vladislav Vokoun (na snímku).

Adresné a konstruktivní, přesně takové bylo zasedání Představenstva OSŽ v úterý 7. 3. 2017, které řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola (na snímku). Informace ze zásadních jednání odstartoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun zrekapitulováním událostí posledních dní, počínaje dopravní tripartitou (téma liberalizace a co to udělá s ekonomikou Českých drah) a konče plánovanými schůzkami s vedením Českých drah i ministrem dopravy. Řeč byla i „aktivitách“ Jihomoravského kraje, který masivně plánuje výběrové soutěže na nákup kolejových vozidel a soutěžení železničních linek.

Právě přítomno: 151 hostů a žádný gestor