OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO V sále Národního domu v České Třebové se v úterý 20. června 2017 sešli na konferenci Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ delegáti z řad seniorů OSŽ, kteří byli na konferenci zvoleni jako zástupci všech odvětví železnice. Přítomno bylo 73 delegátů ze 77 pozvaných, jako hosté byli přítomni místopředsedové OSŽ Mgr. Martin Malý a Miroslav Novotný, předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes, vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka. Omluveni byli místopředsedové OSŽ Vladislav Vokoun a Radek Nekola, kteří v době jednání byli na zahraniční cestě. Jako prvního jednání OSŽ se konference RRS po dlouhodobé nepřítomnosti, způsobené úrazem, zúčastnil konference i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

V úterý 13. června 2017 se konalo ve školicím zařízení CZ LOKO v České Třebové jednání konference Nedrážních základních organizací OSŽ za účasti místopředsedy Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého a vedoucího oddělení ESO-Ú JUDr. Petra Večeře. Přítomna byla rovněž členka revizní komise OSŽ Milena Onderková. Místopředseda OSŽ a předseda NeRV (Nedrážní republikový výbor) Miroslav Novotný v úvodním projevu (na snímku) vyhodnotil činnost organizací spadajících pod nedrážní výbor od konání VI. sjezdu OSŽ do současnosti.

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays i letos představil řadu nových vozidel. Veletrh tradičně zaměřený na železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství, kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství, prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty, prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel, kombinovaná doprava, informační technologie, služby pro drážní dopravu, manipulační technika se letos konal v Ostravě ve dnech 13. až 15. června 2017.
 

Velmi hektické přípravy předcházely MČR železničářů v cyklistice. Mistrovství bylo plánováno jako součást cyklistických závodů Bělečské okruhy. Bohužel hlavní organizátor této události 3 týdny před konáním zemřel a závody byly bez náhrady zrušeny. Již to vypadalo, že letošní železničářská cyklistika se neuskuteční. Díky spolupráci Pražské regionální sportovní komise OSŽ se však podařilo operativně zajistit účast na cyklistických závodech v Nových Hradech u Skutče. Změnilo se pouze místo, termín konání zůstal stejný, což jistě vše zjednodušilo. Ubytování i stravování byly zajištěny v krásném prostředí historické Litomyšle, do Nových Hradů se přejíždělo na kole.

Od pátku 9. června proběhl v Litoměřicích dvoudenní „VII. Celorepublikový sraz hasičstva“. Program setkání byl bohatý, na výstavišti Zahrady Čech byla od pátku k vidění historická i současná technika, stříkačky parní i motorové, automobily, den otevřených dveří byl připraven ve stanici profesionálních hasičů. Této největší hasičské slavnosti se účastnilo na tři tisíce, převážně dobrovolných hasičů našich měst a obcí, nechyběla ani účast zahraničních hasičů ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Největší pozornosti diváků se těšil sobotní (10. 6.) dopolední slavnostní pochod centrem města všech hasičů s množstvím dobové a současné hasičské techniky.

V úterý 13. června byl v Ostravě, v areálu nákladového nádraží, zahájen třídenní 18. ročník veletrhu železniční techniky Czech Raildays. Novinky drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské dopravy zde představila celá řada výrobců jak tuzemských, tak i zahraničních. Zvláštní pozornost věnovali návštěvníci expozici CZ LOKO Česká Třebová, kde mohli shlédnout nové lokomotivy pro osobní i nákladní dopravu, jakož i pro posunovací a traťovou službu. Rovněž před stánkem SŽDC se tvořily fronty k prohlídce nových exponátů, především pak nového speciálního vozu MTW 100 pro kontrolu, údržbu a opravy trakčního vedení, jakož i speciálního diagnostického vozu DJ NDT.

V Šumperku se ve čtvrtek 8. června uskutečnilo jednání zástupců pracovních kolektivů podniku Pars Šumperk. Jednání řídil předseda zdejšího ZV OSŽ Pavel Horák (na snímku), spolu s ním za předsednickým stolem zasedl i místopředseda této ZO OSŽ Jan Bukovský. Jednání bylo svoláno na základě plánovaného harmonogramu k provedení voleb, které se v ZO OSŽ Pars nova, a. s., budou konat v měsíci září. ZO OSŽ Pars nova Šumperk na základě usnesení Ústředí OSŽ využila možnosti zúčastnit se i jednání konference nedrážních zástupců ZO OSŽ 13. června v České Třebové.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., pokračovalo ve čtvrtek 8. června v krkonošském hotelu Oddech. Řízení se za účasti předsedy PV Vladislava Vokouna a tajemníka PV Antonína Leitgeba ujala tajemnice PV Věra Nečasová. Úvodem se podnikový výbor zabýval usnesením Představenstva OSŽ k náplni a úrovni školení nově zvolených předsedů a hospodářů ZO OSŽ. Tajemník PV Antonín Leitgeb vyzval přítomné členy PV, aby ve svých ZO OSŽ od účastníků školení zjistili připomínky a náměty ke školení a zaslali je na ústředí do 31. 8. 2017. K této problematice se poté rozpoutala diskuse, v níž zazněl i návrh z pléna, aby byla některá školení nabídnuta odborným nezávislým firmám.

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 zasedal na hotelu Oddech samostatně Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola a s výjimkou omluveného Jindřicha Nohala se jej zúčastnili všichni členové PV, tedy včetně všech tří nově zvolených členů: Petra Doležala (SOKV Ústí nad Labem), Pavla Antoliče (PJ Ústí nad Labem) a Rostislava Heinze (vozmistra PJ Ostrava, PP Ostrava-Kunčice). „Příjemná atmosféra, zajímavé informace,“ řekl po jednání posledně jmenovaný Rostislav Heinz, který atmosféru jednání podnikového výboru „nasál“ úplně poprvé, i když v minulosti už pomáhal s interními normami a účastnil se za OSŽ jednání se zaměstnavatelem.

Společné jednání Podnikových výborů OSŽ ČD a ČD Cargo se koná ve dnech 7. a 8. června v hotelu Oddech v Krkonoších. Oba podnikové výbory se sešly, aby projednaly situaci v OSŽ po proběhlých konferencích, a také i provozní situaci v obou podnicích. Jako host byl přítomen personální ředitel Českých drah JUDr. Ivo Veselý, který se po úvodních formalitách ujal slova, aby objasnil některé záležitosti, které v současné době „hýbou“ Českými drahami. Jako nejzávažnější označil Ivo Veselý situaci na tzv. „Pošumavských lokálkách“, kde od nového GVD (10. 12. 2017) nahradí dosavadního dopravce (České dráhy) soukromý dopravce GW train, který sice vyhrál vypsané výběrové řízení, avšak o korektnosti ze strany tohoto dopravce se v tomto případě dá jen těžko mluvit.

Zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 6. 6. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (na snímku) a které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo na programu tradiční body. V rámci kontroly plnění úkolů bylo mimo jiné konstatováno, že většina úkolů byla již splněna (například úprava rozpočtu OSŽ v souvislosti se snížením příspěvku na činnost OSŽ ze strany zaměstnavatele SŽDC byla vyřešena první změnou rozpočtu na jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích), nebo úkol stále trvá (Vladislav Vokoun navštíví Workshop ETF – mobilní personál a přeshraniční služby v Krakově ve dnech 20. – 23. 6.).

Druhý jednací den Ústředí OSŽ (které ve dnech 31. 5. a 1. 6. zasedalo v Rajeckých Teplicích v hotelu Skalka) byl zahájen bodem týkajícím se podnikových konferencí PV OSŽ při ČD, ČD Cargo, tak i SŽDC, které se již konaly (ve dnech 16. až 18. 5.), a také přípravy konferencí Nedrážního republikového výboru – NeRV OSŽ (13. 6. 2017 v České Třebové) a Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6. 2017), které se teprve konat budou.

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor