(AKTUALIZOVÁNO) Deutsche Bahn (Německá dráha) a Odborový svaz strojvůdců (GDL) v úterý 30. června podepsaly v souhrnu 16 smluv a ukončily tak svůj deset měsíců se vlekoucí tarifní spor, čímž zažehnaly případné nové stávky. Oficiálně to sdělili ve středu 1. července dopoledne v Berlíně oba mediátoři, bývalý duryňský ministerský předseda Bodo Ramelow (strana Linke – Levice) a exšéf zemské vlády Brandenburska Matthias Platzeck (SPD).

„Všechno je podepsáno, tarifní mír je nastolen," prohlásil Platzeck. Podle jeho slov během smírčího řízení, jež bylo od 21. 5. dvakrát přerušeno, došlo i k vážným sporům. Centrálním tématem vyjednávání bylo prosadit menší zátěž zaměstnanců, uvedl Ramelow. Dospělo se tak k odbourání přesčasových hodin, jakož i k přijetí dalších 100 průvodčích a 300 strojvůdců. Zaměstnanci budou moci v budoucnu rovněž požádat o snížení délky pracovní doby. „Od úterního večera platí spolková rámcová tarifní smlouva," sdělil dále Ramelow, podle něhož byl tak splněn hlavní požadavek OS GDL. Již v květnu se DB dohodla s OS železničářů (EVG), jehož počet členů převyšuje zhruba třikrát počet odborářů GDL, na tarifní smlouvě. Klíčovým problémem konfliktů byla snaha GDL vyjednávat i za další profese, zastupované doposud EVG, jako jsou průvodčí, posunovači nebo zaměstnanci jídelních vozů. Tarifní mzdové podmínky budou stejné pro členy GDL i EVG. Délka pracovního týdne se pro členy GDL zkrátí od roku 2018 o jednu hodinu, což dá vedení koncernu dost času pro vyjednání podmínek s EVG po vypršení tarifních smluv v roce 2016. DB po celou dobu sporů a vyjednávání odmítala uzavřít tarifní smlouvy s oběma odborovými svazy pro stejné profese, avšak s odlišnými podmínkami.

Koncern DB, ale možná ještě více cestující veřejnost, musí těšit, že podepsaná smlouva vylučuje nebo při nejmenším značně ztěžuje možnost případných stávek v budoucnu, neboť takové akce jsou do konce září 2016 zakázány, konstatoval ve středu odpoledne list Handelsblatt. Na základě dohody o závazném smírčím řízení, jež obě strany dohodly do roku 2020, může být tento způsob řešení vyvolán i pouze jednou ze zúčastněných stran, tj. nikoli oběma. To znamená, že pokud by v budoucnu ztroskotalo vyjednávání anebo pokud by GDL vyhlásila stávku, bude ji moci DB zamezit žádostí o smírčí řízení. Dráha umožnila GDL dlouhodobé partnerství, neboť tento OS, ač výrazně menší, než jeho rival EVG, má mít do roku 2020 garanci zůstat i nadále důležitým tarifním partnerem.

Jan Hála