OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 5. října se v prostorách Národního technického muzea uskutečnilo 49. zasedání správní rady Nadace Okřídlené Kolo (NOK). Před zahájením jednání, na němž ředitel NOK Zdeněk Vysloužil přivítal všechny přítomné členy NOK i pozvané hosty, se uskutečnil za účasti členů dozorčí a správní rady NOK a pozvaných hostů slavnostní podpis Memoranda o spolupráci NOK s organizací SŽDC, týkající se oblasti historických drážních vozidel, drážních budov a technických zařízení.

Za Nadaci memorandum podepsal předseda správní rady NOK Martin Vavrečka, za SŽDC pak generální ředitel této organizace Pavel Surý.

Martin Vavrečka poděkoval po podpisu Pavlu Surému za vstřícný přístup SŽDC k aktivitám NOK. „Dá se říci, že nyní nadace pevně zakotvila a může za podpory SŽDC dále rozvíjet svoji činnost,“ prohlásil Vavrečka. Pavel Surý zdůraznil, že v tomto případě nejde ze strany NOK o nataženou dlaň, ale o podporu, kterou si nadace zaslouží za svoji činnost, vyvíjenou od svého založení v roce 2004. „Ještě před patnácti lety byla ochrana technických památek na dráze málem neslušným slovem, díky Nadaci a Národnímu technickému muzeu se podařilo sjednotit největší odborníky na kolejová vozidla do organizace, která zajistí jejich ochranu a rozvoj,“ poděkoval Surý členům Nadace, jakož i přítomnému generálnímu řediteli NTM Karlu Ksandrovi.

Karel Ksandr poté rovněž poděkoval Nadaci a všem jejím členům za práci, kterou vykonali a dále vykonávají. „Za sedm let, co jsem ve funkci ředitele NTM, jsem se přesvědčil, že pokud se týká zachování kulturního dědictví železnice, je vše na správné cestě,“ řekl Ksandr. Poděkoval také Českým drahám za možnost využívat prostory depa ČD v Chomutově pro deponaci historických železničních vozidel v majetku NTM. Připomněl rovněž aktivity, které NTM ve spolupráci s NOK připravuje, mimo jiné například slavnostní jízdu k 100. výročí vzniku Československa, která se uskuteční příští rok, a jejíž součástí bude i jízda Presidentského vlaku se salonním vozem Ferdinanda d´Este z Prahy do Bratislavy.

Slova se ujal i pozvaný předseda OSŽ Jaroslav Pejša, který rovněž ocenil aktivity NOK, která mimo jiné úzce spolupracuje s OSŽ. Informoval rovněž přítomné o tom, že podpis podobného Memoranda, které bylo právě podepsáno mezi NOK a SŽDC je připravován i se zástupci Českých drah. : „Jednání s Českými drahami v tomto směru probíhají a je předpoklad, že dospějí v brzké době ke zdárnému konci,“ řekl Pejša.

Po podpisu Memoranda bylo zahájeno jednání Správní rady NOK, na němž byly projednány veškeré aktuální záležitosti, týkající se NOK. Jak zdůraznil ředitel NOK Zdeněk Vysloužil, jde především o budoucnost NOK. „Za čtrnáct let činnosti nadace byl položen velice dobrý základ, na němž je nyní možné stavět. Nadace v současné době probíhá etapou své stabilizace s vizí dalšího možného rozvoje, jehož hlavním cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti nejen železniční historii, ale otevírat i současná témata, která mohou ovlivnit budoucnost železnice u nás,“ vyložil ve zkratce vizi nadace její ředitel. „Nechceme být konkurencí žádnému subjektu, který se podílí na přibližování historie našich železnic, jde nám o co nejširší spolupráci v ČR a pomoc i při obnově technických památek, což je jedna z činností, která z naší strany existuje již čtrnáct let - nyní ji chceme dále prohlubovat,“ říká ředitel s připomínkou myšlenky na spolupráci i se SŽDC v záležitosti historických budov, která byla potvrzena dnešním podpisem Memoranda o spolupráci.

Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 258 hostů a žádný gestor