OBZOR ke stažení

Na výjezdním zasedání Podnikových výborů ČD, a. s., a ČD Cargo seznámila tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová (na snímku zády k oknu) členy obou podnikových výborů s aktuální situací v oblasti dep kolejových vozidel (DKV).

Na jednání zaměstnavatele s pracovní skupinou OSŽ pro opravárenství byly odborářům sděleny plány vedení odboru kolejových vozidel (OKV) na změny v oblasti DKV. „Útvar techniky a správy majetku ČD chystá provést již dříve navrhované změny v oblasti DKV, které by měly vést k fyzickému rozdělení dep na část provozní a na část, zajišťující údržbu. Tato organizační změna je zdůvodňována nutností lepší hospodárnosti,“ řekla v úvodu Věra Nečasová.

Součástí těchto změn má být mimo jiné vyčlenění zbytného majetku, který by měly převzít do správy Regionální správy majetku (RSM). Další navrhované změny se připravují v oblasti centrálního zásobování a vyčlenění Depa historických vozidel v Lužné u Rakovníka (DHV) do nově vzniklé organizační složky. Úspory se chystají také v oblasti energetické, připravuje se rovněž postupná optimalizace některých pracovišť. Některé popsané změny jsou naplánovány k provedení již v období prvního pololetí roku 2018.

OSŽ v souvislosti s připravovanými změnami poukazuje na nedostatek zaměstnanců v depech a v té souvislosti na nutnost zavedení motivačního programu, jakož i na úpravu systému odměňování opravářů kolejových vozidel. „Tyto požadavky byly doposud ze strany vedení odboru kolejových vozidel na GŘ ČD odsouvány a neřešeny,“ připomněla Věra Nečasová. Jak dále dodala, změny v DKV jsou prováděny v době, kdy část kolejových vozidel vyžaduje razantní opravy, či nahrazení novými vozidly. To je ve velkém protikladu při srovnání se situací u vyspělých železničních správ v západní Evropě, jimž se chtějí popsanou reorganizací České dráhy přiblížit. Obrovský oříšek je rovněž výše zmíněná inventarizace zbytného majetku, neboť v této oblasti se vyskytují velké nedostatky.

„Vše stojí na vratkých nohou, připravuje se něco, o čem by se ještě mělo důkladně diskutovat. Obavy, vyjádřené již dříve ze strany OSŽ, stále trvají,“komentoval tuto situaci předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun. Podle jeho dalších slov by se k reorganizaci mělo přistoupit až poté, co bude vyřešena neuspokojivá situace v oblasti kolejových vozidel.

Obavy a požadavky členů podnikového výboru OSŽ při ČD jsou zakotveny v přijatém usnesení z jednání Výboru.

Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 198 hostů a žádný gestor