OBZOR ke stažení

Zvýšení tarifních mezd, ale pouze o 10 euro, a jinak samé snížení (konkrétně příplatku za práci v sobotu a v neděli o 40 %, příplatku za práci v nepřetržitém režimu o 20 až 30 %, příplatku za práci přesčas ze 60 na 50 %, příplatku za práci ve svátek ze 100 na 75 %, a také snížit náhrady mzdy při pracovní neschopnosti po dobu prvních tří dní nemoci z 55 % na 25 %), takový je protinávrh podnikové kolektivní smlouvy ze strany slovenského ZSSK CARGO.

Před čtrnácti dny, v pondělí 6. 11. 2017, se uskutečnilo první kolo kolektivního vyjednávání nad návrhem nové Podnikové kolektivní smlouvy ZSSK CARGO na rok 2018. Vedení společnosti ZSSK CARGO sice na úvod deklarovalo snahu stabilizovat lidské zdroje a dále rozvíjet firmu, ale jak vážně to myslí, předvedlo (podle odborových centrál) právě v předloženém protinávrhu, ze kterého citujeme v úvodu tohoto článku a který vrací benefity prakticky na úroveň zákoníku práce.
„Zaměstnavatel si tedy stabilizaci a rozvoj lidského kapitálu ve firmě představuje tak, že výrazným způsobem sníží příjmy, zejména těch, kteří pracují v těžkých podmínkách nepřetržitého provozu,“ říká důrazně místopředseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) a mluvčí odborových centrál Peter Pikna s tím, že protinávrh zaměstnavatele nemá se stabilizací podniku nic společného. „Chybějí zaměstnanci mnoha profesí a toto má být motivací?“
Odborové centrály působící v ZSSK CARGO již prostřednictvím svého mluvčího daly generálnímu řediteli Martinovi Vozárovi jasně najevo svůj negativní postoj vůči protinávrhu zaměstnavatele. „Argumentovali jsme tím, že akt kolektivního vyjednávání jsme navzdory hektické době pojali zodpovědně a s plnou vážností: v rámci sociálního smíru, navýšení minimální mzdy a inflace jsme očekávali podobný přístup i ze strany zaměstnavatele s tím, že se budeme zabývat jen tím, co je prioritní – navýšením mezd. Ale opak je pravdou, bereme protinávrh (zaměstnavatele) jako výsměch všem zaměstnancům!“ dodává Peter Pikna rozhořčeně.
Cílem odborových centrál nadále zůstává kolektivní vyjednávání jen o takové PKS, která pozdvihne životní úroveň zaměstnanců ZSSK CARGO, a s cílem uzavřít Podnikovou kolektivní smlouvu (PKS) ještě do konce letošního roku. „Setrváváme na našem návrhu navýšení mezd o 60 euro pro všechny zaměstnance a navýšení příplatku za práci v noci na 1 euro,“ uzavírá Peter Pikna.
Další kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na úterý 21. 11. 2017.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor