OBZOR ke stažení

V pondělí 11. 12. 2017 se uskutečnilo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2018. Cílem jednání byla snaha odstranit několik posledních rozporných bodů. Smluvní strany si vzájemně vysvětlily svá stanoviska k jednotlivým ustanovením, která doposud byla předmětem rozporu. Výsledkem debaty je přijetí kompromisního návrhu v oblasti stanovení minimální délky noční směny. Zaměstnavatel odsouhlasil její prodloužení z 8 hodin na 9 hodin s tím, že v polovině příštího roku dojde v režimu kolektivního vyjednávání k další debatě. Všichni přítomní deklarovali dlouhodobou snahu zlepšit pracovní podmínky dotčené skupiny zaměstnanců.

Další rozpor se podařil odstranit v oblasti navrhované kompenzace za dobu strávenou na ubytovacích zařízeních mimo domov pro mobilní personál. Výsledkem dlouhých debat je kompromis, který spočívá v odměně ve výši 100 Kč za každý výkon, kdy je zaměstnanec v rámci dvou na sebe navazujících směn, nucen strávit mimo rámec započitatelné pracovní doby na nocležně. Zároveň byly v rámci komplexnějšího řešení pro tuto skupinu zaměstnanců zvednuty sazby cestovních náhrad. V prvním pásmu ze 79 Kč na 92 Kč, v druhém pásmu ze 118 Kč na 140 Kč a ve třetím pásmu ze 182 Kč na 217 Kč.

Rovněž došlo k odstranění rozporu ohledně výše příplatku za práci v noci a o sobotách a nedělích, kdy stávající příplatek byl zvýšen o 1 % (z 11 % na 12 %, tj. o téměř 10 %). V další části kolektivního vyjednávání dospěli všichni zúčastnění k závěru, že poslední tři rozporné body, kterými jsou, přípustný rozsah hodin dělených směn pro zaměstnance letmo, zavedení osobního ohodnocení a nárůst tarifních mezd, vyžaduje přítomnost členů představenstva společnosti ČD, a. s., na kolektivním vyjednávání. Odborové centrály s ohledem na doposud velmi konstruktivní přístup zaměstnavatele snížily svůj požadavek nárůstu tarifních mezd o 3 %, tj. z 12 % na 9 %.

Odborové centrály proto navrhly, aby se příští jednání dne 14. 12. uskutečnilo již za účasti odpovědných členů představenstva společnosti.

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor