Po dlouhých letech čekání a napětí, jaký další osud čeká havířovskou nádražní budovu (původně určenou ke zbourání), bylo koncem ledna rozhodnuto: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, přičemž počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý 30. ledna 2018 před novináři. Cílem SŽDC i města (potvrzeném ve společně přijatém memorandu) je zahájit komplexní rekonstrukci ještě v letošním roce.


Výpravní budovu vlakového nádraží v Havířově tedy čeká kompletní rekonstrukce, při níž bude SŽDC spolupracovat s vedením města Havířov. Po provedené rekonstrukci bude stavba sloužit nejen k odbavování cestujících, ale také ke sportovním a volnočasovým aktivitám. Město chce vnitřní prostory nádražní haly (na snímku) využít jako sportovně-společenské centrum, v němž budou umístěny například hřiště, squashové kurty, horolezecká stěna, kavárna, kulturní prostory, klubovny, šatny, sociální zařízení či služebna městské policie. Na možné využití haly si Havířov nechal vypracovat studii. „Oceňujeme, že máme možnost otevřít debatu s vedením SŽDC ještě v této projektové fázi a částečně tak ovlivnit rekonstrukci nádražní budovy. O vhodném využití tohoto prostoru v rámci města chceme otevřít diskuzi jak s příspěvkovými organizacemi, tak s odbornou i neodbornou veřejností,“ vysvětluje náměstek havířovské primátorky pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica.
„Těší nás, že vedení města aktivně přistupuje k problematice využití prostor, které jsou z pohledu dnešních nároků mnohonásobně naddimenzované a obtížně se hledá jejich smysluplné využití,“ reagoval na postoj města Pavel Surý. SŽDC komplexně zmodernizuje levou administrativní část budovy a současně opraví prostory po technologii zajišťující železniční provoz. Pokud se týká vstupní haly, zaměří se SŽDC na úpravy pro budoucí využití vnitřních prostor městem, tedy opravu vnějšího pláště budovy, přípojek a sociálního zařízení.
Na projektu rekonstrukce výpravní budovy pracuje ostravská společnost „KOHL ARCHITEKTI“, projekt bude dokončen 30. dubna. Vychází z původní dokumentace a nově zohledňuje projekt města na přestavbu přednádražního prostoru. Podle slov havířovského náměstka Josefa Bělici zahájí město Havířov práce za zhruba 150 milionů korun ještě letos. „Nově by mělo vzniknout asi 180 parkovacích stání. Součástí nového přednádražního prostoru budou také kryté zastávky a příchozí koridory, do lokality chceme rovněž přivést cyklostezku,“ doplňuje Bělica.
Nádražní budova v Havířově byla postavena v letech 1964 až 1969 v tzv. bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou. Na návrhu se podílel také sochař Václav Uruba, který byl autorem plastiky Směrník v brutalistním stylu před vstupem do haly. Západní stěnu vstupní haly pokrývá barevná skleněná mozaika o ploše 65 metrů čtverečních od sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra Kopeckého.
Po dokončení opravy budovy plánuje SŽDC také provedení rekonstrukce staniční části havířovského nádraží (koleje, výhybky, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, podchody, nástupiště atd.). V letošním roce bude vypsána soutěž na zpracování záměru projektu, který bude zohledňovat modernizaci výpravní budovy i přednádražního prostoru. Samotná realizace staniční části nádraží se předpokládá v letech 2021 – 2022 a celkové náklady na tuto stavbu odhaduje SŽDC na 900 milionů korun.
Miroslav Čáslavský (s využitím tiskové zprávy SŽDC)