Představenstvo OSŽ na svém jednání dne 18.6.2018 projednalo Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2018 a uložilo předložit materiál na jednání Ústředí OSŽ dne 12.9.2018.

Semináře jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Upozorňujeme ZO OSŽ, že seminář pro hospodáře v termínu 10.10.-12.10.2018v hotelu Lesní chata - Kořenov je ke dni 24.07.2018 již naplněna seminář zaměřený na pracovněprávní problematiku v termínu 07.11.-09.11.2018v hotelu Lesní chata - Kořenov je ke dni 21.08.2018 také naplněn.

Volná místa jsou v semináři pro hospodáře, členy RK, případně i předsedy ZO OSŽ v termínu od 24.09. - 26.09.2018 v hotelu Ostrý v Železné Rudě.