OBZOR ke stažení

Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation - ETF) vyhlásila na 4. října 2018 akční den na podporu doprovodného vlakového personálu. Evropští železniční odboráři chtějí touto akcí jednak podpořit kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě 2.0., ale především chtějí  upozornit na  nebezpečnou tendenci rušení železničního personálu.

Přítomnost vlakového personálu je důležitá nejen pro pohodlí cestujících,  ale především pro zajištění jejich bezpečnosti.  Vlakový personál, to jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří mají veškeré  znalosti  potřebné k tomu, aby se o cestující postarali v případě nehody nebo mimořádné události. Je třeba si uvědomit, že průvodčí není ve vlaku jen proto, aby vám zkontroloval jízdenku,“říká předseda Odborového sdružení železničářů Mgr. Martin Malý, proč se OSŽ do rozhodlo do kampaně zapojit.

Na české železnici postupně narůstá konkurence dopravců, což v posledních letech bezesporu přineslo cestujícím zlepšení služeb a snížení cen jízdného ve vlacích na hlavních železničních tratích, kde se vyplatí provozovat komerční nedotované vlaky.  Nyní přichází další etapa liberalizace železničního trhu, kdy se postupně budou dopravci ve výběrových řízeních ucházet o provoz na dotovaných linkách osobní  regionální  i dálkové  rychlíkové dopravy.  Protože nejdůležitějším kritériem pro výběr dopravce bude  co nejnižší požadovaná dotace na danou linku od státu nebo od kraje, budou muset dopravci hledat všechny možné způsoby jak snižovat své náklady, aby ve výběrovém řízení uspěli.

Podle zkušeností našich kolegů železničářů ze západní Evropy  tato snaha o úspory za každou cenu mnohdy vede  k  nepřiměřenému  snižování počtu zaměstnanců, nebo požadavků na jejich kvalifikaci s cílem co nejvíce snížit mzdové náklady, což může mít vliv na bezpečnost cestujících,“ upozorňuje předseda Mgr. Malý.

OSŽ při přípravě kampaně vsadilo netradiční, avšak ryze český způsob oslovení cílových skupin. Místo využití jednotných layoutů a vizuálů vyrobených v Bruselu, OSŽ oslovilo známého kreslíře Petra Urbana a požádalo jej o spolupráci.  Výsledkem je brožurka „S Rudou Pivrncem na železnici“, kterou budou odboráři 4. října 2018 rozdávat cestujícím na nádražích a ve vlacích. S trochou černého humoru typického pro Urbanova Rudu Pivrnce chceme cestujícím ukázat, co by se jim časem mohlo přihodit,  pokud ve vlaku nebude dostatek kvalifikovaného  personálu.

PhDr. Helena Romanova
vedoucí oddělení kanceláře předsedy, členka Výkonného výboru ETF

 

 

 

 

 

 

Právě přítomno: 201 hostů a žádný gestor