OBZOR ke stažení

V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, a ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb., byly na 6. června 2019 vyhlášeny volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211).


Správní rada ZP MV ČR má celkem patnáct členů, radu tvoří pětice členů vzešlých z návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů, další pětice členů je jmenována vládou a zbývajících pět členů vzejde ve volbách z návrhu reprezentativních odborových organizací. Jedním z nich je předseda ZO OSŽ Všetaty Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons).

Pro funkční období začínající dnem 1. 7. 2019 byli zvoleni tito kandidáti:
Do Správní rady ZP MV ČR byli na návrh reprezentativních odborových organizací zvoleni: Jiří Jílek, plk. Mgr. Aleš Lehký, Mgr. Petr Pacher, JUDr. Milan Štěpánek, Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons).

Zároveň proběhly i volby do Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která je rovněž složena jak ze zástupců vzešlých z návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů (3 zástupci), tak ze zástupců jmenovaných vládou (3), tak i ze tří členů zvolených na návrh reprezentativních odborových organizací. Mezi nimi je i Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC.

Do Dozorčí rady ZP MV ČR byli na návrh reprezentativních odborových organizací zvoleni: Ing. Alena Gaňová, Mgr. Bc. Milan Synek, Petr Štěpánek.

OSŽ tak má opět zastoupení jak v Dozorčí tak i ve Správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny. Funkční období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 209 hostů a žádný gestor