OBZOR ke stažení

Pokračování třetího jednacího dne o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2020 se uskutečnilo v odpoledních hodinách dne 28. listopadu 2019 za přítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva ČD, a. s., Bc. Václava Nebeského a Ing. Radka Dvořáka.

V úvodu nás předseda představenstva seznámil s posledními organizačními změnami na úseku kolejových vozidel a na investičním úseku GŘ ČD, a. s. Po této informaci bylo zahájeno jednání ohledně zbývajících příloh PKS ČD, a. s.

Příloha 2 – Řád pro odměňování zaměstnanců ČD

V této příloze č. 2 došlo na návrh zaměstnavatele k přesunu některých článků z důvodu přehlednějšího uspořádání.

Shoda:
Článek 1,2,3 (dřívější čl. 9),4 (dřívější čl. 10),5 (dřívější čl. 23),6,7,9 (doplněn o dřívější přílohu č. 7),10 (dřívější čl. 8),13,15 až 18, 20 až 26, 29 až 35, 36 (dřívější čl. 37). Příloha 3 – Stravování a náhrady výdajů, Příloha 4 – poskytování kondičních pobytů zaměstnancům ČD

Rozpor:
Článek 8 – Osobní ohodnocení – (dřívější článek 18) – rozpor není ani tak v textu článku, jako ve stanovení výše objemu finančních prostředků,
Článek 12 – Odměny za zabránění úniku tržeb – rozpor je v příloze k tomuto článku,
Článek 14 – Mzda za práci přesčas
Článek 19 – Příplatek za režim práce
Dřívější článek 20 – Příspěvek na udržení odborné způsobilosti
Nový článek 27 – Příspěvek na dopravu – rozpor je ve stanovení výše a principu přiznání příspěvku
Nový článek 28 – Odměna za flexibilitu pro strojvedoucí
Dřívější článek 30 – Kompenzace za obtížnost pracovního režimu
Odstupné – nově bude přílohou mzdového řádu. Zde je rozpor pouze o možnost rozšíření odstupného o další kategorii
Příloha mzdového řádu – s výjimkou sazeb příplatku za praxi a příplatku za dělenou směnu je všude rozpor

Dílčí rozpor:
Článek 11 – Odměny z dohod

Příloha 6 – Odměna za zabránění úniku tržeb
Další jednání je naplánováno na úterý 3. prosince v odpoledních hodinách.

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 198 hostů a žádný gestor