Na výjezdním zasedání Podnikových výborů ČD, a. s., a ČD Cargo seznámila tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová (na snímku zády k oknu) členy obou podnikových výborů s aktuální situací v oblasti dep kolejových vozidel (DKV).

Na společném výjezdním zasedání se sešli členové podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo. Jednání proběhlo ve dnech 11. – 13. října v krkonošském hotelu Oddech. V úvodu podal předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun informace o jednání, která probíhají v oblasti jízdních výhod, osvětlil aktuální situaci v přípravě na kolektivní vyjednávání u ČD, a přiblížil přítomným členům podnikových výborů současný stav probíhajících příprav na VII. Sjezd OSŽ.

Ve čtvrtek 5. října se v prostorách Národního technického muzea uskutečnilo 49. zasedání správní rady Nadace Okřídlené Kolo (NOK). Před zahájením jednání, na němž ředitel NOK Zdeněk Vysloužil přivítal všechny přítomné členy NOK i pozvané hosty, se uskutečnil za účasti členů dozorčí a správní rady NOK a pozvaných hostů slavnostní podpis Memoranda o spolupráci NOK s organizací SŽDC, týkající se oblasti historických drážních vozidel, drážních budov a technických zařízení.

AKTUALIZOVÁNO - V Praze, v hotelu President, se v úterý 3. října uskutečnila konference na téma „Národní železniční dopravci v Evropě“. Uspořádala ji společnost Mafra ve spolupráci s Lidovými novinami. Přednášejícími byli ministr dopravy a představitelé všech hlavních železničních společností, dále zástupce firmy Siemens a SUDOP Praha. V auditoriu zasedlo přibližně pět desítek vrcholových manažerů firem navázaných na železnici a také zástupci některých měst či obcí. Trochu v rozporu s názvem konference byl její obsah téměř výhradně zaměřen na českou železnici, jejíž hlavní problémy i předpokládané směřování jednotliví mluvčí prezentovali.

V úterý 3. října 2017 bylo ve společnosti ČD Cargo, a. s., předáním návrhu PKS 2018 zaměstnavatelem na jednání odborových centrál a zástupců vedení ČD Cargo, zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh vychází ze stávajícího znění platné kolektivní smlouvy, pouze s drobnými změnami. Dále byl zástupcům odborových centrál předán návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS. Příští týden v pondělí 9. 10. se sejde rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ, 16. 10. pak proběhne jednání s ostatními odborovými centrálami k přípravě společného protinávrhu. Ve dnech 30. 10. až 2. 11. se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.
Všechny aktuální informace budou zveřejňovány na twitterovém účtu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a na webu OSŽ.
 

Téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici je stále živé. Připomeňme, že více než dvě hodiny diskutovali v úterý 5. 9. 2017 členové Ústředí OSŽ na mimořádném zasedání na téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici. OSŽ totiž vypracovalo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017 a toto Memorandum zaslalo ministru dopravy Danu Ťokovi.

Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu valným shromážděním zvolen do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. září 2017 sešli k poslednímu jednání tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody České republiky) ve funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Hlavním tématem společného jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2018, závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu, nebo také informace o aktuálním stavu čerpání fondů Evropské unie.

- Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především pak omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a. s.

- Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR

- O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

V pondělí 18. září se v odpoledních hodinách opět po prázdninách sejdou k jednání zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů v rámci 139. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (dále ASO) zúčastní Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO.

Odborové sdružení železničářů pozvalo na pondělí 18. 9. 2017 od 14.30 h všechny odborové svazy působící na železnici ke společnému jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách pro roky 2018 a následující. Výchozím bodem diskuse o dalším postupu bude nesouhlas s návrhem změny tarifu, který 31. 7. 2017 rozeslal I. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček. Nesouhlas se týká jak návrhu neplatnosti režijek na tzv. komerční vlaky, tak i výše cen ročního kuponu. O výsledcích jednání vás budeme informovat jak na webových stránkách OSŽ, tak i v Obzoru.

Odborové sdružení železničářů - ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat pro své členy níže uvedené kalendáře:
Kapesní plánovací kalendář „Diář železničáře“, stejná grafická úprava i velikost jako v předešlých letech, cena za kus 25 Kč,
Stolní týdenní kalendář s fotografiemi na téma: Vlaková nádraží a železniční architektura v ČR, cena za kus 60 Kč,
Velký nástěnný kalendář s černobílými fotografiemi v retro stylu na téma „Člověk a železnice“, cena za kus 150 Kč.

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor