OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO Předseda představenstva Deutsche Bahn (Německé dráhy) Rüdiger Grube (66) odstoupil v pondělí 30. ledna překvapivě z funkce a od úterý 31. ledna již nevykonává své povinnosti. Dozorčí rada přijala v pondělí jednomyslně jeho žádost s okamžitou účinností, s tím, že jeho nástupce zvolí vbrzku kontrolní grémium, informovaly na své webové stránce týdeník WirtschaftsWoche a list tagesschau.de.

Ministerstvo dopravy definitivně vzdalo plány na zřízení firmy, která by centrálně nakupovala nové vlaky a pak je pronajímala dopravcům. Odpor proti „vlakopůjčovně“ měli hlavně České dráhy a také železniční odboráři, kterým se podařilo s připomínkami přesvědčit i některá ministerstva, uvedl v pondělí 16. ledna 2017 večer server iDnes.cz (v článku České dráhy a odboráři vyhráli, miliardová státní půjčovna vlaků nebude) a informaci následně potvrdil i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se 134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR zúčastnil.

134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) se bude v pondělí 16. ledna od 16 hodin zabývat hned několika tématy: například BOZP (předložena bude Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016), analýzou odlivu zisků (a důsledky pro českou ekonomiku včetně návrhů opatření), přípravou nového stavebního zákona (předložen bude podkladový materiál Ministerstva pro místní rozvoj), čerpáním fondů EU (respektive stavem čerpání prostředků z fondů EU a plněním předběžných podmínek), investorskou přípravou staveb, respektive přehledem investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 milionů korun, a hlavně pak otevíráním veřejného trhu v železniční přepravě.

Ve středu 11. ledna 2017 začalo vyjednávání smírčí komise o nové kolektivní smlouvě mezi Deutsche Bahn (Německou drahou) a Odborovým svazem strojvůdců (GDL) poté, co předchozích šest kol rozhovorů mezi oběma partnery nepřineslo žádoucí dohodu. Smírčí řízení se koná pod dohledem šéfa zemské durynské vlády Bodo Ramelowa a bývalého brandenburského premiéra Matthiase Platzecka.

I v novém roce 2017 pokračují jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, která se sejde v pondělí 16. ledna, a to již ke svému 134. zasedání. V rámci delegace Asociace samostatných odborů (ASO), kterou i v roce 2017 povede Bohumír Dufek, o jehož znovuzvolení valnou hromadou ASO jsme informovali v prosinci 2016, se tripartity zúčastní i místopředseda ASO a předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a tajemník ASO a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka (na snímku).

Odborové centrály působící u Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), konkrétně OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, FS a NOŽ po vzájemné dohodě vyhlásily ve čtvrtek 22. 12. 2016 od 16 h stávkovou pohotovost. Důvodem stávkové pohotovosti je způsob kolektivního vyjednávání vedený managementem ŽSR, kdy nárůst mzdy zaměstnavatel dopředu podmiňuje přidělenými mzdovými prostředky a propouštěním zaměstnanců ŽSR. „Takovýto postup rázně odmítáme“, stojí v závěru prohlášení podepsaném 11 odborovými centrálami.

Ve sporu o novou kolektivní smlouvu, o níž Deutsche Bahn (Německá dráha) a Odborový svaz strojvůdců (GDL) od loňského října bezvýsledně jednaly již šestkrát, má rozhodnout smírčí řízení ohlášené na středu 11. ledna. Jak informovaly 3. ledna na svých webových stránkách deník Handelsblatt a týdeník WirtschaftsWoche, v rozhodčí komisi zasedne bývalý ministerský předseda spolkové země Braniborska Matthias Platzeck (SPD) a šéf durynské zemské vlády Bodo Ramelow.

Nabídku letní rekreace pro zaměstnance „REKREACE S DOTACÍ 2017“ najdete na stránkách www.cdtravel.cz. Katalog i závazná objednávka je POUZE na internetu, ne v tištěné formě. Zde najdete jako obvykle ceny již po odečtení dotace z CSF (respektive C FKSP).

Informace o změnách v PKS ČD, a. s., na rok 2017 (vybraná problematika a změny), aktuální a koncepční otázky OSŽ a události v roce 2017 v působnosti OSŽ, pracovněprávní předpisy (související a prováděcí, novelizace od 1. 1. 2017, včetně vnitřních předpisů OSŽ), zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2017, dotazy, diskuse a závěr, takový program čeká na účastníky školení OSŽ (pro zástupce ZO OSŽ při ČD, a. s.) k PKS ČD, a. s., na rok 2017, jejichž přehled v pondělí 2. 1. 2017 zveřejnil Podnikový výbor Odborového sdružení železničářů ČD, a. s.

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři webových stránek OSŽ, děkuji Vám za spolupráci v letošním roce i za zájem o činnost Odborového sdružení železničářů. Většina z vás určitě denně sleduje naše pravidelné internetové zpravodajství, kde jsou nejaktuálnější informace, takže už ví, že kolektivní vyjednávání u našich největších podniků skončilo podpisem kolektivní smlouvy.

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 byla v sídle společnosti ČD Cargo v Praze podepsána kolektivní smlouva pro rok 2017. Zároveň představenstvo společnosti na svém zasedání ve čtvrtek 22. prosince 2016 rozhodlo o vyplacení mimořádné odměny 3500 Kč pro každého zaměstnance, který se v letošním roce podílel na dosažení očekávaného hospodářského výsledku. Představenstvo společnosti chce i tímto způsobem poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci v roce 2016.

Více informací naleznete v článku: Kolektvní smlouva ČD Cargo 2017
 

Vyjednávání o nové kolektivní smlouvy mezi Deutsche Bahn (Německou dráhou) a Odborovým svazem strojvůdců (GDL) nepřineslo ani v šestém kole, konaném v pátek 16. prosince v Berlíně, kýženou shodu. „Zdá se, že každá z obou stran čte z návrhu DB, předloženého vpředvečer rozhovorů, něco jiného,“ konstatoval na své webové stránce 17. prosince týdeník WirtschaftsWoche. „Je to krok zpět,“ označil nabídku koncernu předseda GDL Claus Weselsky.

Právě přítomno: 424 hostů a žádný gestor