OBZOR ke stažení

V ostravském hotelu Clarion se ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 konal VII. sjezd OSŽ. Po schválení organizačních opatření vystoupil před delegáty jako první host předseda ASO Bohumír Dufek, který zkonstatoval, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s ČMKOS, a že zájmy odborů (včetně těch železničních) se daří prosazovat i v Bruselu. Následovalo vystoupení předsedy slovenského Odborového združenia železničarov (OZŽ) Mgr. Františka Zaparanika, který připomněl nadstandardní spolupráci mezi OSŽ a OZŽ a vyjádřil naději, že budoucnost železnice v obou státech se bude ubírat správným směrem.

I. VII. sjezd OSŽ svým usnesením ze dne 11. 11. 2017 schvaluje: Jednací řád VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů (dále jen OSŽ); Volební řád VII. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Revizní komise OSŽ za období po VI. sjezdu OSŽ; Program OSŽ na období do roku 2021; Pracovní předsednictvo VII. sjezdu OSŽ, řídící jednání VII. sjezdu OSŽ, pracovní komise VII. sjezdu OSŽ, zapisovatele a ověřovatele jednání VII. sjezdu OSŽ a jimi předložené zprávy,

Do Ostravy, do hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava se od pátečního (10. 11. 2017) rána budou sjíždět delegáti VII. sjezdu OSŽ. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin v kongresovém sále Diamant. Na programu prvního jednacího dne (respektive v návrhu programu) je kromě procedurálních záležitostí (tj. mimo jiné schválení návrhu Jednacího řádu VII. sjezdu OSŽ, schválení pracovního předsednictva, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu VII. sjezdu OSŽ, respektive schválení programu jednání VII. sjezdu OSŽ) naplánováno i vystoupení hostů, zpráva Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ, či zpráva o hospodaření OSŽ od VI. sjezdu OSŽ.

Na konci tohoto týdne se v Ostravě sejde 220 delegátů na VII. sjezdu OSŽ a budou rozhodovat nejen o programu na další čtyři roky, ale svým rozhodnutím pravděpodobně ovlivní i činnost OSŽ na mnohem delší období. K plnění programu sjezd zvolí nové Ústředí OSŽ v čele s předsedou a I. místopředsedou OSŽ. Průběh sjezdu budete moci sledovat on-line na webových stránkách OSŽ www.osz.org.

Představenstvo Českých drah, a. s., dnes (31. 10. 2017) jednomyslně odhlasovalo mimořádnou odměnu pro zaměstnance společnosti. Každý z nich dostane ve výplatě za měsíc listopad 1000 Kč navíc jako ocenění za mimořádné nasazení, které si letos vyžádaly velké výluky a kalamitní situace, jako byla například poslední nedělní vichřice. „Jako dopravce musíme neustále flexibilně reagovat na rozsáhlou výlukovou činnost Správy železniční dopravní cesty. Kvůli velkým stavbám například v Brně, v Plzni nebo na Negrelliho viaduktu v Praze letos rychle narůstá přesčasová práce. Mimořádně také povoláváme do služby stovky zaměstnanců navíc v případě událostí, jakou byla například nedělní vichřice, kdy je potřeba se postarat o zákazníky a co nejrychleji obnovit provoz,“ vysvětluje důvody rozhodnutí managementu předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek.

Poté co vichřice „Herwart“ ochromila o víkendu zejména v severoněmeckých a středoněmeckých regionech Spolkové republiky železniční dopravu, vlakový provoz se postupně vrací do normálních kolejí, informoval v pondělí 30. 10. 2017 deník Handelsblatt. Přesto však zůstává několik tratí, na nichž doposud nemohou jezdit dálkové spoje. I nadále je ochromen provoz dálkových vlaků na trasách Hamburg – Westerland, Hamburg - Kiel, Hamburg – Lübeck – Puttgarden, Hamburg – Rostock – Stralsund, Berlín – Stralsund a Dortmund – Brémy – Hamburg. Nicméně od pondělního rána již opět fungují první dálkové vlaky mezi Hannoverem a Berlínem, Hannoverem a Magdeburkem, Berlínem a Drážďany, stejně jako mezi Münsterem (Západní Falcko) a Norddeichem. První dálkové vlaky z Hamburku do Berlína mají dle sdělení Deutsche Bahn (Německé dráhy) jezdit v pondělí asi od 14 hodin. Vzhledem k různým poškozením je však nutno počítat i nadále s omezením a výpadky provozu.

Nejvíce změn v mezistátní dálkové dopravě se v novém jízdním řádu, který začne platit 10. prosince 2017, dotkne linky Praha – Mnichov. Počet spojů se zde zvýší ze 4 párů na 7 a jízdní doba zkrátí až o půl hodiny - na pět a tři čtvrtě hodiny. Cestující se v tomto případě mohou těšit také na komfortnější vozy německého partnera, se kterým České dráhy česko-bavorskou linku provozují. Společnost Länderbahn, která provozuje tyto spoje na německém území pod značkou ALEX, plánuje totiž nahradit staré vozy ze 70. let minulého století moderními klimatizovanými vagóny od mateřské italské národní železniční společnosti Trenitalia. V těchto vozech mají být například oddíly 1. třídy, místa pro cestující na vozíku nebo občerstvení.

AKTUALIZOVÁNO - Na dnešním (24. 10.) dopoledním jednání zástupců všech odborových centrál na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem o režijních výhodách přislíbil ministr dopravy, že během několika dnů vypracuje návrh, který bude mimo jiné obsahovat i větu, že režijní jízdenky budou platit i v komerčních vlacích. Tuto informaci Obzoru potvrdil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se schůzky spolu s I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislavem Vokounem, a místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martinem Malým zúčastnil s tím, že „nová cena kuponu na sjednané období se bude podstatně blížit představám odborových svazů“.

Střet o režijní jízdenky na dráze mezi ministerstvem dopravy a železničními odbory se odsouvá až na povolební týden, dnes o tom informoval web Zdopravy.cz a tuto informaci následně Obzoru potvrdil i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. „V pondělí 16. 10. (2017) jsem od pana ministra obdržel dopis, v němž potvrzuje přijetí společného stanoviska odborových svazů působících na železnici a navrhuje danou problematiku projednat na pracovním jednání v úterý 24. října,“ uvedl Pejša. Ministr dopravy Dan Ťok také podle informací webu Zdopravy.cz potvrdil jednoznačný záměr zrušit režijky v komerčních vlacích Českých drah, pokud by ale nakonec podle Ťoka režijky v komerčních vlacích zůstaly, platily by i ve vlacích soukromých dopravců. „Nevylučuji ale ani možnost nějakých kompromisů,“ cituje web Zdopravy.cz ministra Ťoka.

Na výjezdním zasedání Podnikových výborů ČD, a. s., a ČD Cargo seznámila tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová (na snímku zády k oknu) členy obou podnikových výborů s aktuální situací v oblasti dep kolejových vozidel (DKV).

Na společném výjezdním zasedání se sešli členové podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo. Jednání proběhlo ve dnech 11. – 13. října v krkonošském hotelu Oddech. V úvodu podal předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun informace o jednání, která probíhají v oblasti jízdních výhod, osvětlil aktuální situaci v přípravě na kolektivní vyjednávání u ČD, a přiblížil přítomným členům podnikových výborů současný stav probíhajících příprav na VII. Sjezd OSŽ.

Ve čtvrtek 5. října se v prostorách Národního technického muzea uskutečnilo 49. zasedání správní rady Nadace Okřídlené Kolo (NOK). Před zahájením jednání, na němž ředitel NOK Zdeněk Vysloužil přivítal všechny přítomné členy NOK i pozvané hosty, se uskutečnil za účasti členů dozorčí a správní rady NOK a pozvaných hostů slavnostní podpis Memoranda o spolupráci NOK s organizací SŽDC, týkající se oblasti historických drážních vozidel, drážních budov a technických zařízení.

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor