OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO - V Praze, v hotelu President, se v úterý 3. října uskutečnila konference na téma „Národní železniční dopravci v Evropě“. Uspořádala ji společnost Mafra ve spolupráci s Lidovými novinami. Přednášejícími byli ministr dopravy a představitelé všech hlavních železničních společností, dále zástupce firmy Siemens a SUDOP Praha. V auditoriu zasedlo přibližně pět desítek vrcholových manažerů firem navázaných na železnici a také zástupci některých měst či obcí. Trochu v rozporu s názvem konference byl její obsah téměř výhradně zaměřen na českou železnici, jejíž hlavní problémy i předpokládané směřování jednotliví mluvčí prezentovali.

V úterý 3. října 2017 bylo ve společnosti ČD Cargo, a. s., předáním návrhu PKS 2018 zaměstnavatelem na jednání odborových centrál a zástupců vedení ČD Cargo, zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh vychází ze stávajícího znění platné kolektivní smlouvy, pouze s drobnými změnami. Dále byl zástupcům odborových centrál předán návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS. Příští týden v pondělí 9. 10. se sejde rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ, 16. 10. pak proběhne jednání s ostatními odborovými centrálami k přípravě společného protinávrhu. Ve dnech 30. 10. až 2. 11. se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.
Všechny aktuální informace budou zveřejňovány na twitterovém účtu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a na webu OSŽ.
 

Téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici je stále živé. Připomeňme, že více než dvě hodiny diskutovali v úterý 5. 9. 2017 členové Ústředí OSŽ na mimořádném zasedání na téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici. OSŽ totiž vypracovalo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017 a toto Memorandum zaslalo ministru dopravy Danu Ťokovi.

Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu valným shromážděním zvolen do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. září 2017 sešli k poslednímu jednání tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody České republiky) ve funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Hlavním tématem společného jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2018, závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu, nebo také informace o aktuálním stavu čerpání fondů Evropské unie.

- Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především pak omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a. s.

- Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR

- O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

V pondělí 18. září se v odpoledních hodinách opět po prázdninách sejdou k jednání zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů v rámci 139. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (dále ASO) zúčastní Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO.

Odborové sdružení železničářů pozvalo na pondělí 18. 9. 2017 od 14.30 h všechny odborové svazy působící na železnici ke společnému jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách pro roky 2018 a následující. Výchozím bodem diskuse o dalším postupu bude nesouhlas s návrhem změny tarifu, který 31. 7. 2017 rozeslal I. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček. Nesouhlas se týká jak návrhu neplatnosti režijek na tzv. komerční vlaky, tak i výše cen ročního kuponu. O výsledcích jednání vás budeme informovat jak na webových stránkách OSŽ, tak i v Obzoru.

Odborové sdružení železničářů - ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat pro své členy níže uvedené kalendáře:
Kapesní plánovací kalendář „Diář železničáře“, stejná grafická úprava i velikost jako v předešlých letech, cena za kus 25 Kč,
Stolní týdenní kalendář s fotografiemi na téma: Vlaková nádraží a železniční architektura v ČR, cena za kus 60 Kč,
Velký nástěnný kalendář s černobílými fotografiemi v retro stylu na téma „Člověk a železnice“, cena za kus 150 Kč.

Skupina České dráhy v prvním pololetí letošního roku vykázala podle mezinárodních účetních standardů zisk 537 milionů korun, to je meziroční zlepšení o 127 milionů korun. Zisková byla osobní i nákladní doprava. České dráhy přepravily za prvních šest měsíců letošního roku 86,9 milionu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 1,3 milionu. To se samozřejmě odrazilo ve vyšších tržbách z prodeje jízdních dokladů. Do kladného výsledku segmentu osobní dopravy se promítly také kurzové zisky a nižší úrokové náklady, kterých firma dosáhla refinancováním části starších dluhopisů loňskou úspěšnou emisí za výhodnějších podmínek.

Německo potvrdilo, že projekty železničního spojení Praha – Drážďany – Berlín a Norimberk – Schwandorf/Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha budou přeřazeny do kategorie naléhavé potřeby. Tento krok umožní rychlejší realizaci stavby. Na pátečním (25. 8.) setkání v Karlových Varech o tom českého ministra dopravy Dana Ťoka informoval jeho německý protějšek Alexander Dobrindt. „Jsem rád, že jsme dostali příslib přeřazení těchto projektů a vnímáme ho jako potvrzení jejich nezbytnosti pro rozvoj evropské mobility v rámci TEN-T. Chceme zajistit kvalitní dopravní spojení a napojení na západní Evropu“, uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

V úterý 22. srpna 2017 se v sídle SŽDC, státní organizace, konalo první společné jednání zástupců vedení SŽDC, ČD a OSŽ k jízdním výhodám na rok 2018 a roky následující. Zástupci všech tří zúčastněných stran vyjádřili maximální vůli dosáhnout shody a předložit Ministerstvu dopravy ČR společnou dohodu k této problematice.

Právě přítomno: 302 hostů a žádný gestor