OBZOR ke stažení

Kontrolou plnění úkolů začalo jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech v úterý 14. dubna 2015 v odpoledních hodinách. V rámci tohoto bodu například zaznělo, že v apartmánovém domě OSŽ Orion v řecké Leptokarii jsou poslední volná místa, ale jen v okrajových termínech.

V pátek 6. března 2015 byla na Slovensku podepsána Podniková kolektivní smlouva u společnosti ZSSK CARGO. Kolektivní smlouva, která platí dva roky (2015 až 2016), nakonec vstoupila v platnost díky podpisu poslední odborové centrály (Železničiarsky robotnícky odborový zväz), která do té doby podpis razantně odmítala.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vám všem popřát pěkné prožití velikonočních svátků. Pro některé z vás je to třídenní volno, pro jiné v nepřetržité službě to však znamená, že část svátků strávíte v zaměstnání.

V odkazu níže můžete shlédnout plné nezkrácené vystoupení předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky i ministra dopravy Ing. Dana Ťoka na slavnostním zasedání Ústředí OSŽ ke 25. výročí založení OSŽ.

Komentář vedoucího oddělení ESO OSŽ JUDr. Petra Večeře a následná diskuse k této směrnici byly jedním z hlavních bodů letošního třetího jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 26. března.

Koncem roku 2015 se předpokládá stavební dokončení budovy CDP Praha, v níž postupně naleznou nové zaměstnání desítky výpravčích, nově traťových dispečerů. V rámci první etapy zprovozňování tohoto centrálního dispečerského pracoviště bude v úseku z České Třebové do Kolína zapojeno celkem 11 dopraven (včetně Kolína).

V úterý 24. března 2015 se uskuteční v Domě Bohemika, v sídle OSŽ, slavnostní zasedání Ústředí OSŽ k 25. výročí vzniku OSŽ. Pozvání na toto jednání přijal jak předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, tak i ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Na mimořádném zasedání Dozorčí rady ČD, a.s. dne 19.3.2015 obdržela dozorčí rada informaci, že Představenstvo ČD, a.s. podá v termínu do 20.3.2015 námitku proti rozhodnutí Jihočeského kraje v nabídkovém řízení k provoznímu souboru Šumava.

Bc. Jaroslav Pejša

Hospodaření ČD, výše závazků, rating společnosti, stav převodu nádražních budov na SŽDC a výběrové řízení na patnáctiletý provoz u tří šumavských tratí, to byla hlavní témata druhé části nedělních (15. 3. 2015) Otázek Václava Moravce. Přímo ve studiu na otázky Václava Moravce odpovídal generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek, k problémům na železnici, respektive k jednotlivým tématům, se v pořadu vyjádřil i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Na základě požadavku zástupců zaměstnanců Českých drah (Bc. Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb) bylo na čtvrtek 19. 3. 2015 svoláno mimořádné zasedání Dozorčí rady ČD, a. s., k výsledku výběrového řízení na tzv. „Pošumavské linky" v Jihočeském kraji.

Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., jednal ve středu 11. března v Hotelu Bohemika, v sídle OSŽ, za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba. Hostem jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který také – po nezbytné kontrole úkolů z minulých jednání – zahájil pravidelný bod „Informace ze zásadních jednání".

Celkem jedenáct bodů mělo na programu jednání představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo v úterý 10. března 2015 v sídle OSŽ, v zasedací místnosti Domu Bohemika v pražských Vysočanech

Právě přítomno: 93 hostů a žádný gestor