Bezmála miliardový zisk vykázala v loňském roce Skupina České dráhy, v černých číslech skončila podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jak nákladní, tak i osobní doprava, oznámil dnes předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Pavel Krtek. České dráhy v segmentu osobní dopravy dosáhly čistého zisku 6 milionů korun - v porovnání s výsledkem roku 2016 jde o meziroční zlepšení o 652 milionů korun. Za tímto meziročním zlepšením stojí zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech a pak také kurzové zisky v osobní dopravě díky sílící koruně. Silná koruna ostatně přispěla i ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun, na 27,2 miliardy korun.

V úterý 17. 4. 2018 se v 12.33 h na přejezdu mezi Libomyšlí a Lochovicemi střetl rychlík jedoucí z Prahy do Českých Budějovic s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která dle šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byl usmrcen řidič osobního automobilu, celkově byly škody odhadnuty na 350 000 Kč (50 000 Kč automobil, 300 000 Kč vlak). Provoz na trati byl zhruba tři hodiny přerušen, tolik stručná informace Drážní inspekce ČR.

České dráhy vydaly Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, z něhož vyplývá, že k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 je stanoveno období od 01. 05. do 31. 05. 2018. Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2018 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy: Zaměstnanci 1100 Kč, Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč, Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1250 Kč, Důchodci 600 Kč, Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč.

Vysokorychlostní trať mezi Prahou, Brnem a Břeclaví začíná dostávat první obrysy. Jde o studii proveditelnosti, kterou zadala SŽDC společnosti SUDOP Praha. Tato studie by měla být hotova do roku 2020 a je zaměřena na technické, provozní a ekonomické posouzení této nové vysokorychlostní tratě (VRT). Trasa této VRT by měla vést z Prahy přes Brno do Vranovic, kde se tato nová trať napojí na stávající modernizovanou železnici do Břeclavi. Studie proveditelnosti se zaměří na celý tento úsek a navrhne proveditelné řešení, které uspokojí budoucí vnitrostátní i přeshraniční poptávku v osobní dálkové dopravě. Posuzovat se budou tři rychlostní úrovně – 250, 300 a 350 km/h.

Na jednání celostátního výboru předsedů OSŽ při DKV, ve středu 4. dubna, vystoupil personální ředitel Českých drah JUDr. Ivo Veselý (na snímku) s aktuálními informacemi, týkajícími se prolongace zaměstnaneckých průkazek (tzv. „režijek“) v roce 2018. Oproti jiným rokům je prolongace letos posunuta až do konce května 2018, což bylo podle slov Ivo Veselého způsobeno nutností zpracovat a naprogramovat novou koncepci železničních průkazek, především nových časových příplatků – příplatek pro komerční vlaky a lanovku a příplatek pro zavazadla. V současné době je již tento proces ukončen.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) čeká velká personální výměna, ministerstvo dopravy navrhlo výměnu šesti z devíti členů ve Výboru SFDI. Vyplývá to z materiálu, který poslalo ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení a ze kterého vychází server Zdopravy.cz. Změny má řešit v březnu na svém jednání vláda bez důvěry. Jak uvádí server Zdopravy.cz, Výbor SFDI je klíčovým orgánem, schvaluje například rozpočet či úpravy ve výdajích fondu nebo odvolává ředitele. Podle informací mají v SFDI skončit bývalý náměstek ministra dopravy Ing. Kamil Rudolecký, bývalý ministr financí Ing. Ivan Pilný, sociální demokraté Ing. Milan Urban a Mgr. Jiří Zemánek, lidovec Ing. Jiří Koliba a Ing. Libor Topol.

Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou, a. s., „Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění” (dále jen „Dohoda”) pro členy OSŽ. Tato dohoda obsahuje exkluzivní a výhodné podmínky pro členy OSŽ. Výhodnost podmínek je podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům OSŽ. Jedná se o soukromá produktová zvýhodnění u následujících produktů, které nesouvisí s výkonem práce:

Odborovým organizacím v České republice přestali po více než čtvrt století ubývat členové, píší Klára Čeperová a Petr Kučera na webu Aktuálně.cz ze dne 14. února. Jak je dále v tomto článku uváděno, zájem zaměstnanců o odborovou organizovanost v posledních dvou letech roste, takže příliv nových členů je vyšší než odchody těch dosavadních.

AKTUALIZOVÁNO - Srážka vlaku Eurocity s regionálním spojem, která se stala v pondělí 12. 2. 2018 krátce před 13. hodinou u Leobenu v Horním Štýrsku, si vyžádala jednoho mrtvého a 22 zraněných (podle prvotních informací). Eurocity EC 216 směřoval ze Štýrského Hradce (Graz) do německého Saarbrückenu. Jak informoval na svých webových stránkách v 16.13 h rakouský deník Die Presse, příčina neštěstí nebyla prozatím zjištěna, ví se jen, že došlo k boční kolizi obou vlaků. Rakouské orgány vyslaly na místo tři hasičské vozy se 42 pracovníky a sedm vozidel. Srážka obou vlaků poškodila rovněž stožáry a vrchní vedení. Vagon, patřící Deutsche Bahn (Německé dráze), byl po celé boční straně poškozen. Spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP), šéf Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) Andreas Matthä a další činitelé již vyjádřili poškozeným cestujícím svou soustrast.

Po dlouhých letech čekání a napětí, jaký další osud čeká havířovskou nádražní budovu (původně určenou ke zbourání), bylo koncem ledna rozhodnuto: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, přičemž počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý 30. ledna 2018 před novináři. Cílem SŽDC i města (potvrzeném ve společně přijatém memorandu) je zahájit komplexní rekonstrukci ještě v letošním roce.

Školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo vedení PV OSŽ při ČD, a. s., v měsíci lednu. Nosným tématem všech šesti školení, provedených v celé republice, bylo vysvětlení změn v PKS pro rok 2018 oproti předcházejícímu roku a vysvětlení novinek. Současně byly přítomní zástupci ZV OSŽ z jednotlivých organizačních jednotek informováni ze strany členů PV OSŽ při ČD o aktuálních otázkách v činnosti OSŽ a o událostech, které OSŽ čekají v roce 2018. Ze strany pracovníků ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ-Ú byly podány také informace, týkající se změn v pracovněprávních předpisech, novelizace NOZ, jakož i změn ve vnitřních předpisech OSŽ. Závěrečná část každého školení byla věnována diskusi a dotazům.

Vláda ve středu 7. 2. 2018 podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba. Novela zákona urychlujícího pomalou výstavbu dálnic a i dalších staveb by mohla začít platit ještě letos. „V minulých letech byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic a proto jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování staveb nových. Neúnosná je dnes zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí ministr Dan Ťok v Tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR.

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor