OBZOR ke stažení

Jednání o pokračování zaměstnaneckých jízdních výhod po roce 2017, které mezi odborovými organizacemi, MD, ČD, ČD Cargo a SŽDC probíhalo už od července letošního roku, se nám v posledních dnech podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Podpisem připraveného memoranda o zajištění sociálního smíru na železnici budou jízdní výhody všech držitelů zachovány i po roce 2017, pouze se mění způsob jejich zajištění. Namísto dosavadního stavu, kdy „režijka“ opravňovala držitele k užívání všech vlaků ČD, bude nově „režijka“ (prolongaci platí držitel) opravňovat pouze k užívání stávajících vlaků vedených Českými dráhami v závazku veřejné služby. K používání komerčních vlaků, lanovky ČD a vlaků, které budou v budoucnu České dráhy provozovat v závazku veřejné služby na základě úspěchu v nabídkovém řízení, budou držitelé „režijek“ potřebovat ještě časový příplatek, který svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, dokoupí jako benefit jejich zaměstnavatel (SŽDC, ČD a jejich dceřiné společnosti).

Společné memorandum o režijním jízdném podepíše v pondělí 4. prosince v 14.30 h vedení Ministerstva dopravy ČR, SŽDC, Českých drah a zástupci železničních odborových svazů. Cílem memoranda je udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod pro roky 2018 a 2019. Na následující dva roky jsou nově stanoveny ceny kupónů jízdních výhod a podmínky jejich použití. Bude zrušeno jízdné zdarma pro železničáře v komerčních vlacích, tyto výhody ovšem svým zaměstnancům ve formě zaměstnackých benefitů poskytnou přímo České dráhy a Správa železniční dopravní cesty.

Ministerstvo dopravy zvažuje pokrýt náklady na rozvoj dopravní infrastruktury v následujících letech s pomocí stomiliardové půjčky od Evropské investiční banky (EIB). Polovina z těchto peněz by měla směřovat na rozvoj dopravní sítě a druhá na pořízení nových železničních vozidel. Na železniční konferenci to dnes podle serveru Novinky.cz řekl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Takzvaná vlakopůjčovna se tak zřejmě vrací znovu do hry. Ministerstvo dopravy již loni přišlo s plánem, že by stát nakoupil vlastní vlaky a ty poté pronajímal krajům a dopravcům. Zástupci krajů i Českých drah se ale vůči nápadu stavěli velmi rezervovaně.

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek se v Bruselu sešel s eurokomisařkami i europoslanci a podepsal „Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru“. K podpisu deklarace došlo na konferenci „Women in Transport EU Platform for Change“, kterou uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci zahájili komisařka pro dopravu Violeta Bulcová a předseda Hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis. Za českého národního dopravce se jí zúčastnil předseda představenstva a generální ředitel Pavel Krtek, který prezentoval genderovou politiku Českých drah.

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

VII. sjezd Odborového sdružení železničářů (OSŽ) zahýbal Dozorčí radou Českých drah, Jaroslav Pejša se po sjezdu rozhodl ukončit své působení v dozorčí radě. Už před týdnem na jednání Republikové rady seniorů OSŽ (v úterý 21. 11. 2017) hovořil bývalý předseda OSŽ o důvodech, které jej vedly k tomu, že se rozhodl ukončit svoji činnost v Dozorčí radě ČD, a. s. Impulsem pro jeho rozhodnutí bylo mimo jiné i nepřijetí jeho návrhu, aby sjezd na podporu dohody o jízdních výhodách (mezi Ministerstvem dopravy, Českými dráhami a SŽDC) u tzv. komerčních vlaků vyhlásil stávkovou pohotovost.

Po dlouhé nemoci, ve věku 72 let, zemřel v noci ze soboty na neděli Miroslav Kapoun. V letech 1994 až 1995 byl necelý rok pověřeným předsedou Odborového sdružení železničářů. V roce 1996 byl Miroslav Kapoun zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD, svůj mandát pak obhájil v letech 1998 a 2002. Miroslav Kapoun zasedal v hospodářském výboru sněmovny pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, v letech 1998-2006 jako jeho místopředseda a na jaře 2006 krátce jako jeho předseda. V krajských volbách roku 2012 byl zvolen za ČSSD do zastupitelstva Olomouckého kraje, vloni už svůj mandát krajského zastupitele neobhajoval.

Poslední rozloučení s Miroslavem Kapounem se bude konat v pátek 1. 12. v 11 hodin v obřadní síni v Kojetíně.
Michael Mareš
 

V úterý 21. 11. 2017 proběhlo v Bratislavě další kolo kolektivního vyjednávání odborových centrál, působících u slovenského ZSSK CARGO, a kolektivních vyjednávačů za vedení společnosti ZSSK CARGO. Po čtyřech hodinách jednání nastal v kolektivním vyjednávání značný posun, obě strany nakonec našly, zdá se, společnou řeč. Vyplývá to z dnes (21. 11. 2017) zveřejněného společného prohlášení, v němž se praví: „Do společného jednání, které se uskuteční ve středu 6. 12. 2017, zůstaly už jen dva sporné body, a to navýšení mezd o 60 euro do tarifu pro všechny zaměstnance ZSSK CARGO a navýšení příplatku za práci v noci na 1 euro, s čímž zaměstnavatel zatím nesouhlasil.“

Zvýšení tarifních mezd, ale pouze o 10 euro, a jinak samé snížení (konkrétně příplatku za práci v sobotu a v neděli o 40 %, příplatku za práci v nepřetržitém režimu o 20 až 30 %, příplatku za práci přesčas ze 60 na 50 %, příplatku za práci ve svátek ze 100 na 75 %, a také snížit náhrady mzdy při pracovní neschopnosti po dobu prvních tří dní nemoci z 55 % na 25 %), takový je protinávrh podnikové kolektivní smlouvy ze strany slovenského ZSSK CARGO.

V ostravském hotelu Clarion se ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 konal VII. sjezd OSŽ. Po schválení organizačních opatření vystoupil před delegáty jako první host předseda ASO Bohumír Dufek, který zkonstatoval, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s ČMKOS, a že zájmy odborů (včetně těch železničních) se daří prosazovat i v Bruselu. Následovalo vystoupení předsedy slovenského Odborového združenia železničarov (OZŽ) Mgr. Františka Zaparanika, který připomněl nadstandardní spolupráci mezi OSŽ a OZŽ a vyjádřil naději, že budoucnost železnice v obou státech se bude ubírat správným směrem.

I. VII. sjezd OSŽ svým usnesením ze dne 11. 11. 2017 schvaluje: Jednací řád VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů (dále jen OSŽ); Volební řád VII. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Revizní komise OSŽ za období po VI. sjezdu OSŽ; Program OSŽ na období do roku 2021; Pracovní předsednictvo VII. sjezdu OSŽ, řídící jednání VII. sjezdu OSŽ, pracovní komise VII. sjezdu OSŽ, zapisovatele a ověřovatele jednání VII. sjezdu OSŽ a jimi předložené zprávy,

Do Ostravy, do hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava se od pátečního (10. 11. 2017) rána budou sjíždět delegáti VII. sjezdu OSŽ. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin v kongresovém sále Diamant. Na programu prvního jednacího dne (respektive v návrhu programu) je kromě procedurálních záležitostí (tj. mimo jiné schválení návrhu Jednacího řádu VII. sjezdu OSŽ, schválení pracovního předsednictva, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu VII. sjezdu OSŽ, respektive schválení programu jednání VII. sjezdu OSŽ) naplánováno i vystoupení hostů, zpráva Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ, či zpráva o hospodaření OSŽ od VI. sjezdu OSŽ.

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor