OBZOR ke stažení

Dceřiná společnost Českých drah ČD-Telematika je na prodej, potvrdil to generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. „ČD-Telematika nezapadá do core businessu Českých drah, a. s. Proto je naším strategickým záměrem svůj podíl v ČD-Telematice do budoucna prodat, a to za tržní cenu. Takto získané finanční prostředky samozřejmě využijeme na snížení zadlužení společnosti i na investice do železničních kolejových vozidel,“ uvedl Pavel Krtek s tím, že kupujícím by měl být stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, nebo například České pošty.

V pátek 11. května ve věku 67 odešel dlouholetý zaměstnanec a náš kamarád pan Robert Lamač. V roce 1969 ukončil učební poměr v OUŽ Valtice v oboru elektromontér a ihned nastoupil u tehdejšího Elektroúseku ČSD v Brně. Na železnici, naposled jako zaměstnanec OŘ SŽDC Brno, prožil celý profesní život, v závěru ve funkci mistra NS Čebín. V roce 1990 byl zvolen předsedou ZV OSŽ SEE Brno a tuto funkci vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 2014.

S bolestí v srdci oznamujeme, že v neděli 13. 5. 2018 zemřel po těžké nemoci ve věku 61 let náš kolega - odborář Zdeněk Loukota. Zděnda nás reprezentoval na turnajích v bowlingu a fotbale, bude nám chybět. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 18. května 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově města Plzně. Čest jeho památce!

Zlínský kraj chystá v nastávajícím desetiletí zvýšení rozsahu objednávané osobní dopravy o více než čtyři a půl milionů kilometrů ročně. Toto navýšení se týká jak autobusové, tak železniční dopravy, přičemž u vlakové dopravy se jedná o navýšení o 1,4 milionů kilometrů ročně. Toto zvýšení je součástí chystané zakázky, z níž vzejdou poskytovatelé veřejné dopravy na léta 2019 – 2028. Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka je vyhlášení zakázky plánováno na září nebo říjen, předpokládané náklady činí osm až deset miliard korun. V uplynulých deseti letech zaplatil Zlínský kraj podle Čunka za objednanou veřejnou dopravu zhruba sedm miliard korun.

Bezmála miliardový zisk vykázala v loňském roce Skupina České dráhy, v černých číslech skončila podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jak nákladní, tak i osobní doprava, oznámil dnes předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Pavel Krtek. České dráhy v segmentu osobní dopravy dosáhly čistého zisku 6 milionů korun - v porovnání s výsledkem roku 2016 jde o meziroční zlepšení o 652 milionů korun. Za tímto meziročním zlepšením stojí zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech a pak také kurzové zisky v osobní dopravě díky sílící koruně. Silná koruna ostatně přispěla i ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun, na 27,2 miliardy korun.

V úterý 17. 4. 2018 se v 12.33 h na přejezdu mezi Libomyšlí a Lochovicemi střetl rychlík jedoucí z Prahy do Českých Budějovic s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která dle šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byl usmrcen řidič osobního automobilu, celkově byly škody odhadnuty na 350 000 Kč (50 000 Kč automobil, 300 000 Kč vlak). Provoz na trati byl zhruba tři hodiny přerušen, tolik stručná informace Drážní inspekce ČR.

České dráhy vydaly Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, z něhož vyplývá, že k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 je stanoveno období od 01. 05. do 31. 05. 2018. Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2018 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy: Zaměstnanci 1100 Kč, Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč, Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1250 Kč, Důchodci 600 Kč, Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč.

Vysokorychlostní trať mezi Prahou, Brnem a Břeclaví začíná dostávat první obrysy. Jde o studii proveditelnosti, kterou zadala SŽDC společnosti SUDOP Praha. Tato studie by měla být hotova do roku 2020 a je zaměřena na technické, provozní a ekonomické posouzení této nové vysokorychlostní tratě (VRT). Trasa této VRT by měla vést z Prahy přes Brno do Vranovic, kde se tato nová trať napojí na stávající modernizovanou železnici do Břeclavi. Studie proveditelnosti se zaměří na celý tento úsek a navrhne proveditelné řešení, které uspokojí budoucí vnitrostátní i přeshraniční poptávku v osobní dálkové dopravě. Posuzovat se budou tři rychlostní úrovně – 250, 300 a 350 km/h.

Na jednání celostátního výboru předsedů OSŽ při DKV, ve středu 4. dubna, vystoupil personální ředitel Českých drah JUDr. Ivo Veselý (na snímku) s aktuálními informacemi, týkajícími se prolongace zaměstnaneckých průkazek (tzv. „režijek“) v roce 2018. Oproti jiným rokům je prolongace letos posunuta až do konce května 2018, což bylo podle slov Ivo Veselého způsobeno nutností zpracovat a naprogramovat novou koncepci železničních průkazek, především nových časových příplatků – příplatek pro komerční vlaky a lanovku a příplatek pro zavazadla. V současné době je již tento proces ukončen.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) čeká velká personální výměna, ministerstvo dopravy navrhlo výměnu šesti z devíti členů ve Výboru SFDI. Vyplývá to z materiálu, který poslalo ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení a ze kterého vychází server Zdopravy.cz. Změny má řešit v březnu na svém jednání vláda bez důvěry. Jak uvádí server Zdopravy.cz, Výbor SFDI je klíčovým orgánem, schvaluje například rozpočet či úpravy ve výdajích fondu nebo odvolává ředitele. Podle informací mají v SFDI skončit bývalý náměstek ministra dopravy Ing. Kamil Rudolecký, bývalý ministr financí Ing. Ivan Pilný, sociální demokraté Ing. Milan Urban a Mgr. Jiří Zemánek, lidovec Ing. Jiří Koliba a Ing. Libor Topol.

Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou, a. s., „Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění” (dále jen „Dohoda”) pro členy OSŽ. Tato dohoda obsahuje exkluzivní a výhodné podmínky pro členy OSŽ. Výhodnost podmínek je podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům OSŽ. Jedná se o soukromá produktová zvýhodnění u následujících produktů, které nesouvisí s výkonem práce:

Odborovým organizacím v České republice přestali po více než čtvrt století ubývat členové, píší Klára Čeperová a Petr Kučera na webu Aktuálně.cz ze dne 14. února. Jak je dále v tomto článku uváděno, zájem zaměstnanců o odborovou organizovanost v posledních dvou letech roste, takže příliv nových členů je vyšší než odchody těch dosavadních.

Právě přítomno: 415 hostů a žádný gestor