OBZOR ke stažení

Se smutkem v srdci vám musím oznámit smutnou zprávu, že 18. prosince 2017 v dopoledních hodinách odešel navždy náš velký a mimořádně oblíbený spolupracovník a kamarád - Josef Šlachta, kterému bylo teprve 63 let. Celá léta, co jsem ho znal, pracoval v ostravské divizi OHL ŽS Brno. Po stejně dlouhou dobu pak zastával funkci předsedy ZO OSŽ a byl i členem Revizní komise Odborového sdružení železničářů.

AKTUALIZOVÁNO - STÁHNĚTE SI KOLEKTIVNÍ SMLOUVU! V pondělí 18. 12. 2017 byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis s nově stanovenou výší tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za očekávaný hospodářský výsledek roku 2017, a to se mzdou za měsíc prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů v návaznosti na růst reálných cen některých služeb, např. u stravného či u dopravy na pracoviště v pozdních nočních hodinách apod. Více naleznete zde: PKS ČD Cargo 2018 podepsána.

V sekci PV OSŽ ČD Cargo, v Nabídce PV OSŽ ČD Cargo KE STAŽENÍ, naleznete dva nové dokumenty: PKS ČD Cargo 2018 a Osobní ohodnocení ČD Cargo 2018. Oba dokumenty naleznete zde:


AKTUALIZOVÁNO - Ve čtvrtek 14. 12. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na Českých drahách, a. s. Předmětem jednání byly poslední tři rozporné body. Více informací naleznete v článku: Informace z kolektivního vyjednávání ČD, a.s. ze dne 14. 12. 2017. Další kolo kolektivního vyjednávání u Českých drah se očekává v týdnu od 18. 12. 2017.

V pondělí 11. 12. 2017 se uskutečnilo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2018. Cílem jednání byla snaha odstranit několik posledních rozporných bodů. Smluvní strany si vzájemně vysvětlily svá stanoviska k jednotlivým ustanovením, která doposud byla předmětem rozporu. Výsledkem debaty je přijetí kompromisního návrhu v oblasti stanovení minimální délky noční směny. Zaměstnavatel odsouhlasil její prodloužení z 8 hodin na 9 hodin s tím, že v polovině příštího roku dojde v režimu kolektivního vyjednávání k další debatě. Všichni přítomní deklarovali dlouhodobou snahu zlepšit pracovní podmínky dotčené skupiny zaměstnanců.

Na mimořádnou konferenci 6. prosince 2017 v Praze, které se zúčastnil generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Pavel Surý, a na níž byl do čela Podnikového výboru OSŽ SŽDC zvolen Petr Štěpánek, navázalo jednání obou republikových rad. Po velmi široké diskusi byl přijat závěr, adresovaný kolektivním vyjednavačům.
Pro kolektivní vyjednávání o uzavření PKS SŽDC na rok 2018 Republiková rada za řízení provozu OSŽ a Republiková rada infrastruktury OSŽ doporučují:

Federace strojvůdců (FS) ČR se neztotožňuje s nevhodným vystupováním části strojvedoucích vůči managementu Českých drah. Při setkání s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD, a. s., Pavlem Krtkem, to řekl prezident FS ČR Jaroslav Vondrovic. Oficiální stanovisko FS ČR k Retenčnímu programu ČD, který se stal terčem nekorektní kritiky na stránkách „Zájmů strojvůdce“, je obsaženo v jeho dopise adresovaném Pavlu Krtkovi. S tím, že podobné vulgarity a hanlivé výroky nepatří do kulturní společnosti, souhlasí i předseda Odborového sdružení železničářů při ČD, a. s., Vladislav Vokoun, který se s Pavlem Krtkem sešel v pondělí.

Jednání o pokračování zaměstnaneckých jízdních výhod po roce 2017, které mezi odborovými organizacemi, MD, ČD, ČD Cargo a SŽDC probíhalo už od července letošního roku, se nám v posledních dnech podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Podpisem připraveného memoranda o zajištění sociálního smíru na železnici budou jízdní výhody všech držitelů zachovány i po roce 2017, pouze se mění způsob jejich zajištění. Namísto dosavadního stavu, kdy „režijka“ opravňovala držitele k užívání všech vlaků ČD, bude nově „režijka“ (prolongaci platí držitel) opravňovat pouze k užívání stávajících vlaků vedených Českými dráhami v závazku veřejné služby. K používání komerčních vlaků, lanovky ČD a vlaků, které budou v budoucnu České dráhy provozovat v závazku veřejné služby na základě úspěchu v nabídkovém řízení, budou držitelé „režijek“ potřebovat ještě časový příplatek, který svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, dokoupí jako benefit jejich zaměstnavatel (SŽDC, ČD a jejich dceřiné společnosti).

Společné memorandum o režijním jízdném podepíše v pondělí 4. prosince v 14.30 h vedení Ministerstva dopravy ČR, SŽDC, Českých drah a zástupci železničních odborových svazů. Cílem memoranda je udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod pro roky 2018 a 2019. Na následující dva roky jsou nově stanoveny ceny kupónů jízdních výhod a podmínky jejich použití. Bude zrušeno jízdné zdarma pro železničáře v komerčních vlacích, tyto výhody ovšem svým zaměstnancům ve formě zaměstnackých benefitů poskytnou přímo České dráhy a Správa železniční dopravní cesty.

Ministerstvo dopravy zvažuje pokrýt náklady na rozvoj dopravní infrastruktury v následujících letech s pomocí stomiliardové půjčky od Evropské investiční banky (EIB). Polovina z těchto peněz by měla směřovat na rozvoj dopravní sítě a druhá na pořízení nových železničních vozidel. Na železniční konferenci to dnes podle serveru Novinky.cz řekl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Takzvaná vlakopůjčovna se tak zřejmě vrací znovu do hry. Ministerstvo dopravy již loni přišlo s plánem, že by stát nakoupil vlastní vlaky a ty poté pronajímal krajům a dopravcům. Zástupci krajů i Českých drah se ale vůči nápadu stavěli velmi rezervovaně.

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek se v Bruselu sešel s eurokomisařkami i europoslanci a podepsal „Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru“. K podpisu deklarace došlo na konferenci „Women in Transport EU Platform for Change“, kterou uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci zahájili komisařka pro dopravu Violeta Bulcová a předseda Hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis. Za českého národního dopravce se jí zúčastnil předseda představenstva a generální ředitel Pavel Krtek, který prezentoval genderovou politiku Českých drah.

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

VII. sjezd Odborového sdružení železničářů (OSŽ) zahýbal Dozorčí radou Českých drah, Jaroslav Pejša se po sjezdu rozhodl ukončit své působení v dozorčí radě. Už před týdnem na jednání Republikové rady seniorů OSŽ (v úterý 21. 11. 2017) hovořil bývalý předseda OSŽ o důvodech, které jej vedly k tomu, že se rozhodl ukončit svoji činnost v Dozorčí radě ČD, a. s. Impulsem pro jeho rozhodnutí bylo mimo jiné i nepřijetí jeho návrhu, aby sjezd na podporu dohody o jízdních výhodách (mezi Ministerstvem dopravy, Českými dráhami a SŽDC) u tzv. komerčních vlaků vyhlásil stávkovou pohotovost.

Právě přítomno: 137 hostů a žádný gestor