OBZOR ke stažení

Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu valným shromážděním zvolen do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. září 2017 sešli k poslednímu jednání tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody České republiky) ve funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Hlavním tématem společného jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2018, závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu, nebo také informace o aktuálním stavu čerpání fondů Evropské unie.

- Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především pak omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a. s.

- Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR

- O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

V pondělí 18. září se v odpoledních hodinách opět po prázdninách sejdou k jednání zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů v rámci 139. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (dále ASO) zúčastní Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO.

Odborové sdružení železničářů pozvalo na pondělí 18. 9. 2017 od 14.30 h všechny odborové svazy působící na železnici ke společnému jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách pro roky 2018 a následující. Výchozím bodem diskuse o dalším postupu bude nesouhlas s návrhem změny tarifu, který 31. 7. 2017 rozeslal I. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček. Nesouhlas se týká jak návrhu neplatnosti režijek na tzv. komerční vlaky, tak i výše cen ročního kuponu. O výsledcích jednání vás budeme informovat jak na webových stránkách OSŽ, tak i v Obzoru.

Odborové sdružení železničářů - ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat pro své členy níže uvedené kalendáře:
Kapesní plánovací kalendář „Diář železničáře“, stejná grafická úprava i velikost jako v předešlých letech, cena za kus 25 Kč,
Stolní týdenní kalendář s fotografiemi na téma: Vlaková nádraží a železniční architektura v ČR, cena za kus 60 Kč,
Velký nástěnný kalendář s černobílými fotografiemi v retro stylu na téma „Člověk a železnice“, cena za kus 150 Kč.

Skupina České dráhy v prvním pololetí letošního roku vykázala podle mezinárodních účetních standardů zisk 537 milionů korun, to je meziroční zlepšení o 127 milionů korun. Zisková byla osobní i nákladní doprava. České dráhy přepravily za prvních šest měsíců letošního roku 86,9 milionu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 1,3 milionu. To se samozřejmě odrazilo ve vyšších tržbách z prodeje jízdních dokladů. Do kladného výsledku segmentu osobní dopravy se promítly také kurzové zisky a nižší úrokové náklady, kterých firma dosáhla refinancováním části starších dluhopisů loňskou úspěšnou emisí za výhodnějších podmínek.

Německo potvrdilo, že projekty železničního spojení Praha – Drážďany – Berlín a Norimberk – Schwandorf/Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha budou přeřazeny do kategorie naléhavé potřeby. Tento krok umožní rychlejší realizaci stavby. Na pátečním (25. 8.) setkání v Karlových Varech o tom českého ministra dopravy Dana Ťoka informoval jeho německý protějšek Alexander Dobrindt. „Jsem rád, že jsme dostali příslib přeřazení těchto projektů a vnímáme ho jako potvrzení jejich nezbytnosti pro rozvoj evropské mobility v rámci TEN-T. Chceme zajistit kvalitní dopravní spojení a napojení na západní Evropu“, uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

V úterý 22. srpna 2017 se v sídle SŽDC, státní organizace, konalo první společné jednání zástupců vedení SŽDC, ČD a OSŽ k jízdním výhodám na rok 2018 a roky následující. Zástupci všech tří zúčastněných stran vyjádřili maximální vůli dosáhnout shody a předložit Ministerstvu dopravy ČR společnou dohodu k této problematice.

Železniční nákladní dopravce – společnost ČD Cargo - nakoupí 300 vozů označovaných jako Sgns(s) pro mezinárodní kontejnerovou přepravu. Sto vozů z tohoto počtu chce nákladní dopravce koupit zcela nových, zbylé vagony mohou být použité. Sloužit mají především pro přepravu koksu, dřevní štěpky nebo biomasy, a dále pak i produktů vyrobených ze železa, jako jsou trubky nebo dráty. Cena jednoho nového vagonu se pohybuje kolem deseti milionů korun, je ale vždy smluvní, takže záleží na počtu objednaných kusů a specifikacích vagonů.

Modernizace veřejné dopravy má zelenou. Tato informace se ve čtvrtek 10. 8. 2017 objevila v monitoringu tisku jako informace z veřejné správy s tím, že nejvíce projektů bylo schváleno v Moravskoslezském kraji. Jedná se o čtyři projekty za zhruba 40 milionů korun, a dále pak v kraji Jihomoravském, kde dotaci získaly tři úspěšné projekty za více než 72 milionů korun.

Radní Jihomoravského kraje dnes (7. srpna) schválili podání žádosti o dotaci na pořízení 36 nových elektrických jednotek, které mají jezdit na linkách S2 a S3 Integrovaného dopravního systému. „Jsem rád, že jsme učinili další krok ve snaze výrazným způsobem omladit vozový park na našich kolejích, aby lidé mohli cestovat po jižní Moravě pohodlnými a moderními vlaky. Stáří některých dnes jezdících souprav dosahuje téměř 50 let,“ okomentoval dnešní rozhodnutí radních hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a dodal: „Chceme, aby železnice i nadále představovala pro cestující plnohodnotnou alternativu individuální dopravy. Postupujeme proto tak, abychom mohli pro její modernizaci maximálně využít evropské dotace.“

Právě přítomno: 357 hostů a žádný gestor