Celkem 28 účastníků přednášek v rámci Univerzity třetího věku obdrželo v pondělí 23. ledna 2017 odpoledne ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží Osvědčení o absolvování jednosemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání. Ten zajistila ČVUT v Praze Fakulta dopravní ve spolupráci s Českými drahami, za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz probíhal od října 2016 do poloviny ledna 2017 a absolventi díky němu pronikli do složitého a komplexního systému železniční dopravy. I když byl program kurzu zaměřen na železniční laiky, zúčastnilo se jej i několik bývalých pracovníků dráhy.

Kurz probíhal formou 13 přednášek a dvou exkurzí, jeho obsah byl rovnoměrně rozdělen na čtyři bloky: historie železniční dopravy (zejména v ČR), organizace a plánování železniční dopravy (především osobní) – dopravní technologie, konstrukce železničních tratí a stanic a řízení železničního provozu.
V rámci exkurzí navštívili účastníci kurzu dvě pracoviště, na kterých se seznámili s řízením modelové i skutečné železnice. Prvním z nich byl Dopravní sál Fakulty dopravní v Praze na Albertově s velkým modelovým kolejištěm, druhým pak bylo Odstavné nádraží jih v Praze, kde probíhá provozní ošetření a běžná údržba vybraných jednotek a vozů dálkové i příměstské dopravy ČD.
K celkovému úspěšnému průběhu kurzu napomohla spolupráce s Českými drahami ještě před vlastním zahájením kurzu, když se podařilo zajistit propagaci otevření kurzu v magazínu pro cestující veřejnost ČD pro Vás. „České dráhy mají už řadu let stipendijní projekt ČéDés, zaměřený na podporu studia mladých lidí, kteří chtějí pracovat v oblasti železniční dopravy. Jsme proto rádi, že jsme měli příležitost podílet se také na kurzu pro starší posluchače, pro které byla železnice v řadě případů dosud zcela nepoznanou oblastí,“ uvedl ředitel Odboru projektů a mezinárodních vztahů ČD Roman Štěrba.
Michael Mareš s využitím tiskové zprávy ČD


 

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor